Сайтқа презентация қосу

 Экологиялық білім берудегі этикалық және эстетикалық проблемалар

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

 Экологиялық білім берудегі этикалық және эстетикалық проблемалар.  Ерекше қорғалатын табиғи территориялар – қоршаған ортаны қорғау шараларының бір түрі.  Табиғатты ұтымды пайдалану мен қоршаған ортаны пайдаланудың ғылыми негіздерін жасау – биосфераны ноосфераға айналдырудың міндетті сатысы

Орындаған:Кыдыралинова.М.Н. Тексерген:Мурзалимова.А.К. Тобы: ВС-403

Образец текста
білім берудегі Третий уровень этикалық және эстетикалық – Четвертый уровень проблемалар. » Пятый уровень
.Экологиялық

– Второй уровень

ХХІ ғасырға адамзат экологиялық қауіппен еніп отыр, яғни планетаның – Второй уровень өмір сүруінің өзіне қауіп төніп отыр. Сондықтан жастарда экологиялық мәдениетті қалыптастыру өте маңызды, осы жастардың алдына болашақ әлемнің Третий уровень экологиялық қауіпсіздігінің негізін қалау мәселесі қойылып отыр. – тәрбие беру маңызды Қазір экологиялық білім мен Четвертый уровень мәселе болып отыр. Қазақстан Республикасында үздіксіз »экологиялық білім мен тәрбие берудің Пятый уровень біртұтас ұлттық жүйесі жасалуда. Қазақстанның қоршаған ортаны қорғау туралы заңына (12 бөлім, 63-65 бап), «Табиғи және техногенді төтенше жағдайлар туралы» заңына, заңдарына (3 бап«Қазақстан Республикасының экологиялық қауіпсіздік концепциясына», «ҚР жоғары білім беру туралы» ( негізделе отырып экологиялық білім мен тәрбие беруді дамытудың ұлттық стратегиясы жасалды /1, 2, 3/. Қазір Қазақстан Республикасының экологиялық саясаты мен экологиялық дамуындағы негізгі құжаттар – «Тұрақты даму үшін қоршаған ортаны қорғаудың ұлттық жұмыс жоспары», «ХХІ ғасырдың ұлттық күн тәртібі» және т.б. әзірленді. Экологиялық дағдарыстың негізгі себебі тек тиімсіз технологиялар, табиғат қорғау қызметінің және заңдарының жеткіліксіздігі ғана емес сонымен қатар адамдардың мәдениетінің төмендеуінде болып табылады.

Образец текста

Образец Экологиялық текста

мәдениет дегеніміз –
табиғатқа табиғатты

бұл экологиялық – Второй уровень білімділік, саналы көзқарас және пайдалануға іс жүзінде қатысу. Третий уровень

Экологиялық тәрбие үш жақты міндет – Четвертый уровень түрінде қарастырылуы тиіс: » Пятый табиғатпен қарым-қатынасын Адамның уровень анықтау; Қазіргі және болашақ ұрпақ алдына табиғаттың сақталуы үшін азаматтық жауапкершілік сезімін қалыптастыру; Табиғат ресурстарын тиімді пайдалану мәселелерін дұрыс шешуге үйрету. Экологиялық тәрбие беру жаңа адамды тәрбиелеудің бөлінбес құрамды бөлігі болуы қажет. Халыққа экологиялық білім беру орталықтары ретінде мәдениет орындары, кітапханалар, ботаникалық бақтар, зообақтар, ерекше қорғауға алынған территорияларды тиімді пайдаланудың комплексті іс-шараларын жасау қажеттілігі туып отыр.

Образец текста
Экологиялық білім беру – Второй уровень бөлінбес бөлігі білім берудің

базалық екендігін Третийтүсіну қажет. Экологиялық барысында, уровень бүкіл өмірі білім беру процесі адамның – Четвертый уровень одан тыс барлық мектепте және азаматтарға білім » Пятый уровеньберудің барлық түрлері мен деңгейлерінде жүзеге асырылуы тиіс. Мына сызба бойынша нақты координацияны жүзеге асыру керек:

отбасы – бала бақша – мектеп – жоғары білім беру – мамандарды қайта дайындау – халыққа жаппай экологиялық білім беру.
Үздіксіз экологиялық білім беру жүйесін жасаудың мақсаты – экологиялық білімдердің біртұтастығы, табиғатқа оң эмоционалды – бағалық қатынас және қоршаған табиғи ортадағы нақты қызметінің негізінде экологиялық мәдениетті қалыптастыру болып табылады.

Экологиялық білім беру принциптері мектептердің – міндеттерді шешу жолымен жүзеге практикасында төменгіВторой уровень асырылады: Третий уровень Адамның табиғатқа әсерінің оның заңдарына сәйкестігін анықтайтын – Четвертый уровень ілімдер, негізгі ұғымдар мен фактілер туралы білімдерді меңгеру; Қоғам мен әрбір адамның материалдық және рухани күшінің көзі » Пятый уровень ретінде табиғаттың көпжақты бағалылығын түсіну: Қоршаған ортаның жағдайын бағалаудағы қолданбалы білімдер мен практикалық іскерліктерді меңгеру. Оның жағдайын жақсартуда дұрыс шешімдер қабылдай білу, өзінің іс-әрекетінің мүмкін болатын салдарын болжау және еңбек қызметінде табиғатқа теріс әсерлерді болдырмау: Табиғат пен қарым-қатынасқа деген қажеттілікті дамыту, дүниені тануды адамгершілік – эстетикалық сезімдермен бірлікте қарастыруға талпыну; Табиғатта өзін ұстау ережелерін саналы түрде сақтау арқылы табиғатқа зиян келтірмеу, ластамау не қоршаған ортаны бұзбау;  Қоршаған табиғи және өзгертілген ортаны сауықтыруға бағытталған іс-әрекетті активтендіру, қазіргі заманғы табиғат қорғау идеяларын насихаттауға қатысу.

Образец текста

Образец текста Ерекше қорғалатын – Второй уровень табиғиТретий уровень территориялар – қоршағанЧетвертый уровень – ортаны қорғау Ерекше қорғалатын » Пятый уровень табиғи территориялар – шараларының бір түрі.
қоршаған ортаны қорғау шараларының бір түрі.

Образец текста
Ерекше қорғалатын табиғи территориялар (ЕҚТТ) дегеніміз – Третий уровень белгілі бір аймаққа тән табиғи кешенді халық игілігіне жарату мақсатымен мемлекет тарапынан қорғалатын, ғылыми, тарихи, – Четвертый уровень мәдени және эстетикалық мәні бар табиғат нысандары. » Пятый уровень

– Второй уровень

Образец текста
Қазіргі кезде дүние– Второй уровень жүзінде Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың саны Третий асты, бұл Жер 13 мыңнан уровень бетінің 8,5 %-ына тең. Халықар жіктеу бойынша Ерекше – Четвертый уровень қорғалатын табиғи аумақтар 10 топқа бөлінеді: » Пятый уровень 1.Қатаң түрде қорғалатын табиғи-ғыл. резерваттар; 2. Ұлттық саябақтар; 3. Табиғат ескерткіштері мен табиғаттың ерекше көрікті нысандары; 4. Табиғат қорғауға арналған резерваттар; 5. Қорғалатын ландшафтылар; 6. Табиғат ресурстарын сақтауға арналған резерваттар; 7. Антропол. резерваттар (адамның іс-әрекеттерімен жасалған нысандарды қорғау); 8. Жергілікті жердің өзіне тән табиғаты қорғалатын және түрлі мақсатта пайдаланатын аумақтар; 9. Биосфералық резерваттар; 10. Бүкіләлемдік маңызы бар тарихи және табиғи орындар.

Образец текста
Қазақстан Республикасы 2006 ж. 7 шілдесінде қабылданған «Ерекше – Второй уровень қорғалатын табиғи аумақтар туралы» Заңының 4-тарауының 4-бабында респ. маңызы бар Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы түрлері: мемлекеттік Третий уровень табиғи қорықтар; мемлекеттік ұлттық табиғи саябақтар; мемл. табиғи – Четвертый уровень резерваттар; мемлекеттік зоология саябақтар; мемлекеттік ботаникалық » Пятый уровень саябақтар; мемлекеттік дендрол. саябақтар; мемлекеттік табиғат ескерткіштері; мемлекеттік табиғи қорықшалар; мемлекеттік қорықтық аймақтар. Қазақстан бойынша Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарға: 10 мемлекеттік қорықтар, 10 мемлекеттік ұлттық саябақтар; 3 табиғи резерваттар; 49 табиғи қорықшалар, 127 геологиялық табиғи-қорықтық қор, 5 қорықтық аймақ, 6 ботаникалық және 3 зоологиялық бақтар, 26 мемлекеттік табиғат ескерткіштері, 2 ірі резерват (Семей, Ертіс орманы) бар. Бұлардың жалпы аумағы 2 млн. га-дан астам. Бұл көрсеткіш республиканың жалпы жер аум-ның 8%-ына тең. Халықар. стандарт бойынша әрбір мемлекеттің жалпы жер аумағының 10 – 12%-ы Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарға бөлінуі тиіс. Мыс., мұндай көрсеткіш Германияда 31,5%, АҚШ-та 15,8%, Жапонияда 14%, т.б. 2008 ж. Дүниежүзілік мұралар комитетінің 32-сессиясының шешімімен ЮНЕСКО-ның бүкіләлемдік табиғи мұралар тізіміне, Орт. Азия мен Қазақстан бойынша алғаш рет Қорғалжын қорығы мен Наурызым қорығы енгізілді.

Образец текста
– Второй уровень
Третий уровень
– Четвертый уровень » Пятый уровень

Мемлекеттік табиғи қорықтар

Образец текста
Қорық– аумағында барлық табиғи кешен толығымен шаруашылыққа өкімет қорғауында пайдаланудан алынған және Третий уровеньболатын жер немесе су – Четвертый уровень кеңістігі, сондай-ақ типтік, сирек кездесетін және бірегей табиғи кешендерді бүкіл компоненттер » Пятый уровень жиынтығымен қоса сол қалпында сақтауға арналған, арнайы қорғау режимі бекітілген ерекше қорғалатын табиғи аумақ. Қорықтың негізгі міндеті–табиғат кешенін (этолондық табиғи экожүйелерді), осы аумаққа тән организмдердің гендік қорын сақтау және қалпына келтіру, табиғи құрылыстардың даму заңдылықтарын ғылыми тұрғыда кеңінен зерттеу. Қорық аумағыншаруашылық мақсатта пайдалануға болмайды. Қорық–қорғалатын аумақ ғана емес, сонымен қатар табиғатты қорғау жөніндегі мемлекеттік ғылыми мекеме болып табылады. Мұнда жабайы хайуанаттарға санақ жүргізу әдістері, оларға әсер ететін факторлар анықталып, саны сиреп бара жатқан жануарлар мен қоры азайып кеткен өсімдіктердің түрлерін қалпына келтіру мәселесі терең зерттеледі.

– Второй уровень

Образец текста
– Второй уровень Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасында 10 мемлекеттік қорық бар.Олар :уровень Третий
Ақсу –Жабағлы Алматы  Барсакелмес  Марқакөл Наурызым ,  Үстірт  Алакөл Батыс Алтай  Қаратау қорығы.
– Четвертый уровень » Пятый уровень

Образец текста
орман, жер нысандары қорғалатын және табиғи ресурстары шектеулі Третий уровень түрде пайдаланатын аумақ. Ол мемлекеттік табиғи қорының бір – Четвертый уровень немесе бірнеше нысандарын сақтауға және толықтыруға арналады. » Пятый уровень Қорықша территориясында шаруашылық жұмыстары шектеулі түрде ғана жүргізіледі. Қорықшаның қорықтан айырмашылығы онда бүкіл табиғат кешені емес, оның тек бір бөлігі ғана қорғалады. Қорықшалар қорғалатын нысандарының құндылығына қарай жергілікті және республикалық мәндегі болып бөлінеді. Мысалы, зоологиялық қорықша– Қазақстанда тіршілік ететін жануарлардың сирек кездесетін және жойылып кету қаупі бар түрлерін қорғау мақсатында ұйымдастырылған арнайы аумақтар. Бұл аумақтар шаруашылыққа пайдаланылмайды және мемлекет қорғауында болады. Ең алғаш ұйымдастырылған зоологиялық қорықша–Андасай қорықшасы. Елімізде республикалық мәні бар 44 зоологиялық қорықшалар бар.

– Второй уровень Қорықша – жануарлардың, өсімдіктердің жеке түрлері, су,

Образец текста
аз бұзылған табиғи комплекстер мен экологиялық, ғылыми, рекреациялық құндылығы – Четвертый уровень бар табиғи, тарихи-мәдени обьектерді » негізінен рекреациялық мақсатта, айтамыз. Ұлттық табиғи парктер Пятый уровень әсіресе, аз уақытты демалыс пен танымдық туризмде пайдалану қатаң бақыланады. Қорғау режимі – құрастырылған, дифференциональды болып келеді. Қазақстанда ұлттық табиғи парктер мен табиғи парктердің дамуы тек соңғы 10 жылдықта басталды. Бірінші ұлттық парк 1986 жылы құрылды. Қазіргі кезде 7 ұлттық табиғи парк бар: Алтын –Емел Баянауыл Бурабай  Қарқаралы  Қатон- Қарағай  Көкшетау  Іле – Алатау

Ұлттық табиғи парктер деп – ЕҚТТ категориясын және Третий уровень

– Второй уровень

Образец текста
– Второй уровень
Третий уровень
– Четвертый уровень » Пятый уровень

Ұлттық табиғи парктер

Образец текста
Табиғатты ұтымды пайдалану мен – Второй уровень қоршаған ортаны пайдаланудың Третий уровень ғылыми негіздерін жасау – – – Четвертый уровень биосфераны ноосфераға айналдырудың » Пятый уровень міндетті сатысы.

Образец текста Табиғатты


пайдалану мен қоршаған табиғи ортаны қорғауды Второй уровень мемлекеттік басқару қоғамдық әлеуметтік Третий уровень басқарудың бір саласы болып табылады. Басқарудың мақсаты – Четвертый уровень - экологиялық бағдарламалардың, » Пятый уровень және шаралардың жоспарлардың орындалуын қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау, табиғи қорларды тиімді пайдалануды және салалардағы заң ережелерінің бұзылмауын қамтамасыз ету, адам өмірі мен денсаулығына табиғи ортаның қолайлы болуына жағдай жасау. Табиғи ресурстарды пайдалану және қоршаған табиғи ортаны басқаратын органдардың қатарына Қазақстан Республикасы Министірлер Кабинеті, Ораталық атқарушы органдар және жергілікті өкілді органдар жатады.

Қазақстан Республикасының Үкіметі қоршаған ортаны қорғау саласындағы атқаратын қызметіне жататындар:

Образец текста

– Второй уровень
мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын, оны жүзеге асыру жөніндегі стратегиялық және Третий уровень тактикалық шараларды әзірлейді; табиғат пайдаланудың әр түрлі бағыттарыЧетвертый уровень – бойынша ұлттық (мемлекеттік) экологиялық бағдарламалар әзірлейді, оларды Қазақстан Республикасы Президентінің бекітуіне ұсынады; » Пятый уровень қоршаған ортаның сапасының нормативтері мен шаруашылық және өзге де қызметтерге қойылатын экологиялық талаптарды әзірлеу мен бекіту тәртібін белгілейді; міндетті экологиялық сақтандыруды жүргізу тәртібі мен ережесін белгілейді; табиғат пайдаланушыларға рұқсат алу қажет болатын табиғат пайдалану түрлерінің тізбесін және осы рұқсатты беру тәртібін белгілейді; қоршаған орта мен табиғи ресурстардың мемлекеттік мотарингінің құрылымын, мазмұнын және оны жүргізу тәртібін белгілейді; қоршаған ортаны қорғау, табиғат пайдалануды басқару және бұл салада мемлекеттік бақылау жасау міндеттерін жүзеге асыратын арнаулы уәкілетті органдардың тізбесін айқындайды; халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асырады т.б. Қазақстан Республикасы экология және табиғи ресурстарды министірлігінің, сондай-ақ оны жергілікті органдардың (облыстық, қалалық және аудандар) атқаратын қызметтеріне мына төмендегілер жатады: қоршаған табиғи ортаны қорғау мен табиғитты пайдалануды басқарудың экономикалық тетігін іске асыру; қоршаған табиғи ортаны қорғау саласында біртұтас мемлекеттік ғылыми-техникалық саясат жүргізу; мемлекеттік экономикалық сараптаманы ұйымдастыру және жүргізу;

Біздің еліміздің табиғат байлықтары орасан зор, олар халық қажетін қанағаттандыру әрі шаруашылықты мол болғанымен, оны сақтай біліп, – Второй уровень дұрыс пайдаланбаса, уақыт өткен сайын ол да сарқылады. Сондықтан табиғат байлықтарын қорғаудыңТретий уровень аса зор маңызы бар. Еліміздің табиғат байлықтарын дұрыс пайдалану мәселесіне зор көңіл – Четвертый уровень бөліп, 1918 жылдың өзінде-ақ табиғатты қорғайтын арнаулы комитет » Пятый уровень ұйымдастырды. Соның нәтижесінде табиғат байлықтарын дұрыс пайдалануға және қорғауға бағытталған алғашқы заңдар белгіленіп қабылданды. 1962 жылғы 16 маусымда Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесі Президиумының «Қазақстан табиғатын қорғау» туралы жарлығы шықты. Жарлықта пайдалы қазбаларды, суды (жер беті мен жер асты сулары), ормандар мен құстар, атмосфералық ауа, топырақ, сирек ландшафтылар және тағы басқаларды қорғау қарастырылды. Жарлықта қосымша арнайы нұсқау жазылып, онда әр түрлі табиғат байлықтарын пайдалану, орман, топырақтың құнарын сақтау, ауа мен су қоймаларын қорғау, балық аулау мен аңшылық туралы ережелер бар. Қазақстан Республикасының Президентінің «Қазақстан Республикасының 2004-2015 жылдарға арналған экологиялық қауіпсіздігі тұжырымдамасы туралы» Жарлығы – 2003 жылы 3 желтоқсан күні Астанада қабылданды.

Образец текста

Табиғатты қорғау мен табиғат қорларын тиімді пайдаланудың екі бағыты бар: мемлекеттік және – Второй уровень жалпыхалықтық. Мемлекеттік бағыт тиісті заңдармен, әрі үкіметтің қарарларымен анықталса, ал жалпыхалықтық Третий уровень бағыт өзінің тікелей қатынасуымен және қоғамдық – Четвертый уровень ұйымдар арқылы іске асырылады.

Образец текста

» Пятый уровень

Образец текста
Третий уровень назарларыңызға
– Четвертый уровень » Пятый уровень

– Второй уровень

Рахмет!!!


Пән: Экология, Қоршаған ортаны қорғауПәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь