Аминқышқылдардың өндіру биотехнологиясы туралы ақпарат
Презентация қосу
Аминқышқылдар
дың өндіру
биотехнологиясы

Орындаған:Билалова А.Н
Тексерген:Кабденова А.Т
Жоспар:

1. Аминқышқылдардың организмдегі
атқаратын ролі
2. Аминқышқылдар табиғатта көп таралған
3. Аминқышқылдардың маңызы
4. Атаулары және изомерлері
Аминқышқылдардың
организмдегі атқаратын ролі

Аминқышқылдары ақуыздар түзетін
құрылымдық, химиялық бірліктер немесе
«құрылыс кірпішіктері» болып табылады.
Аминқышқылдарының құрамында 16% азот
бар, бұл басқаша екіншілік тамақатану
элементтері болып табылатын көміртектер
мен майлардан құралған негізгі химиялық
айырмашылық.
Амин қышқылдарының организмдегі
маңыздылығы ақуыздардың барлық өмірлік
процестердегі үлкен рөлімен анықталады.
Аминқышқылдар
табиғатта

Аминқышқылдары
табиғатта көп таралған:
белоктардың,
пептидтердің және т.б.
физиологиялық белсенді
қосылыстардың кұрамына
кіреді және бос күйінде де
кездеседі. Тіршілік үшін
аса маңызды қосылыс
белок молекуласы
аминқышқылдар
қалдықтарынан
Табиғатта аминқышқылдардың 150-
ден астам түрі бар. Олардың 20-сына
жуығы ақуыздар түзілісінде аса маңызды
қызмет атқаратын мономер блок-
топшалар. (А.миқышқылдардың ақуыз
құрамыиа енгізілуі тәртібін тектік код
есептейді). Аминқышқылдары барлық
ағзалардың зат алмасу процесіне қатысып
гормондар витаминдер мидиаторлар
пуринді және пиримидинді азоттық
негіздердің алқолоидтердің т. б.
гормондар биосинтезінің негізгі
қосылыстарын түзу қызметін атқарады.
Микроапалардың көпшілігі өздеріне
Аминқышқылдар - молекуласында
амин (~NH2) және карбоксил (-СООН)
топтары бар органикалық қосылыстар:

H2N-CH2-COOH (аминсірке қышқылы (глицин))
Аминқышкылдарын радикалындағы сутек атомдары амин тобына
алмасқан карбон қышқылдарының туындылары ретінде
қарастыруға болады. Кейбір аминқышқылдарының құрамында
екі аминтобы, гидроксил тобы, тиол тобы — SH, екі карбоксил
тобы болады.
Алмаспайтын аминқышқылдары Ағзада
синтезделмейтін амин қышқылдары
алмаспайтын деп аталады. Олар сегіз : лизин,
метионин, триптофан, лейцин, изолейцин,
валин, треонин және фенилаланин.

Алмаспайтын амин қышқылдары ағзаға
тағаммен бірге түседі.
Аминқышқылдар гетерофункционалды
қосылыстарға жатады.

Атаулары және изомерлері

Аминқышқылының қарапайым өкілі — аминсірке
қышқылы NH2—СН2—СООН. Аминқышқылдарын
көбіне қалыптасып кеткен тривиальді атаумен,
мысалы, аминсірке қышқылын глицинлеи атайды.
Аминқышқылдарының изомерленуі көміртек тізбегінің
изомерленуімен және амин тобының орналасуы
бойынша анықталады. Атау үшін карбоксил тобы бар
көміртек атомынан бастап нөмірлейді
Халықаралық номенклатурадан басқа көміртек
атомдарын грек алфавиті әріптерімен белгілеп атау
да қолданылады. Бұл жағдайда белгілеу карбоксил
тобынан кейінгі көміртек атомынан басталады.
Пайдаланған әдебиеттер:

Алмағамбетов К.Х. Биотехнология
негіздері. Астана, 2007. -212 б.

Тихонов И.В., Рубан А.И. и др.
Биотехнология. СПб.: ГИОРД, 2005, 792 с.

Гореликова Г.А. Основы современной
пищевой биотехнологии

Ұқсас жұмыстар
Аминқышқылдарды өндіру биотехнологиясы туралы
АМИНҚЫШҚЫЛДАРДЫҢ ӨНДІРУ БИОТЕХНОЛОГИЯСЫ ЖАЙЛЫ
Амин қышқылдардың өндіру биотехнологиясы
Аминқышқылдардың өндіру биотехнологиясы
Өсімдіктердің биологиясы және биотехнологиясы институты
Микроорганизмдер биотехнологиясы
Биотехнологиялық объект ретінде өсімдік жасушаларын өсіру. Өсімдік жасушаларының биосинтездік қасиетін өңеркәсіпте пайдалану
Экологиялық биотехнологияның міндеттері
Генетикалық ақпарат - организмдердің ұрпаққа беретін қасиеттері жөніндегі ақпарат
Жануарлар биотехнологиясы
Пәндер