Электронды тахеометрлар


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Қазақстан Республикасының Ғылым және
Білім Министрлігі
Шәкәрім атындағы Семей Мемлекеттік
университеті.
«Геодезия және құрылыс» кафедрасы.

Тақырыбы: Электронды тахеометрлар.

Орындаған: Ерболулы Диас
Топ: ГК-407
Тексерген: Аубакирова С.М
Жоспар.
1. Электронды тахеомтр.
2. Құрылымы.
3. Түрлері.
4. Жіктелуі.
5. Электронды тахеометрлер.
Электрондық тахеометр - жер бетінде
горизонталь , бұрышты горизонталь
арақашықтықты және биікайырымды
өлшеуге арналған топографиялық
электрондық-оптикалық аспап.
Электрондық тахеометрдің құрылымында кодтық теодолит пен
шағын жарық қашықтық өлшеуіш біріктірілген. Көздеу нысанасы
ретінде шағын габаритті призмалық шағылдырғышы бар арнайы
қада қолданылады. Өлшеу процесі автоматтандырылған.
Арақашыктықты, горизонталь және вертикаль бағыттарды өлшеу
нәтижелері электрондық цифрлық таблода көрінеді және бір
мезгілде ақпаратты жинағышта тіркелуі мүмкін. Перфорациялық
тіркеудің мәні далалық өлшеу аспабының мамандандырылған
электрондық есептеу машинасымен қосылуында, ол дала
өлшеулерінің мәліметтері бойынша автоматты түрде жергілікті
жердің түсіру планын сызады.
Цифрлық таблоға берілетін жедел ақпараттың және жадыдағы
ақпараттық жинағышқа шығарылуына мүмкіндік бар.
Электрондық тахеометрдің
құрылымында кодтық
теодолит пен шағын жарық
қашықтық өлшеуіш
біріктірілген. Көздеу
нысанасы ретінде шағын
габаритті призмалық
шағылдырғышы бар арнайы
қада қолданылады. Өлшеу
процесі автоматтандырылған.
Арақашыктықты,
горизонталь және вертикаль
бағыттарды өлшеу
нәтижелері электрондық
цифрлық таблода көрінеді
және бір мезгілде ақпаратты
жинағышта тіркелуі мүмкін.
Перфорациялық тіркеудің мәні
далалық өлшеу аспабының
мамандандырылған
электрондық есептеу
машинасымен қосылуында, ол
дала өлшеулерінің мәліметтері
бойынша автоматты түрде
жергілікті жердің түсіру
планын сызады.
Қазіргі таңда электронды тахеометрлердің қолдану саласына,
дәлдігіне және орындалатын функциясына байланысты үш
топқа бөлінеді:
Жай электронды тахеометр;
Орташа класты э.т.;
Сервожетекпен жабдықталған(роботталған)тахеометрлер.
Жай э.т. – бұл аспап, дәстүрлі геодезиялық өлшеулерді орындауға арналған
аспаптар. Деректерді ішкі немесе қосымша жадқа жазады. Мұндай аспаптардың
бұрыштық қателігі - 5’’-6’’, ал арақашықтікі 3-5 мм құрайды. Бір призма
бойынша арақашықтықты өлшеу 1100-1500 м құрайды.
Екінші типті э. Т. Орташа класты аспаптар жатады(Leica, Nikon, Trimble). Бұл
тахеометрлер жай тахеометрлерге карағанда қымбат, бірақ кеңінен
тараған.Олар барлық геодезиялық жұмыстарды орындауға қатысты есептеу
бағдарламасымен қамтылған. Бұл аспаптардың бұрыштық қателігі кластық,
дәлдікке байланысты 1’’-тан 5 ‘’-қа дейінгі аралықты құрайды.
Тахеометрлердің үшінші типіне сервожетекпен қамтылған роботталған
тахеометрлерді жатқызуға болады. Бұл аспаптар арнайы шығылдырғыштарға
өздігімен бағытталып, өлшеулер жүргізе алады. Сонымен қатар бұл аспап
қашықтықтан басқарылатын арнайы жүйемен қамтылған. Яғни, бір адам ғана
жұмыс істейді. Мұндай өлшеу жұмыстары жұмыс өнімділігін 80%-ға дейін
арттырады.
Дәстүрлі оптикалы-механикалық аспаптарға
сай, бұл тахеометрлер үш бағытта жіктеледі.
Жалпы мақсаттағы тахеометрлер (GTS-100N, GTS-230N, GTS-3100N
сериялары) – олардың бұрыштық қателігі 2’’ -тан9’’-қа дейінгі д әлдікке те ң.
Инжинерлік тахеометрлердің бұрыштық қателігі 1’’-тан 5’’-қа дейінгі
дәлдікті береді(GTP-3002LN, GTP-3003LN, GTP-3005LN, GTP-3007LN).
GTS720 – GTP7000 тахеометрлері Windows Windows ж әне GTS-820, GTP-
8000 тахеометрлерімен қоса, MSDOS операциялы қ ж үйелермен қамтыл ған.
Олардың жадында шексіз өлшеу деректерін сақтау ға болады. Модельдеріне
байланысты арақашықтықты 2мм ден 5мм дейінгі аралы қта ғы қателікпен
бір призма аралықты 3000м-ге өлшейді.
Жоғарғы класты тахеометрлерге GTP-3000, GPT-7000сериялары жатады.
Олар 250-мге дейін аралықты призмасыз, ал 7000м-ге дейінгі аралы қты бір
призмамен өлшейді. Аспаптардың ішкі бағдарламалары орыс тілінде
жазылады. Ол жоғарғы деңгейде сыртқы әсерлерден са қтал ған. Екі осьті
компенсатормен қамтылып, 1’’ бұрыштық қателікті және бір призмадан есеп
алу жылдамдығы 1,2-ден 0,3 секунд аралы ғын береді. Өлшеу н әтижелері
PYTHAGORAS және CREDO бағдарламаларында өңделеді.
Тахеометрлік түсіріс.
Тахеометрлік түсіріс – топографиялық түсірістің бір түрі. Бұл түсірістің нәтижесінде ситуация мен
рельеф бейнеленген план алынады. «Тахеометрия» деген сөз грек тілінен аударғанда «тез» өлшеймін
деген мағынаны береді. Бұл түсірісте жер бетіндегі әр нүктенің пландық және биіктік орнын көру
дүрбісін рейкаға бір-ақ қаратып анықтайды, мұнда бір мезетте арақашықтықты, горизонталь
бұрыштарды және вертикаль бұрыштарды немесе өзара биіктікті өлшеп алады. Осы себептен өлшеуге
кететін уақыт азайып,өлшеу жылдамдығы артады. Тахеометрлік түсірістің аспаптарына
теодолиттермен қатар, тахеометр деп аталатын арнайы аспаптар жатады.
Тахеометрлік түсірістер кішігірім жердің ірі масштабты планын алу үшін қолданылады. Құрылыс
салынған жерлерді, жол ізденісінде трасса бойын түсіргенде және т.б. бұл түсірісті қолдану тиімді.
Тахеометрлік түсірісте өзара биіктікті анықтау үшін тригонометриялық нивелирлеу әдісі
қолданылады.
Тахеометрлік түсірістің ізденіс кезіндегі негізгі түсіру масштабтары: 1:500, 1:1000 және 1:2000. Б ұл
масштабтар қызметіне, жобалау кезеңіне, сондай – ақ рельефтің және ситуацияның өзгеруіне
байланысты таңдалынады:
Масштаб 1:500 рельеф қимасының биіктігі 0,25-0,50 м –қала көшелері мен жолдарын, уақытша және
азаматтық құрылыстарды, кішігірім карьерлерді және топырақ үйінділерін жобалағанда жасалатын
план алу үшін қолданылады.
Масштаб 1:1:1000 рельеф қимасы 0,5-1,0 немесе масштабы 1:2000 рельеф қимасы 1,0-2,0 –
суағызғыш жүйелерінің топографиялық планын, жерді тегістеуде, әртүрлі деңгейдегі көлік жолдары
торабын, көпір өткелдерін, күрделі жерлерді (терең жыра, сырғымалы жерлерді, карстарды және т.б.),
жол – құрылыс материалдар қазбасын түсіретін пландарда қолданылады.
Электронды тахеометрлер.
Назарыңызға рахмет.

Ұқсас жұмыстар
ЭЛЕКТРОНДЫ ДЕНСАУЛЫҚ ТӨЛҚҰЖАТЫ
“Ақпаратты қорғау” пәні бойынша электрондық оқулық әзірлеу
Сканерлеуші электронды микроскоптар
Электронды қағаз
ЭЛЕКТРОНДЫ ПОШТА
ЭЛЕКТРОНДЫ НИВЕЛИР
Электронды қызмет түрлері Электронды құжат айналымы Электронды оқулықтар дайындау жайлы
Электронды үкімет. Egov.kz сайтының қызметі
Электрондық пошта
Электронды қызмет түрлері. Электронды құжат айналымы туралы
Пәндер