Стоматологиялық қызметтер кабинетін ашу - бизнес жоспар


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
БИЗНЕС-ЖОСПАР
СТОМАТОЛОГИЯЛЫҚ
ҚЫЗМЕТТЕР КАБИНЕТІН АШУ

Орындаган:Смагулова Л.Ж
ЖОСПАР:
Жобаның тұжырымдамасы
Өнімнің сипаттамасы
Өндірістік бағдарламалар
Маркетингтік жоспар
Техникалық жоспарлау
Ұйымдастыру басқару құрамы
Жобаны іске асыру
Пайдалану шығыстары
Жалпы және әкімшілің шығыстар
Қаржыландыру қажеттілігі
Жобаның тиімділігі
1. ЖОБАНЫҢ ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ
Жобаның тұжырымдамасы Шығыс Қазақстан облысында
стоматологиялық қызметтер кабинетін ашуды қарастырады.
Мыналар стоматология кабинеті қызметтерінің негізгі түрлері:
- Ортопедиялық стоматологиялық қызметтер;
- Терапевтикалық стоматологиялық қызметтер;
- Хирургиялық стоматологиялық қызметтер және имплантология;
- Стоматологиялық бұйымдарды (тістің қабы, протездер);
- Тістің техникалық жұмыстары.
Қызметтерді негізгі тұтынушылар халық және олардың бұйымдары
жеткізілетін басқа клиникалар болады.
Кабинет аумағы 350 шаршы метр сатып алынған ғимаратта орналасқан.
Осы бизнес-жоспарда жоспарланған кәсіпорынның айналымын ескере
келе қызметті жауапкершілігі шектеулі серіктестік шеңберінде жүзеге
асыру ұсынылады..
Осы бизнес-жоспар басшылыққа алатын соңғы нұсқа емес, тек осындай
бизнес-идеяны дамытудың әлеуетті мүмкіндігі ғана. Сондықтан да
жобаны іске асырған кезде сату бағдарламасы сияқты көрсетілетін
қызметтердің де өзгеруі мүмкін. Жоспарланған қызметтердің
бәсекелестік басымдығын, сондай-ақ сатып алынатын жабдықтың
ерекшелігін барынша ашып көрсету қажет болады..

 
2. ӨНІМНІҢ (ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ) СИПАТТАМАСЫ
Ортопедиялық емдеуге тістің қатты тіндерін тамырына жапсыру, алдын
ала, соңғы, қолданыстағы және қосарланған оттискілерді алу;жақ
сүйектің орталық арақатынасын айқындау, протездердің қаптары мен
тіректерін орнықтыру; тістің түсі мен сыртқы қабын айқындау,алынбайтын
конструкция салу, алынатын протездердің конструкцияларын тексеру
және оларды орнату кіреді.
Терапевтік стоматология тістерді консервативті емдеумен айналысады.
Осы терапевтикалық стоматологиямен айналысатын дәрігерлер тістің
саулығын сенімді қорғай алады. Терапевтік стоматологияның негізгі
міндеті тістің шіруін, жұлынған тісті емдеу болып табылады. Кейбір
клиникаларда стоматолог-терапевтер қызыл иектің ауруын емдейді және
тістерді жаңартады.
Хирургиялық стоматология мынадай емдеу әдістерін қолданады: тісті
сақтау операциясы, сүйек тінін орнату, тістерді дайындау және
имплантация, сондай-ақ пародонтологиядағы түрлі операциялар.
Тістердің имплантациясы – жасанды «түбір» орнату әдісі, ол жоғарғы
немесе төменгі жақ сүйек үшін титаннан дайындалады. Имплантаттар не
тістің қабы бекітілетін (түскен тісті толық ауыстыратын) немесе алынатын
не алынбайтын тіс протездеріне арналған тірек ретінде қолданылады.
Конструкциялық жағынан имплантат екі бөліктен тұрады – жақ сүйекке
хирургиялық жолмен орнатылатын титан конструкциядан тұратын
имплантаттың өзі, сол материалдан (титан) жасалған, орныққаннан кейін
имплантатпен қосылып кететін абатмент.
КАБИНЕТ ҰСЫНАТЫН ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ТІЗБЕСІ 1-КЕСТЕДЕ БЕРІЛГЕН. .
Атауы:
Стоматология - ортопедия креслосы
Металл керамика
Бюгель протездер
Тұтас құйылған тіс қабы
Пластик тіс қабы
Алынып салынатын протездер
Штамптап жасалған тіс қабы
Стоматология - терапевт креслосы
Пломба
Стоматология - хирургия және имплантология
Тістің күрделі жұлынуы
Имплантация
Құю қондырғысы
Қалпақшасын құю (металл керамика. тіректерін, протездер дайындау үшін
Қалпақшасын қара металдан құю (тіректі протездер аралықтары үшін)
Бюгель протезінің қаңқасын құю
Тістің техникалық жұмыстары
Металл керамика түбірлерін дайындау
Бюгель протездерін дайындау
Пластмасса тіс қаптарын дайындау
3. ӨНДІРІСТЕР БАҒДАРЛАМАСЫ
2- кестеде өндірістің жылдар
бойынша жоспарланған
бағдарламасы берілген. 
2-кесте - Өндірістің жылдар
бойынша жоспарланған
бағдарламасы
Көрсеткіш 2 015 2016 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021

75 80 90 100
Қуаты, % 45% 58% 70%
% % % %

Сатудан т үскен 37 45 49 52 58 65
14 747
табыс, мың тг. 688 881 158 435 990 544
3-КЕСТЕ – КАБИНЕТ ҰСЫНАТЫН ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ
ТІЗБЕСІ, МЫҢ ТЕҢГЕ Өлш. Саны /1 Бағасы,
Атауы
бір. айда тг.
Стоматология - ортопедия креслосы      
Металлокерамика дана 50 10 714
Бюгель протездер дана 2 178 571
Тұтас құйылған қоронкалар дана 10 6 250
Пластик коронкалар дана
3-кесте – Кабинет ұсынатын қызметтердің тізбесі, мың 10 3 571
теңге
Алып-салынатын протездер дана 10 10 714
Штамптап жасалған коронкалар дана 100 2 679

Стоматология - терапевт креслосы  
Пломба дана 150 5 357

Стоматология - хирургия және имплантология  
Тістің күрделі жұлынуы дана 90 2 232
Имплантация дана 20 89 286

Құю қондырғысы  
Қалпақшасын құю (металлокерамика. тіректерін,
дана
протездер дайындау үшін 330 625
Қалпақшасын қара металдан құю (тіректі протездер
дана
аралықтары үшін) 330 179
Бюгель протезінің қаңқасын құю дана 10 3 571

Тістің техникалық жұмыстары  
Металлокерамика түбірлерін дайындау дана 40 4 464
Бюгель протездерін дайындау дана 2 89 286
Тұтас құйылған тіс қаптарын дайындау дана 10 3 571
Пластмасса тіс қаптарын дайындау дана 10 2 679
4. Маркетингтік жоспар
4.1 Өнімдер (қызметтер) нарығының сипаттамасы
Денсаулық сақтауға нарықтық қатынастардың енгізілуіне
байланысты медициналық көмектің сапасы өзекті бола
түсуде. Қандай да болмасын .медициналық қызмет жеткілікті
деңгейде орындалмаса нарықтан өз орнын таба алады.
Медициналық қызметтер нарығының тауарлар нарығынан
айырмашылығы бар. Қызмет клиентке қызмет көрсету кезінде
жасалады, яғни оған дейі,н ол болмайды және оны сатып
алғанға және тұтынғанға дейін салыстыруға болмайды.
2010 жылы денсаулық сақтау саласында 16,3 мың адам
істеді. Бұл 2009 жылға қарағанда 0,3 мың адамға көп.
1-сурет –Шығыс Қазақстан облысының денсаулық
сақтау және әлеуметтік қызметтер саласында халықты
жұмыспен қамтуды бөлу, мың адам
16.3
16.5

15.5

15 14.7
14.5
14.5 14.2

13.5

2-СУРЕТ – ЖЫЛДЫҢ СОҢЫНА ШЫҒЫС
ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНДАҒЫ АУРУХАНА
ҰЙЫМДАРЫНЫҢ САНЫ, БІРЛІК

0 10 20 30 40 50 60
 
3-СУРЕТ –ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНДАҒЫ
БАРЛЫҚ МАМАНДЫҚТАР БОЙЫНША
ДӘРІГЕРЛЕР САНЫ, АДАМ

2,050 2,026
2,018

2,000

1,950 1,931

1,892
1,900

1,837
1,850

1,800

1,750

1,700
КӨРСЕТІЛГЕН ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
ҚЫЗМЕТТЕРІНІҢ ЖАЛПЫ КӨЛЕМІНДЕГІ
КӨРСЕТІЛГЕН СТОМАТОЛОГИЯЛЫҚ
ҚЫЗМЕТТЕР ҮЛЕСІ, %

4%
Денсаулық
сақтау
қызметтері
96% Стоматологи
ялық
қызметтер
ОБЛЫСЫНДАҒЫ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
ҚЫЗМЕТТЕРІНІҢ БАҒАЛАР МЕН ТАРИФТЕР
ИНДЕКСТЕРІ, АЛДЫНДАҒЫ ЖЫЛДЫҢ
ЖЕЛТОҚСАНЫНА %
120.0

115.5
115.0

110.0 109.7 109.7
110.0

105.0
101.9

100.0

95.0
6-СУРЕТ –ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНДА
ХАЛЫҚ ҮШІН ДӘРІГЕРДІҢ БАСТАПҚЫ
ҚАБЫЛДАУ БАҒАЛАРЫ МЕН ТАРИФТЕРІ ,
ТЕҢГЕ
800

700
680
600

500
461
400 420
363 380
300

200

100

0
7-СУРЕТ – КЕЗЕҢНІҢ СОҢЫНА ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН
ОБЛЫСЫНДА СТОМАТОЛОГИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР
БАҒАЛАРЫ МЕН ТАРИФТЕРІНІҢ ИНДЕКСІ, ӨТКЕН
ЖЫЛДЫҢ ЖЕЛТОҚСАНЫНА ҚАРАҒАНДА %
180.0

160.0 156.3
140.0

120.0 117.7 117.7
107.8
100.0 103.9

80.0

60.0

40.0

20.0

0.0
2006 ж. 2007 ж. 2008 ж. 2009 ж. 2010 ж.
5-КЕСТЕ – СТОМАТОЛОГИЯ КАБИНЕТТЕРІ ҮШІН ЖАБДЫҚТАР МЕН
ШЫҒЫС МАТЕРИАЛДАРЫНЫҢ НЕГІЗГІ ЖЕТКІЗУШІЛЕРІ
Кәсіпорынның атауы Сауда маркасы Байланыстар
DM Market ЖШС Alpha Bio Tec, NOVVAG AG, Tigran Алматы қаласы, Сатпаев16

Интермедсервис компания Bien-Air, NSK Nakanishi, MGF Алматы қаласы, Абай, 4244
ЖАҚ ҚР өкілдігі
ТОО Классик-Дент Foshion Алматы қаласы, Абай. 34

ТОО Луч 3M ESPE, SIRONA, NSK, MANI, Coltene Waledent, Алматы қаласы, Сатпаева,50
Septodont, Denimed Electronics, Medipogress,
DeguDent, KERR, Spofa, Ivoclar Vivadent, Medex
Dental (Supersmile)
Мединтех ЖШС MEDEXIM-Словакия, Chirana-Словакия ЖАҚ Караганды қаласы, Гастелло ,13
"Здравмедтех-Е", ОПТЭК
Новиков ЖК Valplast Алматы қаласы, Райымбека ,348
ТОО KAZ NS Медипрогресс, Гименс, Криотек, Miele, г. Усть – Каменогорск, Ушанова 112
Steriflesh, Speed Qeen, Medidern, Acoma, Aloka,
Atom, Fukuda, Meditech, Shimadzu, NihonKohen
Партнер-Мед ЖШС IVOCLAR-VIVADENT, Renfert KAVO Алматы қаласы, Төле би ,88

Nurstom ЖШС Niomed, Saletek, Melag, InterMedServis, Элком Алматы қаласы, Шевченко 121
АКЕРС-СТОМ ЖШС DIPLOMAT (Chirana Dental), Bien Air, Medin, Ekom, Алматы қаласы, Сейфуллин, 546/7б
Eur-Med оф.36
АЛМАГЕСТ Бизнес Bredent, Degudent, Swenska, Dentorama, Алматы қаласы, Кабанбай батыр,
Dentamerica, Fogaszeti 152
АРГО АРГО, аппликаторы Ляпко, 7д-медицин, Биолит Алматы қаласы, Шевченко 111
оф.3, Майлин 222 п.21
АРКОМ-Казахстан BISCO Inc (США) Алматы қаласы, Сатпаева 74 оф.28
Бану ЖШС A-dec, Heraeus, Kulzer, EMS, W&H, Vita, Bego, Алматы қаласы, Бөгенбай
Gnatus, J.Marita, Voco, NTI, 3M ESPE, Acteon group, батыра,149
Duerr Dental
Гелий Megadenta, KERR, Meta-Biomed, Zhermack, Алматы қаласы, Жамбыл, 97
Hager&Werken, DMG, Spofa Dental, Dentaurum,
LEONE, MicroMega, Shofu, Strauss, SureEndo,
Biodinamica, Inibsa, CK Dental, Poldent, Produits
Dentaires.
4.3 Нарықты дамытудың болжамды бағасы, күтілетін өзгерістер
2011 жылдан бастап республикада Қазақстан Республикасында денсаулық
сақтауды дамытудың 2011-2015 жылдарға арналған «Саламатты Қазақстан»
жаңа мемлекеттік бағдарламасы іске асырылуда, ол:
- саланың нарықтық қатынастарға бейімделу шараларын;
- алдын алу шараларына екпін бере отырып сектораралық және
ведомствоаралық өзара қарым-қатынас тиімділігін арттыруды;
- азаматтарды салауатты өмір салтына ынталандыруды;
- азаматтардың өз денсаулығына ынтымақтасты жауапкершілігін күшейтуді;
- сапалы отындық дәрі-дәрмек құралдары өндірісін дамыту және халықтың
оларға қол жетімділігін арт ыру және басқаларын көздейді. .
Осыған байланысты кәсіпорынның өз қызметінде пайдалана алатын
қазақстандық стоматология өндірісі үшін препараттар мен шығыс
материалдары пайда болуы мүмкін..
 
4.4 Маркетинг стратегиясы
Кәсіпорынды дамытудың негізгі тәсілі ретінде мүдделі нысаналы топтарға
арналған тікелей жарнаманы пайдалану жоспарлануда. Бұл үшін:
- жаңа стоматологиялық кабинеттің өнімдері мен қызметтеріне арналған
семинарлар өткізілетін;
- жаңа стоматологиялық кабинет туралы жарнамалық материалдар
таратылатын;
- жергілікті маңызы бар арнайы медициналық басылымдарда жаңа
стоматологиялық кабинетіне қызмет көрсетуге арналған жарнамалық-
ақпараттық материалдар дайындалатын болады.
7-КЕСТЕ - SWOT-ТАЛДАУ
Сыртқы Мүмкіндіктер Көрсетілетін қызметтер аясын кеңейту.
орта   Қызметтер сапасын жақсарту,жаңа
материалдарды пайдалану

Қатерлер Жаңа кабинет орналасқан ауданда жаңа
стоматология кабинетін ашу.
Ішкі Басымдықтар Жоғары технологиялы және заманауи
орта   жабдықтарды пайдалану.
Сапалы материалдарды пайдалану есебінен
көрсетілетін қызметтер сапасының жоғары
болуы. Жоғары білікті құрам.
Высококвалифицированный персонал.

Кемшіліктер Қалыптасқан оң имидждің
болмауы(неузнаваемость)
5. ТЕХНИКАЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ
5.1 Техникалық процесс
Ортопедиялық стоматологияда тісті протездеудің үш негізгі түрі бар: алынатын
протездеу алынбайтын протез және шартты-алынатын протездеу.
Шартты-алынатын протездеу әзірге сирек қолданылады. Өйткені тіс протезін
имплантатқа орнатуды білдіреді. Бұл, мұндай протездеу, әдетте, имплантология
мен ортопедиялық стоматологияның қиылысу шегінде орындалады. .
Тісті алынбайтын протездеу – протезді бекіту тәсілі, бұл кезде пациент оны өздігінен
шешіп ала алмайды. Басқаша айтқанда, бұл протездеу технологиясы емес, протезді
саралаудың нұсқасы ғана. Алынбайтын протездеудің үлгісі тістің жасанды қабаты.
Жасанды қабаттардың өзінің бірнеше нұсқасы бар, материалдарды пайдалану түрлері
және дайындау немесе орнату технологияларының ерекшелігі де әр түрлі.
Алынатын протездеу – бұл пациент қажет болған жағдайда протезді дербес алуға
және салуға мүмкіндік беретін конструкцияны бекіту. Бұрын алынатын протез
үлкен, қолайсыз, адамға икемсіздік туғызатын болатын. Заманауи алынатын
протездер өзгерді және алға озды. Жаңа материалдар мен технологиялар
қолданылады. Мысалы, шағын-имплантаттағы алынатын протездеулер. Алынатын
протездеудің заманауи технологиялары көрсеткіштері көп, кемшіліктері аз. Олар тіс
көп түскен кездегі сияқты тістің шағын ғана кемшіліктері кезінде де қолданылады.
Протездер жеңіл, қолайлы және ыңғайлы бола бастады. Оның кеңінен
қолданылуының тағы бір себебі: оның бағасы басқа протездеу түрлерінен көп төмен.
Тіс қабаттары әр түрлі болады және әр түрлі материалдардан жасалады. Әсіресе
метал керамикалық қабаттар кеңінен тараған, олардың сапасы жоғары, сенімді және
бағасы салыстырмалы түрде төмен болады.Оны орнату тәсілі қарапайым: түскен
тістің орнына қалып салынады (әдетте керамика немесе металл). Содан соң тісті сәл
егейді де оған жасанды қабатты кигізеді. Осы жұмыс үшін дәрігерге 3 рет келу қажет
болады.
5.3 ЖАБДЫҚ ЖӘНЕ ИНВЕНТАРЬ (ТЕХНИКА)
ЖАБДЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ САТЫП АЛУ ШЫҒЫНДАРЫ ТӨМЕНДЕГІ КЕСТЕДЕ БЕРІЛГЕН.
Бағасы, мың
Жабдықтың атауы Саны Сомасы, мың тг.
тг.
Негізгі      
Стоматология қондырғысы (стоматология
креслосы 3 1 950 5 850
Аспаптар комплектісі 1 63 63
Галогенді бояу полимеризаторы 1 180 180
Компрессор 1 158 158
Тістерді өңдеу мен тазалауға арналған аспаптар 1 67 67
Тіс жолдарын өңдейтін эндодонтикалық
аппарат 1 224 224
Емдейтін және диагностика жасайтын
эндодонтикалық аппарат 1 89 89
Имплантология аппараты 1 497 497
Құралдар комплектісі 3 300 900
Сандық интраоральнды рентгенді
радиовизиограф 1 2 199 2 199
Силиконды қалыптау материалдарын автоматты
түрде араластыру жүйесі 1 106 106
Металл керамиканы күйдіру пеші 1 657 657
Балауызды және керамиканы үлгілеу құрылғысы 1 120 120
Компрессорсыз бензожанғыш комплектісі 1 11 11
Пластмассаны полимеризациялау аппараты 1 223 223
Жартылай өткізігішті құю қондырғысы 1 270 270
Электрлі муфель пеші 1 345 345
Үлгілерге арналған шағын триммер 1 242 242
Шлифмотор 2 43 86
Вакуум смеситель 1 283 283
Қосымша (инвентарь)      
Диван 3 50 150
Медицина столы 4 25 100
Орындық 10 12 120
Кушетка 3 35 105
Ноутбук 2 150 300
Телефон 2 8 16
Касса аппараты 1 20 20
Кондиционер 3 150 450
Жиыны     13 830
ҰЙЫМДАСТЫРУ ҚҰРЫЛЫМЫ

Басқар
ушы

Бас
Стомат Күзетші
бухгалт Тіс Сату
ологта Жабды Аула
ер техни бойын Еден
р: қтауш жинау
касы ша жуушы
терапе ы шы
жұмы менед
вт,
Бухгал стары жер
хирург,
тер - шебер
ортопе
кассир лері
д
Жүргіз
уші
ШЫҒЫНДАРЫ
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ШЫҒЫНДАР
БАҒАСЫ ТӨМЕНДЕГІ КЕСТЕДЕ
КЕЛТІРІЛГЕН
2 012
Атауы Сомасы

сәуір майамыр маусым

36 260 - -
Ғимаратты сатып алу 36 260

- 2 590 2 590
Жөндеу 5 180

- - 13 830
Жабдықтар 13 830

36 260 2 590 16 420
Жиыны 55 270
8. ПАЙДАЛАНУ ШЫҒЫСТАРЫ
 
ПАЙДАЛАНУ ШЫҒЫСТАРЫ АУЫСПАЛЫ ШЫҒЫСТАРДАН ТҰРАДЫ.
АУЫСПАЛЫ ШЫҒЫСТАР СТОМАТОЛОГИЯ БҰЙЫМДАРЫН ЖАСАУ
ЖӘНЕ СТОМАТОЛОГИЯ КАБИНЕТІ ҚЫЗМЕТІН КӨРСЕТУ
МАТЕРИАЛДАРЫНА АРНАЛҒАН ШЫҒЫНДАРДА,Н ТҰРАДЫ.
Шығындар   2012 2013 2014-2018

ЕТҚ   653 653 653

Жай гипс 1 қапшық 3 3 3

Супергипс 1 қапшық 3 3 3

ЖЖМ 1 машина 24 24 24

Коммуналдық қызметтер   80 80 80

Кеңсе тауарлары   5 5 5

Байланыс қызметтері   10 10 10

Шығыс материалдары   50 55 61

Шаруашылық тауарлары   30 30 30

НБ-ға қызмет көрсету және жөндеу   8 8 8

Банк қызметтері   4 4 4

Жарнамаға арналған шығыстар   40 40 40

Өзге де көлденең шығыстар   40 40 40

Жиыны   951 956 961
10. ҚАРЖЫЛАНДЫРУ ҚАЖЕТТІЛІГІ
ЖОБА БОЙЫНША ЖАЛПЫ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ
ШЫҒЫНДАР МЫНАЛАРДЫ ҚАМТИДЫ:
Шығысытар, мың тг. 2 012
Негізгі капиталға инвестициялар 55 270
Айналым капиталы 4 200
Барлығы 59 470

Қаржыландыру көздері, мың тг. Сомасы Кезеңі Үлесі
Өз қаражаты 23 210 04.2012 39%
05-
Қарыз қаражаты 36 260 61%
06.2012
Барлығы 59 470 100%
Кезең 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Всего
Игеру
36 260
36 260
Капиталдандыру % 1 813 1 813            
Есептеу % 14 567 2 938 3 980 3 150 2 319 1 488 658 35
НБ өтеу 38 073 1 731 6 922 6 922 6 922 6 922 6 922 1 731
Өтелді,% 12 754 1 125 3 980 3 150 2 319 1 488 658 35
НБ қалдығы -0 36 342 29 420 22 498 15 575 8 653 1 731 -0
11. ЖОБАНЫҢ ТИІМДІЛІГІ
 
Cash-flow проекциясы
 
Cash-flow проекциясы (Ақша қаражаты қозғалысының есебі. 1-қосымша)
нақты ақша ағынын, яғни қолма-қол ақша ағыны (нақты ақша ағынын)
мен төлемдерді (нақты ақшаның кетуін) көрсетіп отыр. Есеп 3 бөлімнен
тұрады:
- операциялық қызмет — қызметтің негізгі түрі, сондай-ақ
компанияның ақша қаражатының түсуі мен жұмсалуын құрайтын басқа
қызмет;
- инвестициялық қызмет — айналымнан тыс активтерді (негізгі
қаражат, материалдық емес активтер) және басқа да инвестицияларды
сатып алумен, құрумен және сатумен байланысты қызмет түрі;
- қаржы қызметі — компанияның капиталы мен қарыз қаражатының
мөлшері мен құрамының өзгеруіне алып келетін қызмет түрі. Әдетте,
мұндай қызмет операциялық және инвестициялық қызметті
қаржыландыру үшін қажетті кредиттер мен қарыздарды тарту мен
қайтаруға байланысты болады.
Ақша ағынына жасалған талдау жобаның жылдар бойынша оң серпінін
көрсетіп отыр.
 
12. ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ӘСЕР
12.1 ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ МӘНІ
Жобаны іске асыру кезінде:
жұмысшылардың тұрақты табыс алуға мүмкіндік беретін жаңа жұмыс
орнын ашу;
стоматология қызметін көрсететін жаңа кәсіпорын ашу;
Батыс Қазақстан облысының бюджетіне салықтар мен басқа да
аударымдардың түсуін (70 млн. теңгеден астам) шешу қарастырылған.
Әлеуметтік әсерлер арасынан мыналарды бөліп көрсетуге болады:
Халықтың сапалы стоматологиялық қызметке деген сұранысын
қанағаттандыру;
Жобаны іске асыру нәтижесінде 19 жұмыс орны ашылады. Біліктілікті
арттыру жоспарлануда. Шығындарға кадрларды оқыту шығыстары
қосылған («Өзге де шығыстар» бабы есебінен).
 
12.2 Қоршаған ортаға әсер
Тұтастай алғанда кәсіпорын қоршаған ортаға зиян келтірмейді, өйткені
оның қызметі зиянды қалдықтармен байланысты емес, стоматология
бұйымдарын дайындаудың технологиялық процесінде зиянды
қосындылар мен заттар қолданылмайды..

 

Ұқсас жұмыстар
«Smile Dent» Стоматологиялық орталығы
Стоматологиялық қызметтер кабинетін ашу
Бизнес-жоспар Қонақ уй ашу
Кондитерлік кафесін ашудың бизнес жоспары
Бизнес-жоспар Мотельдер ашу
Мәліметтер қоры
Шығыс ас үйі мейрамханасын ашу
Балалар баскетбол клубын ашу
Бизнесті сипаттау
Бизнес жоспар туралы
Пәндер