Сайтқа презентация қосу

Мал көңдерін сақтайтын қойма

Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министірлігі

Семей қ . Шә кә рім атындағ ы Мемлекеттік Университеті
Ветеринарлық медицина кафедрасы

Тақ ырыбы: Мал көңдерін сақтайтын қойма

БӨ Ж

Орындағ ан:Сә рсебаев Б ВМ-305 Тексерген: Сү лейменов. Ш

Жоспар:
 
  

Кіріспе Негізгі бөлім
Мал көңдерін сақтайтын қойма. Мал көңдері. Құс саңғырығы.Қорытынды.

Мал көңің сақтайтын қойма


Көң қоймасы – көң сақтайтын орын. К. қ. мал және құс ш-тарында шығатын, құрамы әр түрлі көңді қоршаған ортаны бүлдірмей сақтау үшін пайдаланылады. Көң дұрыс сақталмаған жағдайда оның құрамындағы қажетті хим. элементтер (азот, фосфор және калий) ыдырап жойылады да, оның тыңайтқышқа пайдалану құндылығы төмендейді. Көңді қоймада сақтау одан әр түрлі аурулар таралуына жол бермейді және оны залалсыздандыруға мүмкіндік береді. Көңді құнды тыңайтқыш ретінде жақсы сақтау және мал мен құстың жұқпалы әрі іш құрт ауруларының таралмауы үшін К. қ. мынадай зоогигиеналық талаптарға сай болуы керек: көң сақтайтын орын құрғақ, топырағы су өткізбейтін, мал суаты мен ауыз суынан қашық болуы; мал қорасынан кемі 50 м, тұрғын үйлерден 200 м қашықтықта және қорадан төмен беткейде орналасуы тиіс. Көңді жер бетінде немесе шұңқырда сақтайды. Сақталатын көңнің түріне және ауа райына байланысты қоймалар жер бетінде орналасқан, жерден төмен қазылып, едені мен қабырғалары бетондалған, беті ашық немесе жабық болуы мүмкін. Қысы қатты аймақтарда ашық қоймаларда сақталатын көңнің беткі қабаты 12 – 16 см тереңдікке дейін қатады. Жабық қоймаларда көңнен шығатын жылу әсерінен оның беткі қабаты қатпайды да микробиол. процестің жүруі тоқталмайды. Ашық қоймаларда жазғы уақытта аммиакты азоттың шығыны 16%-ға жетсе, жабық қоймаларда ол 8 – 10%-дан аспайды.Образец текста


Второй уровень


Третий уровень


Четвертый уровень


Пятый уровень

Мал көңдерін сақтайтын қойма


Көң – өте құнарлы органикалық тыңайтқыш. Ол мал астына төселген сабан (не сабансыз) және жас қи мен несептің қоспасы. Көңнің құрамы мен тыңайтқыштық қасиеті жануарлардың түріне, жемнің және мал астына төселген сабанның не шөптің сапасына, алу және сақтау тәсілдеріне байланысты болады. Орташа есеппен жануарлар жейтін жемнің құрамындағы 40% органикалық заттары, 50 – 70% азоты, 80%-ы фосфор, 90% калий көңге айналады. Тәулігіне әрбір жануардан алынатын көң мөлшері (килограммға шаққанда, төсенішсіз): өгіз – 40, сиыр – 55, бойдақ мал – 27, бордақыланған төл – 14 – 35 (жасына байланысты),қабандар (аталық шошқа) – 11,1, мегежін – 8,8. Көң төсеніш араласқан көң және таза көң болып бөлінеді. Төсеніш араласқан көңнің шамамен алғандағы құрамында: 0,5% N, 0,25% P2O5, 0,6% K2O, 0,35% CaO, 0,15% MgO болады. Бұл көңнің құрамы оны сақтау тәсіліне тәуелді. Таза көң суды араластыру дәрежесіне қарай: жартылай сұйық (құрғақ заттар 8%-дан артық), сұйық (3-тен 8%-ға дейін) және көңқақ (3%-дан кем) болып бөлінеді. Таза көңнің құрамы экскремент (нәжіс) құрамына тәуелді, ал ол жануарлар жасына және жем беру түріне байланысты болады. Орташа есеппен сиырлар нәжісі құрамында: 0,43% N, 0,28% P2O5, 0,5% K2O бар; осыған сәйкесті қойларда – 0,95%, 0,22% және 0,75%; тауықтың кеппеген саңғырығында – 2,2%, 2,44% және 0,64%. Көңнің тыңайтқыштық тиімділігі, оны дайындау, сақтау және топыраққа енгізу, шашу тәсіліне байланысты. Көң қоймасында текшеленіп нығыздалған көңнің құрамында органик. заттар мен азот жақсы сақталады. Шіруіне қарай көң жас көң, шала қызған, шіріген және қарашірік деп ажыратылады. Шала шіріген көңде органик. заттар 20%-ға кемиді. Оларды күздік егінге пайдаланған тиімді. Әбден шіріген көңде органик. заттың 50%-ы жоғалады. Қарашірік–борпылдақ, топырақ тәрізді зат. Мұны, көбінесе, көкөністерді (қияр, сәбіз, қызанақ, капуста, т.б.) тыңайту үшін қолданады. Қойдың кепкен қиы мен сиырдың тезегі отын ретінде де пайдаланылады.Образец текста


Второй уровень


Третий уровень


Четвертый уровень


Пятый уровень

Мал көңдері


Органикалық тыңайтқыштар – жануарлар мен өсімдіктер қалдықтарының органикалық қосылыстары түрінде кездесетін қоректік заттар. Органикалық тыңайтқыштар бұдан 3 мың жылдай бұрын Қытай менЖапонияда қолданыла бастаған. Бұрынғы КСРО аумағында 14 – 15 ғасырлардан бастап ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімділігін арттыратын құрал ретінде кеңінен таралған. Органикалық тыңайтқыштарға көң, қи, құс саңғырығы, садыра, жасыл тыңайтқыштар, сабан, т.б. өсімдік қалдықтары, залалсыздандырылған тұрмыстық және өндіріс қалдықтары, ақаба сулардың тұнбалары, т.б. жатады. Өнеркәсіпте мочевина шығарылады. Органикалық тыңайтқыштар құрамында топырақтың ең маңызды агроникалық қасиеттеріне қажетті макро- және микроэлементтер бар. Топырақты қарашірікпен, қажетті химиялық элементтермен байытуға, оның ылғалдылығын молайтып, ауа мен су режимінің реттелуіне, физикалық қасиеттерін жақсартуға мүмкіндік береді. Органикалық тыңайтқыштар ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімділігін жоғарылатып, сапасын арттырады. Құнарсыз топырақты құнарландыру үшін және суландыру жүргізілген жерлерді игеру үшін міндетті түрде органикалық тыңайтқыштар себіледі. Көбіне топырақты жыртқан кезде тұқымды себуге дейін енгізіледі. Қопсыту кезінде өте шіріген қарашірік, тауық қиын, т.б., ал үстеп қоректендіргенде көбіне садыра және тауық қиын қолданады. Картоп, жүгері, көкөніс және техникалық дақылдарды, күздік дақылдарды, т.б. отырғызғанда оның шұңқырына салу тиімді.Образец текста


Второй уровень


Третий уровень


Четвертый уровень


Пятый уровень

Құс саңғырығы


1.Құс саңғырықтарын толық шырытып iстетү керек. Шiрiмеген саңғырық құрамында паразйт құрт тұқымдары, аүрү қоздырүшы бәктеряләр, сөндәй-әқ,шөп тұқымдары болып, көкөнiстерде алүан тұрлы дерт-дербездердi келтiрiп шығарғаннан тыс,ыдыраү барысында жоғары темпiрәтүрә қалыптасып, майсаны күйдiредi. Сондықтан,құс саңғырықтарын топырақ, өсiмдiк күлi қатарлыларға араластырып, толық шырытып барып iстетү керек. 2.Жылы жайға құс саңғырықтарын iстеткенде, аүа алмастырү. үйткенi, таүық саңғырығының жылүлығы жоғары болғандықтан, қалытқы iшiндегi жоғары темпiрәтүрәдә көмiр шала тұтығын ажыратып, жылы жай аүасын ластап, көкөнiстердiң қалыпты өсүiне тосқындық жасайды. Сондықтан,құс саңғырықтарын iстеткенде сөз жоқ деркезiнде аүа алмастырып, жылы жай iшiндегi үлы гәздәрдi шығарып тұрү керек. 3.Сылтының зянынан сақтанү керек.Таүық саңғырығы сылтылы тыңайтқыш есептеледi. көкөнiстердi таүық саңғырығы мен тыңайтқанда, топырақтың сiлтiлiгi артып кетiп, майсалардың өсiп-жетiлүiне әсер етүiнiң алдын алү үшiн, қышқылды топырақты негiз етү керек. Әдетте ашытылған саңғырыққа аз мөлшерде басқа хаюанаттардың қйын араластырып, үстiне жарым есе құнарлы топырақ араластырып тыңайтү керек. 4.Азоттың зяндалүнан сақтанү керек. Құс саңғырығы құрамындағы несеп қышқылы күйдегi азот заты өте тұрақсыз болады. Ылғал басым жағдайда оңай ыдырап азотты зянға ұшратады, сол үшiн,қүс сәңғiрiғiмен көкөнiстердi тыңайтқанда, дереү төпiрәқпен бастырып, азоттың парланып зяндалүының ұнымды түрде алдын алү керек.

 

Образец текста


Второй уровень


Третий уровень


Четвертый уровень


Пятый уровень

Пайдаланылған әдебиеттер
 

Гигиена сельскохозяйственных животных.Издание-3.М.1984 автор А.П. Онегов (Алексей Петрович) И.Ф Храбуситовский (Иван Францевич), В.И. Черных. Гигиена сельскохозяйственных животных. Книга из двух книг. Книга 1 общая зоотехния, книга 2 частная зоотехния. Автор А.Ф. Кузнецов (Анатоли Федрович), М.В. Демчук (Михаил Василевич). Лекция и лабораторная практика занятии Ветеринарная гигиена. В.И. Чержук, Б.М. Муслимов. Алматы-1994г

Тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет!!!


Пән: ВетеринарияПәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь