Ауыл және орман шаруашылықтары үшін машиналар мен жабдықтарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету қызметтерін ұсыну


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Бизнес-жоспар
Ауыл және орман шаруашылықтары
үшін машиналар мен жабдықтарды жөндеу
және техникалық қызмет көрсету
қызметтерін ұсыну.

Советхан А.
Группа: ОП-413
Кіріспе

Соңғы уақытта ауылшаруашылық техникасы жаңаруда,
ескілерінің орнына жаңа техника келуде, комбайндар ғарыш
кемелеріне, ал тракторлар жарыс болидтарына ұқсайды. Тек
сыртқы түрі ғана өзгерген жоқ..
Заманауи ауылшаруашылық техникаларында қолданылатын
бөлшектердің сеімділігі жоғары және «тозып біткенше» ж ұмыс
істеуге есептелген. Өйткені техниканың алқапта ж ұмыс істеу
уақыты барынша қысқа, бұл техникалар сөткесіне 24 сағат
және жұмасына 7 күн жұмыс жасауы тиіс. Осындай
режимдегі басқа техникалар сияқты қозғалт қыш бөлшектері
тез тозады да олар жиі жөндеуді талап етеді..
Соңғы кездері АӨК-де Еуро-3 стандарттары бойынша
заманауи техникалар саны көбейді. Осы техникаларды ң б әрі
бұрынғыға қарағанда сапалы жөндеуді талап етеді. Сондықтан
да фермерлер, бағасы қымбат заманауи техника иелері өз
машиналарын жөндеу үшін күрделі заманауи ауылшаруашылы қ
техникаларын жөндей алатын сервистік орталы қтарды
таңдайды.
Орман шаруашылықтарында да техникалық және
маусымдық қызмет көрсету жұмыстары мен
мамандандырылған жабдықтарды талап етпейтіе а ғымда ғы
жеңіл жұмыстарды, ал мамандандырылған жбдықтары мен
білікті кадрлары бар жөндеу кәсіпорындары еңбекті к өп қажет
ететін жұмыстарды жүргізулері тиіс.
Резюме

Жобаның тұжырымдамасы Қазақстан Республикасыны ң Павлодар
облысында (бұдан әрі – Павлодар облысы) Ауыл ж әне орман
шаруашылықтары үшін машиналар мен жабды қтарды ж өндеу
және техникалық қызмет көрсету қызметтерін ұсынуды
қарастырады.

Кәсіпорын қызметінің бағыттары:
- ауылшаруашылық және орман бағытындағы техникалар мен
жабдықтарды ағымдағы және күрделі жөндеу;
- ауылшаруашылық және орман бағытындағы техникалар мен
жабдықтарға техникалық қызмет көрсету.

Мыналар нысаналы топтар болады:
- Павлодар облысы халқының ауылшаруашылық кәсіпорындары,
шаруа қожалықтары мен шаруашылықтары;
- Павлодар облысының орман шаруашылығы кәсіпорындары .
Жоба бойынша жалпы инвестициялық шығындар мыналарды
қамтиды:

Шығыстар, мың тг. 2 012

Негізгі капиталға инвестициялар 34 965

Негізгі капитал 1 065

Барлығы 36 030

Жобаны қаржыландыруды жоба бастамашысының өз
қаражаты есебінен сияқты қарыз капиталы есебінен де ж үзеге
асыру жоспарлануда.
Қаржыландыру көзі, мың тг . Сомасы Кезеңі Үлесі

Өз қаражаты 1 065 03-04.2012 3%

Қарыз қаражаты 34 965 03.2012 97%

Барлығы 36 030 100%
Жобаның 5 жылына арналған кәсіпорын қызметі
тиімділігінің көрсеткіштері.:

Жылдық пайда (5 жыл), мың тг. 9 218

Активтердің рентабельділігі 23%

Кредиттеудің келесі шарттары қабылданды:
Кредит валютасы теңге

Пайыздық ставка, жылдық 12%

Пайыздар мен негізгі борышты төлеу ай сайын

Пайыздарды өтеудің жеңілдікті кезеңі, ай 6

Негізгі борышты өтеудің жеңілдікті кезеңі, ай 6

Негізгі борышты өтеу түрі тең үлестермен

12% дисконттау ставкасы кезінде инвестицияланған
капиталдың дисконтталған таза кірісі 7 жылда 17 281 мы ң
теңгені құрады.
Ішкі кірістілік нормасы (IRR) 31%

Ағымдағы таза құны (NPV), мың теңге 17 281

Жобаның өзін-өзі ақтауы (жай), жыл 3,4

Жобаның өзін-өзі ақтауы (дисконтталған), жыл 4,1
Өнімнің (қызметтердің)
сипаттамасы

Қазір бірде бір өндіріс техникасыз тұра алмайды.
Тракторлар – ауылшаруашылық, құрылыс өндірісіні ң, орман
шаруашылыңғы мен халық шаруашылығының басқа да
салаларының қажымайтын жұмыс көздері. Техниканы
пайдалану - көп жұмысты қажет етеді. Шаруашылы қ
жүргізушілер техниканың жиі жөнделетінін және
бөлшектерінің жиі ауыстырылатынын жа қсы біледі.
Автомобииль және трактор техникасына көп күш түседі.
Тракторларды пайдалану үнемі сауықтыруды, жөндеу мен
бөлшектерін ауыстыруды қамтиды.
Ауылшаруашылық техникаларының әлемдік нарығы
қазіргі уақытта «тұтыну нарығы» болып табылады. Жетекші
фирмалар - тракторлар мен ауылшаруашылық машиналарын
шығарушылар өз техникасын тұтынуы үшін бәсекелестік
күрес жүргізеді. Осы жағдайларда техниканың сапасы және
басқа да тұтыну қабілеттерімен қатар оны іске асыруда
сервистің маңызы зор.
Ауылшаруашылық тауарларын өндірушілерге сервистік
қызмет көрсетудің шетелдік тәжірибесі оларға қызмет
көрсету жүйесінің қағидаттары, фирмалардың өздері
шығаратын техникаларының барлық пайдалану мерзімінде
және машинаның барлық режимінде жұмыс істеуіне
жауапкершіліктері Қазақстан Республикасы экономикасыны ң
аграрлық секторында техникалық сервисті дамытудың
Өнімдер (қызметтер) нарығының
сипаттамасы

Ауылшаруашылық өндірісін ауылшаруашылық техникалары
мен жабдықтарын тиімді пайдаланбайынша мүмкін емес.
2011 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Павлодар
облысының ауылшаруашылық өнімдерін өндірушілерінде 8,5
мың трактор, 4,8 мың трактор тіркемелері, 3,6 мы ң тұқым
сепкіш,1,1 мың астық жимнау комбайны, 2,3 мы ң ж үк автомобилі,
0,6 мың дискілі тырмалар, 0,7 топырақ қопарғыш, культиватор,
1,6 мың соқа, 0,4 мың қатар бастырғыш, 2,3 мың ш өп шапқыш
(тракторға орнатылғандарын қоса алғанда), 1,6 мы ң екі жанында
орналасқан тырма болды.
Тракторларды жөндеу мен техникалық қызметке нақты
жұмсалғаны – 142,8 млн. теңге, оның ішінде 84,7% ағымда ғы
жөндеу үлесіне тиеді, тиісінше астық жинайтын комбайндар ға –
91,0 млн. теңге және 89,1%, ал жүк автомобильдеріне– 73,2 млн.
теңге және 86,3%.

Сервистік қызмет көрсету саласындағы т ұтынушыларды ң
басымдық берулерін анықтау нәтижелері келесі суретте
көрсетілген.

90% 86%

80%

68%
70%

60%

50% дербес

40%
32% сервис қызметін
пайдаланамыз
30%

20% 14%

10%

0%
Ірі және орташа а/ш кәсіпорындары
Ұйымдастыру, басқару және құрам
Кәсіпорынға директор жалпы басшылық жасайды. Әкімші
өндірістік құрамның (мастерлер, электрик және т.б.) ж ұмысын
бақылайды.
Кәсіпорынның ұйымдастыру құрылымы төменде
көрсетілген түрлерден тұрады

Мастердің көмекшісі
Сұ
Ә түқрлі
рйы ұмыс атмастерлері
. ауыстыру
жМастерді ң
қарушы
көмекшісі

Ұқсас жұмыстар
Бизнес-жоспар. Ауыл және орман шаруашылықтары үшін машиналар мен жабдықтарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету қызметтерін ұсыну
Наладка ремонты, юстировка және өлшеу құралдарын калибрлеу
Жобалардың түрлері
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ МАШИНАЛАРДЫ ЖӨНДЕУ
НЕГІЗГІ ҚҰРАЛДАР ЕСЕБІ
Автомобильдердің техникалық қызмет көрсетуді өткізу мерзімі
ЛИЗИНГ- инвестицияны орта мерзімді қаржыландырудың әдісі ретінде
ЛИЗИНГ
Кәсіпорынның жөндеу шаруашылығы
Жабдықтаушылармен және мердігерлермен есеп айырысу есебі
Пәндер