ЭЕМ сәулеті
Презентация қосу
ЭЕМ
ЭЕМ СӘУЛЕТІ
ЭЕМ архитектурасы - ол ЭЕМ жұмысын
бағдарламалық басқаруды және оның негізгі
функционалды түйіндерінің бір-бірімен
келіскен әрекетін іске асыратын ЭЕМ
құрудың жалпы принципі.
Компьютер – деректерді құру, сақтау және
тасымалдауды автоматтандыруға арналған
электрондық құрал. «Архитектура» сөзін ЭЕМ үшін
қолданғанда, ол пайдаланушыға қажет компьютер
сипаттамаларының жиынтығы деп түсінуге болады.
Олар – ЭЕМ-нің негізгі құрылғылары мен блоктары және
олардың арасындағы байланыстар құрылымы.
• ЭЕМ құрудың жалпы принциптері:
• ЭЕМ жадының құрылысы
• жадыға және сыртқы құрылғыларға жету жолы
• компьютер конфигурациясын өзгерту мүмкіндігі
• командалар жүйесі
• деректер форматы
• интерфейсті ұйымдастыру
60-ж. ортасынан бастап есептеуіш машиналарды
жасау үшін, аппараттарды және математикалық
қамтамасыздандырудың кейбір құралдарын тәуелсіз
құрастырудың орнына, аппараттық (hardware) және
бағдарламалық (software) құралдардан тұратын
жүйе жобалана бастады. Мұнда алдыңғы жоспарға
олардың өзара әрекеттестік концепциясы қойылды.
Осылай жаңа түсінік – ЭЕМ архитектурасы – пайда
болды.
ЭЕМ архитектурасы деп сәйкес есептер класстарын
шығару үшін, ЭЕМ-нің функционалдық мүмкіндіктерін
анықтайтын, аппаратты-бағдарламалық құралдар мен
олардың сипаттамаларын ұйымдастырудың жалпы
принциптерінің жиынтығын айтады. ЭЕМ архитектурасы
апараттық және бағдарламалық құралдар комплексін
құру және көптеген факторларға көңіл қоюмен
байланысты кең шеңбердегі проблемаларды қамтиды.
Осы факторлар ішінде маңыздылары: бағасы, қолдану
саласы, функционалдық мүмкіндіктері, пайдалануға
ыңғайлылығы, ал архитектураның ең басты
компоненттерінің бірі аппараттық құралдар болып
табылады. ЭЕМ архитектурасының компоненттерін
келесі суреттегі үлгідей көрсетуге болады
Біз үлкен ЭЕМ-ді немесе дербес компьютерді алсақ
та,олар бір-біріне ұқсас принципте жұмыс істейтін
мынадай құрамнан тұрады:
1.Орталық процессор;
2.Енгізу құрылғысы;
3.Есте сақтау құрылғысы;
4.Шығару құрылғысы.
ДЭЕМ бірыңғай аппараттық жүйеге біріктірілген
техникалық электрондық құрылғылар жиынынан
тұрады.ДЭЕМ құрамына кіретін барлық құрылғыларды
олардың функционалдық белгілеріне қарай екіге бөлу
қалыптасқан, олар: жүйелік блок және сыртқы құрылғылар.

• Жүйелік блок мыналардан тұрады:

• микропроцессор;

• оперативті есте сақтаушы құрылғы немесе жедел жады;

• тұрақты есте сақтаушы құрылғы;

• қоректену блогы мен мәлімет енгізу-щығару порттары.
Оперативті есте сақтау құрылғысы немесн ЭЕМ-нің
жедел жады (RAM), сондай-ақ тұрақты есте сақтау
құрылғысы (ROM) компьютердің ішкі жадын құрайды,
осы екеуімен процессор жұмыс кезінде мәлімет алмасып
отырады. өңделуге тиісті кезкелген мәлімет алдымен
компьютердің сыртқы жадынан (магниттік дискілерден)
жедел жадына жазылады.

Ұқсас жұмыстар
ЭЕМ
Қобыланды батыр жырындағы кейіпкерлер әлемі туралы ақпарат
“Қобыланды батыр” жырындағы кейіпкерлер әлемі
Барокко сәулеті
Серверлі орталық процессордың сәулеті мен өнімділігі
Мәдени мұра мемлекеттік бағдарла
Бейнелеу өнерінің түрлері
Есептеу техникасының (машинаның) даму тарихы
Есептеу техникасының даму тарихы жайлы
Аналитикалық машина
Пәндер