ОЖ, оның даму жә не тү рлері (MC-DOC, NC, OS\2, UNIX, Windows, оның тү рлері)
Презентация қосу
Қазақстан Республикасының білім және ғылым
министрлігі
Семей қаласының Шәкәрім атындагы мемлекеттік
университеті

СӨЖ
Тақырыбы:ОЖ, оның даму және түрлері (MC-DOC, NC,
OS\2, UNIX, Windows, оның түрлері)

Орындаған:Джақыпбекова Айжан
Тобы:ВС-503

Семей 2015
Жоспары:
1.Кіріспе
2.Негізгі бөлім
1. Даму тарихы
2. Белгіліері
3.Қорытынды
4.Пайдаланған
әдебиеттер
Операциялық жүйе (Операционная
система; operating system) —
компьютердің барлық басты әрекеттерін
(пернелер тақтасын, экранды, диск-
жетектерді пайдалануды), сондай-ақ
қатар операциялық жүйенің
басқаруымен іске қосылатын басқа
программалардың жұмысын басқаратын,
көбінесе тұрақты сақтауыш құрылғыда
тұратын, машиналық кодта жазылған
программа. Операциялық жүйені
жазудың екі жүйесі бар — тұрақты
сақтауыш құрылғыға барлық жүйені
жазу және қатқыл дискіден
операциялық жүйенің калған бөлігінің
тек жүктеу программаларын ғана жазу.
Мекемеде пайдаланылатын шағын
компьютерлер, әдеттегідей, MS-DOS
немесе ең соңғы OS/2 операциялық
жүйесін пайдаланады.
Миникомпьютерлерде UNIX немесе өте
танымал емес жүйелер PICK немесе BOS
(Ұлыбритания) сияқты операциялық
жүйе пайдаланылады.
Д ам у тарихы
Бірінші сандық есептеуіш машиналар 40ж. басында пайда
болды
50ж. ортасынан мониторлық жүйелер пайда болды, олар
тапсырмалар пакетін орындауда операторлар жұмысын
автоматтандырды.
1965-1975ж. интегральным микросхемаларға өту
компьютерлердің келесі ұрпағына жол ашты, олардың өкілі
IBM/360.
60-ж. аяғында ARPANET глобальды желісін жасау жұмыстары
басталды, ол Интернет желісінің аттану нүктесі болды.
70-ж. ортасына қарай мини-компьютерлер кең тарала
басталды. Мини-компьютерлердің архитектурасы
мэйнфреймдармен салыстырғанда қарапайым болды, бұл
олардың Операциялық жүйелерінде де кескінделді.
70-ж. ортасынан бастап UNIX ОЖ-ні қолданыла бастады.
Есептеу желілері операциялық
жүйелер басқаруымен жұмыс
істейді. Негізгі желілік,
операциялық жүйелерге
NovellWare, Windows NT, OS/2, Warp
Unix кіреді. Windows 95, 98
операциялық жүйелерінде
құрамдас желілік құралдар бар.
IBM PС үшін Windows операциялық жүйесі бірінші графикалық
операциялық жүйе болып табылады. Windows жүйесінің
ерекшеленетін белгілері:

· 32-разрядтілі архитехтурасы;

· Көп есептілігі және көп қолданушылығы;

· Графикалық қолданушы интерфейсі;

· Plag and Play технологиясы бойынша жаңа периферийлі
құрылғыларды қосу;

· Виртуальды жадты қолдану;

· Бұрын құрылған программалық қамтамасыз етумен сәйкестілігі;

· Коммуникациялық программалық жабдықтардың бар болуы;

· Мультимедиа жабдықтарының бар болуы;

· Интернет глобальды желімен интеграциясы;
Windows ХР операцялық жүйесі 2001
жылдың 25 қарашасында жарыққа
шықты. Бұл қазіргі кезге дейінгі
Microsoft корпорациясы шығарған,
жалпы қолданысқа арналған соңғы
операниялық жүйе. Ол негізгі үш
версияда шығарылады:
• Windows ХР Professional;
• Windows ХР Ноme Edition;
Сондай-ақ, косымша екі версияда:
Media Сеntег Edition және ТаbletPC
Edition.
M icrosoft W indow s – ты ң түрлері
1980ж.
1985ж.
UNIX
UNIX®UNIX операциялық жүйесінде кез келген басқа
көпқолданбалы операциялық жүйедегідей
қолданушыларды бір-бірінен және басқа кез -келген
айрықша құқықталмаған қолданушыдан желілік
деректерді сақтайды, Unix операциялық жүйесінде
компьютер ресурстарымен басқаратын және
қолданбалы базалык қызметтер жиынын ұсынатын
сақтанған ядро болады. UNIX операциялық жүйесі
негізгі жетістіктерінің бірі жүйенің жоғары
әмбебаптық қасиетінің болуымен анықталады. Бұл
қасиеттің мәні барлық операциялық жүйенің оның
ядросын қосқанда әр түрлі аппараттық
платформаларға өтуімен түсіндіріледі. Жүйенің
барлық бөліктері ядроны есептемегенде толық
машина тәуелсіз болып табылады.
Жіптер және процестермен басқару — бар процестер
мен жіптерді жасау, бітіру және қадағалау
функциялары. UNIX операциялық жүйесі
мультипроцессорлы операциялық жүйе болғандықтан
процестер қатарласа орындалып жатқанын көрсету
үшін ядро процессордың қосылған уақыт процестері
мен компьютердің басқа ресурстары арасында
бөлінуді реттейді.
Жадымен басқару — процестердің шектелмеген
виртуалды жадының шектелген размерлі
компьютердің физикалық оперативті жадына көшу
функциясы. Ядроның сәйкес компоненті бір
оперативті жады облысының сыртқы жадыны
қолданумен бірнеше процестермен бөліп қолдануды
қамтамасыз етеді.
Файлдармен басқару — файлды жүйе абстракциясын
жасайтын функция, каталогтер мен файлдар
иерархиясы. Unix операциялық жүйесі файлды
жүйелері файлдардың бірнеше типтерін ұстанады.
U N IX операциялы қ ж үйенің
ф айлдары
Unix операциялық жүйесінде файл ұғымы сыртқы жады
құрылғыларында болатын кәдімгі файлдармен жұмыс
істеуге мүмкіндік беретін әмбебап абстракция болып
табылады; сыртқы жады құрылғыларынан айрықша
құрылғылармен; басқа процестермен динамикальщ
генерацияланатын ақпаратпен, т.б. Бұл мүмкіндіктерді
ұсгану үшін UNIX операциялық жүйесі файлды жүйенің
біртекті әдіспен файлдардың бірнеше типтерін ұстанады,
олардың негізгілері кәдімгі (егер күнделікті болса)
файлдар файлдың жүйе ұстанатын сыртқы жады
құрылғыларындағы блоктар жиыны болып табылады.
Осындай файлдар мәтінді ақпаратты еияқты екілік
ақпаратты да қамтиды, Файлдық жүйе қолданушы
деңгейінде кәдімгі файлды ұсынуды байттар кезегі
сияқты қамтамасыз етіи кәдімгі файлдарға қандай да бір
құрылымды жазбайды.
ҚОРЫТЫНДЫ
Операциялық жүйе кез келген компьютердің ең қажет
құрамдас бөлігі және ол компьютерді басқаруға,
ақпаратты сақтауға, оған қосылған барлық
құрылғылардың жұмысын ұйымдастыруға арналған
программалардың жиыны болып табылады. Операциялық
жүйе адам мен компьютердің өзара байланысын
қамтамасыз етеді.Қазіргі кезде Windows -барлық дербес
компьютерлерге арналып кең таралған операциялық
жүйе. Windows -тің кеңінен таралуына себеп, оның
қолайлығы, түсініктілігі, графикалық интерфейсі, бірнеше
программалармен қатар жұмыс жасау мүмкіндігі және
жаңа жабдықтардың автоматты түрде бапталуы сияқты
ерекше қасиеттерін атауға болады. Windows бірнеше
операциялық жүйелерді біріктіреді, олар бір-біріне ұқсас
болғанымен, әр түрлі мүмкіндіетері бар және әр түрлі
мақсаттарға арналған.
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E
%D0%BF
%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%
D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B
%D2%9B_%D0%B6%D2%AF
%D0%B9%D0%B5%D0%BB
%D0%B5%D1%80

Ұқсас жұмыстар
Экономикалық ақпаратты өңдеу. Компьютердің программалық жабдықтар құрамы туралы мәліметтер
Операциялық Жұйелер, оның даму және түрлері (MC-DOC, NC, OS\2, UNIX, Windows, оның түрлері)
Операциялық жүйелер, оның даму және түрлері (MS­DOC, NC, OS/2,UNIX, Windows, оның түрлері)
Операциялық жүйелер, оның даму және түрлері (MS-DOC, NC, OS 2,UNIX, Windows, оның түрлері) туралы ақпарат
Операциялық жүйелер, оның даму түрлері ( MS –DOC, NC,OS/2,UNIX,Windpws оның түрлері)
1.Операциялық жүйелер туралы жалпы түсінік. 2.Жалпы түрлері 3.Қызметтері
MS DOS Windows,UNIX ,LINUX
Бағдарламалық жасақтама
Бағдарламалық жабдықтаманың технологиялық сипаттамалары
Операциялық жүйенің даму тарихы
Пәндер