Табиғи бірігу арқылы сұрыптау
Презентация қосу
Табиғи бірігу арқылы
сұрыптау
Алгоритм

Сандық Сандық
алгоритмде емес
р. алгоритмде
Сандармен р. Әртүрлі
математик құрылымда
алық н-ған
есептеулер мәліметтер
жүргізуге -мен жұмыс
арналған. істейді.
Объектілердің берілген
тізбегін қандай да бір
анықталған ретпен қайта
топтастыратын үрдісті
сұрыптау деп атайды.
Сұрыптаудың мақсаты –
сұрыпталған тізбекте
қажетті элементтерді
іздестіруді жеңілдету.
Сұрыптау алгоритмдері
мәліметтер құрылымын
таңдауға тәуелді.
Сұрыптау әдістері

Ішкі Сыртқы
сұрыптау сұрыптау
алгоритмд алгоритмд
е-рі е-рі
(массивтер (файлдард
ді ы
сұрыптау) сұрыптау)
Файлдар түрінде
ұйымдастырылған мәліметтерді
сұрыптау сыртқы сұрыптау деп
аталады. Егер файл оперативті
жадыда сыймайтындай үлкен
болса, онда сұрыптау - өте үлкен
проблема. Тура біріктіру арқылы
сұрыптау екі реттелген тізімді
біріктіретін жай біріктіру әдісін
қолданады. Басты идеясы
біртіндеп үлкейетін элементтер
түрінде файл
ұйымдастырылатынында, яғни
Сұрыптау бір элементі ішкі тізімдердің
жүрістер сериясынан тұрады, әрбір
жүрісте ішкі тізімнің ұзындығы екі
еселенеді. Ол үшін log2n жүріс қажет
болады. Түзу бірігу арқылы сұрыптау 2n
log2n мәліметтерді қарауды талап етеді,
сондықтан оның күрделілік реті
O (n log 2n).
Түзу бірігу арқылы сұрыптауда алғашқы
ұзындығы бірге тең болатын реттелген сериялар
пайдаланылады да, олар әрбір жүріс сайын екі
еселеніп отырады. Ең аяғында сериялар
файлдардың барлығын қамтиды да сұрыпталу
аяқталады. Мұның бір кемшілігі қысқа сериялар
мен жұмыста көп уақыт кетеді. Мұндай
сұрыптауды салыстырмалы түрде ұзын
сериялардан бастасақ, алгоритмнің тиімділігі
неғұрлым артады. Әрбір ретте неғұрлым екі
серия бірігетін сұрыпталу әдісі табиғи бірігу деп
аталады.
Назарларыңызға
рахмет!!!

Ұқсас жұмыстар
Табиғи сұрыптау
СҰРЫПТАЛУ, ӨЗГЕРГІШТІК. ДНҚ ҚҰРЫЛЫСЫ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТІ
ФИЛОСОИЯЛЫҚ АНТРОПОЛОГИЯ
Қозғаушы сұрыпталу
ГЕНДЕР ДРЕЙФІ
Чарльз Дарвиннің эволюциялық ілімі
Генетикалық полиморфизм
Өндіріс қалдықтары және оларды екінші реттік минералды ресурс ретінде қолдану. Табиғи шикізатты алу және дайындау. Сақтау, сұрыптау, тасымалдау, ұсақтау, тазарту. Алюминий күкірт қышқыл өндірісінің жылу балансын есептеу
Популяциялар генетикасы
Өндіріс қалдықтары және оларды екінші реттік минералды ресурс ретінде қолдану. Табиғи шикізатты алу және дайындау. Сақтау, сұрыптау, тасымалдау, ұсату, тазарту
Пәндер