Математикалық диктант туралы ақпарат
Презентация қосу
Математикалық диктант.
1. Бір түзу бойында немесе параллель түзулер бойында жат қан н өлдік
емес екі вектор __________________________ деп аталады.
2. Бағыты координаттық оң жарты осьтердің бағытындай бірлік
векторлар __________________________ немесе
__________________________ деп аталады.
3. Егер екі вектор параллель көшіру арқылы үйлесетін болса, онда олар
__________________________ деп аталады.
4. Ұзындықтары тең, бірақ бағыттары қарама – қарсы векторларды
__________________________ деп аталады.
5. Бас нүктесі мен ұшы беттескен вектор __________________________
деп аталады.
6. Векторды анықтайтын кесіндінің ұзынды ғын векторды ң
__________________________ деп аталады.
7. Бір түзудің бойында орналасқан және бағыттарының орта қ бөлімі
сәуле болатын екі векторды __________________________ деп аталады.

Ұқсас жұмыстар
Математикалық диктант
Тәуелсіздік - елдігімнің тірегі
Cos х = а, Sin х = а, tg х = а, ctg x = a түріндегі қарапайым тригонометриялық теңдеулер
Сыр сандық
Үшбұрыштарды шешу
Паскаль тіліндегі басқару операторлары туралы
Дұрыс бөлшек, бұрыс бөлшектерді ажыратыңдар
Сызықтық бағдарламалар құру (Паскаль тілі)
Паскаль тіліндегі басқару операторлары
5-10 сандарының құрамы
Пәндер