Девинатты мінез-құлықты балалармен педагогикалық жұмыс
Презентация қосу
Девинатты мінез-құлықты
балалармен педагогикалық
жұмыс

Орындаған: Ерланқызы М.
Топ:П-225
Жоспар:
І. Кіріспе
ІІ. Негізгі
2.1. Девинатты мінез-құлықты балаларға сипаттама.
2.2. Девинатты міне-құлық туралы ғылыми пікірлер.
2.3. Девинатты мінез-құлықты балалармен
педагогикалық жұмыс
ІІІ. Қорытынды
Девиантты мінез-құлық
–маңызды әлеуметтік
нормадан ауытқыған,
қоғамға, әлеуметтік
ортаға, өз тұлғасына
шынайы зиян келтіретін
әлеуметтік
дезадаптация түрінде
көрініс беретін
тұлғаның тұрақты
мінез-құлқы
Қандай да бір әлеуметтік
мәдени нормаларды , Психологиялық
құқықтық норманы денсаулық нормасының
бұзатын антиәлеуметтік ауытқуы
әрекет
категориясы бөлінеді:
Девиантты мінез-құлық
Н.Смелзер девинатты мінез-құлыққа мынадай анықтама береді:

«Девинатты мінез-құлық деп
қоғамда қалыптасқан нормалар
мен типтерге сай келмейтін іс-
әрекеттерді түсіну»
Роберт Мертон өз зерттеуі бойынша мынадай
анықтама берген:

«Мінезінде
ауытқушылықтың
пайда болуы қоғам
ұсынған мақсаттар
мен оларға қол
жеткізу
құралдарының
арасындағы
келіспеушілік»
Р.Фокс девиантты мінез-құлыққа
өз анықтамасын ұсынады:
«Девиантты » мінезіндегі ерекшеліктер:
Қорытынды
Психологиялық шиеленісушілік атмосферасы, отбасында
кикілжіңдердің жиі болуы балаға қатты əсер етеді жəне жиі бірден
теріс əсер етеді. Бұндай күйде балалар ықпалға тез көнеді, өйткені
олар ішкі күйзелісінен арылуға тырысады. Отбасында ғы с əтсіз
жағдайлар əртүрлі болады— ұрыстар мен өзара түсініспеу-
шіліктер, жасөспірімге деген ата-ана мейірімінің жетіспеушілігі.
Өмірдің əртүрлі кезеңінде осы факторлардың əрқайсысы келең-
сіздік тудыруы мүмкін, бірақ олардың ықпалы əртүрлі болады.
Пайдаланылған әдебиеттер:
1. А.Т.Акажанова «Девиантология»
Алматы,2009.
2. А.Б.Айтбаева «Коррекциялық педагогика
негіздері»Алматы, 2011ж
3. Г.Қ. Абдуллина «Ауытқушылық әрекет-
қылық психодиагностикасы мен
психокоррекциясы » Семей, 2014ж.

Ұқсас жұмыстар
Девиантты мінез-құлықты балалармен педагогикалық жұмыс
Девиантты мінез - құлықты балалармен педагогикалық жұмыс жайлы ақпарат
Интербелсенді әдістері
“Девиантты мінез-құлықты баллармен педагогикалық жұмыс”
Жасөспірімдерді түзету әлеуметтік мәселе ретіндегі туындауының теориялық негіздері
Девиантты мінезқұлықты балалармен педагогикалық жұмыс
БАЛАЛАРДЫ ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРУ ҮРДІСІНЕ ҚОСУ
Девиантты мінез - құлық психологиясына қысқаша сипаттама
Балалар мен жасөспірімдер арасында девиантты мінез - құлықты түзету бағытындағы жүйелі жұмыстар
Девиантты балалармен жұмыс
Пәндер