СТАТИСТИКАЛЫҚ МӘЛІМЕТТЕРДІ ЖИНАҚТАУ, ТОПТАУ


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
СТАТИСТИКАЛЫҚ
МӘЛІМЕТТЕРДІ
ЖИНАҚТАУ, ТОПТАУ

ОРЫНДАҒ
ОРЫНДА ҒАН:
АН: Муханаев
Муханаев К.К
К.К
Тобы:
Тобы: ЭН-401
ЭН-401
СТАТИСТИКАЛЫҚ ЖИНАҚТАУ
Зерттелетін
құбылысты сипаттау
үшін статистикалық
бақылау мәліметтерін
ғылыми түрде өңдеп,
бір жүйеге келтіруді
жинақтау дейді.
Жинақтаудың
нәтижесінде бастапқы
материалдар барынша
жинақталып
қорытындыланған
көрсеткішкетрмен
МӘЛІМЕТТЕРДІ ЖИНАҚТАУДЫҢ
ЖҰМЫСТАРЫ 3 КЕЗЕҢНЕН ТҰРАДЫ

Мәліметтерді алдын -
ала тексеру

Мәлімметтерді
берілген белгілер
бойынша топтау

Жинақтаудың
нәтижесін
статистикалық кесте
түрінде рәсімдеу
Жинақтаудың 1-ші кезеңінде
өңделетін материал бақылау бірліктерін
қамту толықтығы тұрғысынан
тексеріледі.
Мәлімтеттерді берілген берілген
белгілер бойынша топтау бағдарламаға
сәйкес жүргізіледі.
Мәліметтерді жинақтау зерттелетін
құбылыстар мен үдерістерді теориялық
талдау негізінде жүргізіледі.
Жай жинақтау
қолданылғанда
жай
алынған
жинақтау
мәлімтеттерді
Статистикалық топтарға бөлмейді.
жинақтаудың
2 түрі бар Статистикалық
топтастыру
Күрделі қолданылған
жинақтау жинақтау күрделі
жинақтау деп
аталады.
Статистикалық топтау

Бақылау бірліктерін
олардың негізгі
белгілеріне байланысты
біртекті топтарға
біріктіруді топтау дейді.
Мәліметтерді
жүйелеу міндетіне
байланысты
топтау

типологиялы
қ құрылымдық аналитикалы
қ

Өзгермелі
белгілер Зерттелетін
Экономикалық, бойынша құбылыстар
әлеуметтік зерттелетін арасындағы
зерттеулерде көп жиынтықтың байланысты
қолданылады құрылымын анықтауға
анықтау үшін мүмкіндік
қолданылады береді
Қолданылатын
ақпаратқа
байланысты
топтау

Алғашқы Қайта топтау
топтау белгілі
статистикалық топтарды жаңа
бақылау топтарға
нәтижесінде топтауды
жүргізіледі. айтады.
Жұмыссыздарды жасы және
жынысы бойынша топтау
Жұмыссыздардың Жұмыссыздар саны, Соның ішінде
жасы, жас мың адам

ерлер әйелдер

15-24 87,2 39,1 48,1
24-54 421,8 179,1 242,7
55-64 45,5 21,1 24,4
65 және одан - - -
асқандар

Барлығы 554,5 239,3 315,2
Статистикалық кестелер

Статистикалық кестелер – жинақтау
және топтастыру нәтижелерін
безендіру құралы, сондай – ақ
статистикалық мәліметтерді талдау
және оны графикалық түрде
көрсету құралы болып табылады
Баяндауышы
деп
Бастауышы деп
статистикалық
статистикалық
кестедегі
кестеде
зерттеу
цифрлармен
обьектісі
сипатталатын
сипатталатын
обьектілер
көрсеткіштер
Кез келген жүйесі
сөйлем
сияқты
статистикал
ық кестенің
бастауышы,
баяндауышы
болады.
• Баяндауышында топтар
жоқ, керісінше
аймақтық бірліктер,
Қарапайым уақыт бірлігі көрсетілген
тізімдері бар
статистикалық кестелер
жатады.
Құрылымын • Зерттелетін обьектілер
бастауышында
а Топтық нышандары бойынша
байланысты топтарға бөлінген
кестелер жатады
статистикал
• Бастауышында
ық кестелер бірліктердің тобы
Комбинациялы комбинацияда алынған
қ екі немесе бірнеше нышан
бойынша жиынтығында
келтірілген кестелер

Ұқсас жұмыстар
Статистикалық мәліметтерді жинақтау
СТАТИсКАЛЫҚ мәліметтерді топтау, жинақтау
Статистикалық кестелер
Статистикалық мәліметтерді жинақтау,топтау және түрлері
Статистикалық мәліметтерді жинақтау және топтау
Статистикалық мә ліметтерді жинақтау, топтау және кесте құру туралы ақпарат
Статистикалық мәліметтерді жинақтау, топтау және кесте құру туралы ақпарат
Статистикалық мә ліметтерді жинақ тау, топтау
Статистикалық мәліметтерді жинақтау, топтау және кесте құру
Статистикалық мә ліметтерді жинақ тау, топтау жә не кесте құ ру
Пәндер