Кәсіпорыннның банкротқа ұшырауы


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Кәсіпорыннның
банкротқа ұшырауы
ФН-305 топ
Советова Жұлдыз
Нақты шаруашылық үрдістегі кәсіпорынның банкроттығын іс - әрекеттегі әлді ж әне әлсіз байланыс қан әрт үрлі
факторлармен түсіндіруге болады. Артық жағдайдағы факторларды белгілеп, к әсіпорын банкротты ғын былай б өлуге болады:

кәсіпорынды дұрыс басқармағандықтан туындаған банкроттылық (маркетингтік стратегияны ойлас
Банкроттылық түсінігі оның түрлерімен сипатталады. Заң және қаржылық тәжірибесінде
кәсіпорын банкроттылығының келесі түрлері анық көрініс табуда:

Нақтыбанкроттылық.
Техникалық
Әдейі
Тиімді банкроттылық.
банкроттылық.
Кәсіпорынның
Кәсіпорынның
Кәсіпорынның
төлем
болашақ
төлем
қабілетсіздігін
кезеңде
қабілетсіздігін
өзінің
басшысы
қаржылы
сипат
нем
Банкроттықтың  пайда  болуының
негізгі  себептер келтірейік:
Шаруашылық жүргізу  жағдайын жасаудың объективті
Шаруашылық жүргізуге тікелей
Әлемдік тәжірибе көрсетіп отырғандай, кәсіпкерлердің көбісі мұндай
жағымсыз жағдайдан сәтті құрылуда, бірақ банкротқа үшырау құбылысы
кәсіпкерлік әлемде сирек кездеседі деуге болмайды. Зерттеулер
бойынша алғашқы жылдар ағымында 23,7%, алғашқы 4 жыл ішінде –
51,7%, алғашқы 6 жыл ішінде – 62,7% банкротқа ұшырағандығын
көрсетіп отыр. Банкротқа ұшыраудың негізгі себептері мыналар:

47,4%
Фирманы банкрот болуға алып келетін көптеген себептерн тиімсіз
менеджментпен байланысты және оларды үш бағытта топтауға
болады:

Стратегиялық сипаттағы қателіктер
Қазіргі экономикалық жағдайда кәсіпорын басқаруда және
шаруашылық жүргізуде өзінің дербестігін алып, ресурстарын
қолдану және еңбек нәтижесін пайдалану құқығын иеленіп,
шешімдері мен іс - әрекеттеріне экономикалық жауапкершілікте.
Қаржылық жағдай кәсіпорынның іскерлігінің маңызды
мінездемесі. Ол кәсіпорынның бәсекелестігін және іс ж үргізуде
потенциалын анықтап, барлық қатысушылардың қаржылық
қатынастарын тиімді экономикалық қызығушылығының
гаранты болып табылады. Кәсіпорынның тұрақты деңгейі
тағдырдың сыйы немесе сәтті жағдай емес, ол білгір есептелген
басқару мен барлық өндірістік – шаруашылық факторларының
жиынтығы ретінде, күнделікті ізденіс, жан – жақты ж әне
күнделікті жаңалық енгізуге дайындық. Кәсіпорынның сәттілігі
мен коммерциялық табысы бүтіндей оның іскерлігіне
байланысты.

Ұқсас жұмыстар
Кәсіпорын және олардың банкротқа ұшырауы
Кәсіпорындардың банкротқа ұшырауы
Уоррен Баффеттің бизнес жоспары
Табиғатты пайдалану қоршаған ортаны қорғаудың экономикалық тетігінің құқықтық негіздері
Пайданы есептеу түрлері
Заңды тұлға ұғымын қарастыру
Біріктірілген құжаттар
Тәуекелдің қаржылық факторлары
ТОМ МОНАГЕН
Сақтандырудың классификациясы
Пәндер