Сайтқа презентация қосу

Негізгі құралдар және материалдық емес активтер есебі

Негізгі құралдар және материалдық емес активтер есебі.

Жоспар
Шаруашылық операцияларды енгізу

Ұйым шотының есеп айырысуынан жеткізушіге ақша құралдарын аудару: төлем тапсырысы

Шаруашылық операцияларды енгізу
1. Операцияларды құжат бойынша енгізу. Бұл программа есептің әртүрлі бөлімдері бойынша автоматизациялауды енгізеді. Бұл үшін құжат қолданылады («Құжаттар» менюі). Әрбір құжат арнайы реквизитті – күні мен нөмірін қамтамасыз етеді және де нөмір – автоматты түрде жазылады, оны дұрыстауға да болады. Күні де сәйкесінше жұмыс күнімен қойылып, түзетілуге жатады. Ескерту! Егер құжат алдында жазылған болса, оны дұрыстауға болмайды. Ол үшін жаңа құжатты енгізіп, (мысалға, ескісін көшіру арқылы), сосын ескісін өшіріп тастайсыз.

2. Құжаттар журналы. Кіргізілген құжаттар – құжаттар журналында сақталады. («Журналы» менюі). Мысалы: Көшірмелер «Банк» бөлімінде сақталынады, төлеу тапсырмалары «төлем құжаттары» бөлімінде. Құжаттар реестрін құруға болады («Реестр» батырмасы), басылымға шығарылады. Барлық құжаттар журналының формалары «Әрекет ету» батырмасын қосады. «Негізінде енгізу» пункті «Әрекет» батырмасы 1 құжат түрінен 2-ші түріне ақпаратты көшіреді. Құжат – негіздеуге курсорды қойып, «Негізге енгізу» пунктін таңдау керек. Шыққан құжаттар тізімінен керек құжатты таңдау керек , «ОК» батырмасын басыңыз.

3. Есеп айрысу және кассаның операциялар бойынша есеп операциясы төлем тапсырмаларын қалыптастыру үшін «Платежное поручение» құжаты қолданылады. Онда мерзімі, ақша құралдарының қозғалысы типтері (ұсынылғанның ішінен таңдалынады, мысалы: сатып алушыдан түсім, жабдықтаушыға төлем, банкте қолма-қол алу) төлем белгілеу, корреспонденттік шот, субконто түрі (анықтамадан таңдалынады), сомасы. Төлем жүргізілген бойынша құжаттарды √ белгіленген белгілейді. Құжатты таңдау үшін оның үстінен тышқанмен 2 рет басу керек немесе «Толтыру» басу қажет.

4. НҚ және МЕА –пен операция есептеу НҚ және МЕА түскенін есептеу үшін «Аналмайтын активтер» бөлімінде «НҚ түсуі және МЕА түсуі» құжаттары қолданылады. Құжат шаблонында мерзімді, жабдықтаушыны, шот-фактураның мерзімі мен нөмірі, келісім-шарт, ҚҚС есептеу реті (18% ҚҚС үстінен немесе 18% сомадағы ҚҚС немесе табыс салығынсыз) көрсету керек. Құжаттың кесте бөлімінде «Анықтамадан» НҚ немесе МЕА құнын НҚ немесе МЕА құнын тандау керек. Кіріс құжаттары бағдарламасы негізінде шот фактураны арттыруды ұсынады. «НҚ тусуі ( немесе МЕА ) құжатын» тандау керек. Құндылардың және төлеу мерзімін ( олар төленген болса ) кіріс мерзімін көрсету керек. Құжатты жазғанда «өткізу» сұрағы пайда болады. Келесі сатып алу кітабына («құжаттар», «шот фактуралар», «сатып алу кітабына жазу) жазып қою қажет. Жазу кезінде өткізгіштер істелінеді эксплуатацияға НҚ мен МЕА енгізу операциясын есептеу үшін біратты құжаттар қолданылады, толтыру реті ұқсас. Эксплуатацияға енгізілген актіні басуға болады. Сондай-ақ НҚ мен МЕА әрекет ету мерзімі аяқталғанын шығарып тастау құжаты бар.

5. Материалдармен операция есебі Материалдардың келгенін есептеу үшін тізімде «Құжаттар», «Материалдар есебі» бөлімі тандалады, одан кейін «Материалдар түсуі» бөлімі. Кіріс ордері қалыптасады. Мерзімі, жабдықтаушы, шот фактура мерзімі мен нөмірі, келісім- шарт, қойма түрі, ҚҚС есептеу реті көрсетіледі. Кесте бөлімінде «Анықтамадан» материал түрі, саны таендалады. Бағасы, ҚҚС және сомасы автоматты түрде қойылады. Одан құжатты жазып өткізу керек. Өндіріске материалдарды жеткізу бойынша операцияларды есептеу үшін біртекті құжат қолданылады, осыдан сұрау төлеу қағазы қалыптасады. Онда мерзім номенклатура түрі (өндіріске жіберген материалдар мысалы, стол) көрсетіледі. Жұмсау түрі (материалдарды жұмсау) бөлімдері. Кесте бөлімінде «Анықтамадан» материалдар тандалады, сұраныс саны көрсетіледі, ал өткізілген саны автоматты түрде қойылады. Құжатты жазып өткізу қажет.

6. Амортизацияны есептеу. Амортизацияны есептеу үшін «Регламенттер» «Амортизацияны есептеу» құжаты қолданылады. Есептеу аралығы (соңғы ай күні) қою керек. Программа амортизация соммасын есептейді және өткізгіштерді қалыптастырады.

7. Жалақыны беру және есептеу үшін «Құжаттар» тізімінде «Жалақы» бөлімі тандалады, «Жалақыны есептеу» бөлімшесі есептесу ведомосы осында болады. АУП жалақысын бөлек ведомосте есептеу ұсынылады. Жалақы бойынша жұмсау қатынасын есептеу көрсетіледі. «Қызметкерлер» белгісінде кесте көрінеді, онда біртекті «анықтамадан» қызметкерлер тандалады, жалақы мөлшері автоматты түрде қойылады, бірақ оны өзгертуге болады. Құжатты жазғанда өткізгіштер қалыптасады. Назар аударыныздар! Программа құжат өтті ме, өткен жоқ па, қателер туралы хабар береді. Жұмысшылар жалақысы бөлек бөлімде есептеледі, 20-23 шотта көрсетіледі, және номенклатура түрі. Жалақыны төлеу үшін біртекті құжаттар қолданылады. Төлем ведомості қалыптасады, қызметкерлер тандалады, төленген сомма автоматты түрде қойылады. Құжаттарды жазып өткізгіштер қалыптастыру. Берілген жалақы соммасына шығыс кассалық ордер толтыру қажет. Назар аударыңыз! Айды жапқанда ЕСН есептеу өндіріледі.

8.Айналым бойынша операция есебі. Дайын өнімді қоймаға шығару және жіберу бойынша операция есебі үшін «материал есебі» бөлімінде «Қоймаға ДӨ жіберу» құжаты қолданылады. Төлем қағазы қалыптасады, онда өнім түрі (анықтамадан) саны көрсетіледі, сомасы автоматты түрде қойылады. Құжатты жазғанда өткізгіштер қалыптасады. Сатып алушыға шот жазып береді одан кейін өнімді төлеу бойынша төлеу қағазы толтырылады. («Құжаттар айналым тауар есебі», «Тауар төлеу» құжаты) құжатты жазғанда өткізгіштер толтырылады. Одан кейін шот-фактура жазылады және өткізіледі. Назар аударыңыз! Құрау алдында бұл құжаттарда қойма типін көрсету керек. «Сервис» тізімінде «Жалпы параметрлер» бөлімінде.

9. Басқа ұйымдардың қызметін есептеу, контрагенттердің қызметін есептеу үшін, мысалы сумен қамтамасыз ету, тоқпен қамтамасыз ету, мүліктерді жалға беруді ұсыну, «Құжаттар» тізімінде, «Жалпы белгіленген құжаттар» бөлімі, «Басқа ұйымдардың қызметі» құжаты қолданылады. Басқа ұйымдардың қызмет көрсеткені туралы Акт жасалынады. «Контрагенттер» анықтамасынан орыдаушы таңдалынады. Одан кейін корреспонденттік шот, субконто, қызмет түрлері, ҚҚС-сыз сома көрсетіледі. ҚҚС және жалпы сома автоматты түрде есептеледі. «OK» басқанда өткізгіштер қалыптасады.

10. Айды жабу. Айды жабу үшін «Регламенттік құжаттар», «Айды жабу» құжаттары қолданылады. Өнімді айналдырудан қаржылық нәтиже анықталады, кіріске салық есептеледі.

11. Есеп беру. Есеп беруді қалыптастыру үшін «Есеп беру» тізімі немесе белгілер «Операция журналында» қолданылады. Бағдарлама керіқалдықты ведомості шахматканы, есептеу нәтижесі және субконто, шот кәртішкесі және субконто, субконто бойынша шот анализі, кассалық кітап, сату бойынша кітап, сатып алу кітабы, Бас кітап. Аралық тапсыру қажет. Бухгалтерлік және салықтық есеп құрастыру үшін «Арнайы есеп беру» қолданылады. Аралықты беру қажет, мысалы қаңтар - желтоқсан 2007ж., содан кейін «Заполнить» батырмасын басыңыз.

Ұйым шотының есеп айырысуынан жеткізушіге ақша құралдарын аудару: төлем тапсырысы
Ұйым шотының есеп айырысуынан ақша құралдарын есептен шығаруы «Қазақстан үшін 1С:Бухгалтерия 8.0»-де «Төлем тапсырысы» құжатында бейнеленген. «ТМҚ және қызмет көрсетуге түсім» құжаты негізінде «Төлем тапсырыс» құжатын құрыңыз. Ол үшін «ТМҚ және қызмет көрсетуге түсім» құжатының тізімінен алдында құрылған құжатты белгілеп алып, мына батырмаға басыңыз (немесе тышқанның оң жақ батырмасын басып, жаңадан ашылған менюдің ішінен «На оснавании» таңдаңыз).

Төлем тапсырысының басып шығарылуы. «Төлем тапсырысы (шығатын)» құжатынан төлем тапсырыссының формасы компьютерден басып шығару мен банкке тапсыру үшін шығарылады. Төлем тапсырыссын басып шығарар алдында «Басып шығару» атты қыстырмасында төлемнің тағайындалу мәтінін басып шығару қалыбына келтіру үшін түзетулер жүргізуге болады: мәтінді төлемнің тағайындалуына суреттегідей енгізіңіз:

Айдың жабылуы Мерзімнің аяқталу процедурасы «Айдың жабылуы» құжатымен орындалады. «Айдың жабылуы» атты құжат тізімін ашыңыз. Ол үшін «Негізгі қызмет» менюінде «айдың жабылуы» пунктісін таңдаңыз. Ашылған тізімде жаңа «Айдың жабылуы» құжатын құрыңыз. Ол үшін батырмасын ( немесе «Әрекет» менюіндегі «Қосуды» тандау арқылы немесе “Insert” пернесін) таңдаңыз. Құжатта айдың соңғы күнін белгілеңіз (мысалы 31.01.2006).

Орындаған: Толеуханова Лаура Тексерген: Искакова М.С


Пән: Бухгалтерлік ісПәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь