1. Вирустық аурулардың спецификалық алдын алу. Вакцина дайындау принциптері. Адьюванттар, иммуномодуляторлар
Презентация қосу
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министірлігі
Семей қаласының Шәкәрім атындағы Мемлекеттік университеті
Аграрлық факультет «Ветеринарлық санитария» кафедрасы

БӨЖ
Тақырыбы: 1. Вирустық аурулардың спецификалық алдын алу. Вакцина
дайындау принциптері. Адьюванттар, иммуномодуляторлар.
2. Құтырық, Аусыл, Шмалленберг, Блютанг ауруларының дигностикасы және
алдын алу шаралары

 
Орындаған: Тусупбекова А.А.
Тобы: ВС – 303
Тексерген: Омарбеков Е.О.

Семей қ. 2015 ж.
Вирустық аурулар
Вирустық аурулар — вирустар арқылы таралатын
жұқпалы аурулар мен қатерлі ісіктер.Жануарларды ң,
өсімдіктер мен бактериялардың жасушаларына енген
вирустар көптеген қауіпті аурулар туғызады. Мысалы,
тұмау, полиомиелит, шешек, аусыл, құтыру және т.б.
аурулар вирус арқылы таралады. Тұмаудың нағыз
қоздырғышы 1933 жылы анықталды. Бұл ауру ертеден
белгілі. Тұмау індеті адамзатқа шешек пен обадан
артық болмаса, кем залал тигізбеген. 1918-1920
жылдары тұмаумен 500 миллиондай адам ауырып,
оның 20 миллионға жуығы қайтыс болған.
Вакцина
Вакцина (лат. vacca — сиыр, vaccіnus — сиырдікі)
микроорганизмдерден (бактерия, вирус, т.б.) алынып, адам
мен жануарларорганизміне жұқпалы аурулардан алдын
ала сақтану және олардың иммундық қасиетін арттыру
үшін егілетін препараттар.
Азиялық көшпелілер ежелгі дәуірден-ақ адам мен
малға шешекті, ешкіге кебенекті, сиырға алаөкпені егу
арқылы оларды қатерлі аурулардан сақтандырып отырған.
1796 жылы ағылшын дәрігері Э.Дженнер алғаш рет сиыр
шешегін адамға егу арқылы алды.
Классификация
Вакцина тірі, өлтірілген,
химиялық, анатоксиндер,
ассоциацияланған болып
ажыратылады.
Тірі вакцина
Тірі вакцина — микробтардың уыттылығын әлсіретіп,
ауру тудырғыш қабілетін жою, иммунитет қалыптастыру
үшін алынады. Алғаш рет француз микробиологы
Л. Пастертірі вакцинаны түйнемеге (1881) және құтыру
ауруына (1885) қарсы қолданды. Ал 1926 жылы француз
ғалымдары А. Кальмет пен К. Гереннің ашқан тірі
туберкулез(БЦЖ) вакцинасы ғылымдағы үлкен жаңалық
болды. Тірі вакциналар шешек, құтыру, оба, туляремия,
т.б. ауруларға қарсы пайдаланылады.
Өлтірілген вакцина
Өлтірілген Вакцина — микроорганизмдерді
физикалық (қыздыру арқылы) және химиялық
жолмен (фенол, ацетон және спиртпен өңдеу)
өлтіру әдістері арқылы алынады. Бұлардың
қорғаныштық қабілеті тірі вакцинаға қарағанда
төмендеу болғандықтан бірнеше рет егіледі.
Химиялық вакцина
Химиялық вакцина — микроорганизмдерден
бөлінетін активті антигендерден алынады. Бұл
вакциналар паратиф, іш сүзегі, т.б. ауруларға
қарсы пайдаланылады.Анатоксиндер — улы
токсиндерді формалинмен өңдеу арқылы алынған
усыз вакциналар. Бұларды алғаш рет (1923 —
1926) француз ғалымы Г. Рамон алды.
Анатоксиндер дифтерия (күл), ботулизм, сіреспе,
т.б. ауруларға қарсы қолданылады.
Ассоциацияланған
вакцина
Ассоциацияланған Вакцина — 2 — 3 ауруға бірден
қолданылатын вакциналар. Мысалы, сиырларды қараталақ
пен қарасан (эмкар) ауруына қарсы бір вакцинамен егіп
тастау өте тиімді. Вакциналарды организмге әр түрлі
әдіспен енгізеді. Мысалы, шешек, туберкулез вакцинасын
тері үстіне (тырнап), полиомиелитке қарсы ауыздан,
гриптікін танау қуысынан құяды. Сүзек, тырысқақ,
топалаң, құтыру вакцинасын тері астына, қызылша мен
қарасан вакцинасын бұлшық етке егеді. Вакцина егілген
организмде ауруға қарсы иммунитет 2 — 3 аптадан кейін
қалыптасып, бірнеше жылдар бойы сақталады.
Адъюванттар
Адъюванттар — шығу тегі және химиялық табиғаты әртүрлі
тәнді емес заттар. Адам және жануарлар денесіне антигендермен
бірге енгенде, иммуногенезге жағдай жасап оның ұзақ жүруіне
әсер етеді. Бұл ұғымды алғаш рет 1925 ж. Рамон енгізген.
Адъюванттар ретінде алюминий калилі ашута- сы, кальций
хлориді, минералды майлар, бактерия полисахариді, сапонин,
латекстің, акрилаттың, бентониттің қатты бөлшектері ж әне
әртүрлі поли- электролиттер, оның ішінде ДЕАЕ — декстран
қолданылады. Бірақ Адъюванттар адам организміне енгізу
олардың неше түрлі жағымсыз қосалқы әсерлері болғанды қтан
шектелген. Адам үшін Адъюванттар тек алюминий мен кальций
тұздарыныц гелі қолданылады. Кейінгі кезде липосомдар мен
кейбір уытсыз полиэлектролиттерге к өбірек к өңіл б өлініп ж үр.
Иммуномодулятор
Адам мен жануарлардың иммундық жүйесі организмнің ішкі ортасын тұрақтылығын сақтауда
маңызды функция атқарады. Бұл функция антигендік қасиеті бар эндогенді т үзілетін ж әне
экзогенді түскен бөгде заттарды тану және организмнен шығару жолымен іске асырылады.
Иммунды жүйенің бұл қызметі туа және жүре пайда болған иммунитет факторлары арқылы жүзеге
асырылады. Біріншісіне, яғни туа пайда болған иммунитетке, нейтрофильдер,
моноциттер/макрофагтар, дендриттік клеткалар, NK-және T-N-K- лимфоциттер, екіншісіне, я ғни
жүре пайда болған, Т және В клеткалар жатады. Иммунды жүйенің клеткасының саны және
функциональды активтілігі бұзылған жағдайда иммунитет ауруы дамиды: иммунодефициттер,
аллергиялық, аутоиммунды және лимфопролиферативті процестер. Бұл ауруларды комплексті
иммунотерапия әдістерінің көмегімен жүргізіледі, ал иммунотропты д әрілік заттарды қолдану –
солардың бірі болады.
Иммунотропты дәрілік заттар – бұл емдік әсері көбнесе адамның иммунды жүйесіне әсерімен
байланысты препараттар. Иммунотропты дәрілік заттардың үш негізгі тобын ажыратады:
иммуномодуляторлар, иммуностимуляторлар және иммунодепресанттар.
Иммуномодуляторлар – бұл терапевтикалық дозада иммунды жүйенің функциясын қалпына
келтіретін дәрілік заттар.Иммуномодуляторлардың иммунологиялық әсері науқас иммунитетіні ң
бастапқы күйіне тәуелді: бұл дәрілік заттар төмен иммунды көрсеткішті жо ғарлатады, керісінше
жоғарыны төмендетеді.
Иммуностимуляторлар – атына сәйкес иммунитетті күшейтетін д әрілік заттар. Иммунодепресанттар
– иммунды жауапты басушы дәрілік заттар.
Құтырық
Құтырық (Rabies, бешенство) – орталы қ жүйке
жүйесінің зақымдануынан аггресивтілікпен, құтыру,
тістеу, судан қорқу немесе жартылай салдану,сілекей
шұбыру тағы басқа белгілермен ерекшеленіп , жіті
өршитін вирустық ауру. Құтырық өте ерте заманнан,
адамзаттың мәдени тарихы қалыптаса баста ған
кезден белгілі. Ол туралы м әліметтер Вавлонны ң б.д.д
2300 жылы жсалған заңдар жинағында кездеседі.
Демокрит (б.д.д 5ғ) иттің құтырғын жан –жа қты
баяндаса, Аристотель ( б.д.д 4- ғ)
әртүрлі жануарларға құтырықтың ит қапқанда
жұғатындығын жазады.
Құтырған ит сілекейінің жұғымталдығын алғаш рет т әжірибе ж үзінде 1804
жылы Францияда Цинке дәлелдеді. Оны ң отандасы Лион ветеринария
мектебінің профессоры В.Гальте (1879-1881) үй қояндарына құтырық
жұқтырып, қойды ауырған жануардың сілекейімен иммундеуге тырысты.
Бұл деректерді пайдаланған Л.Пастер (1881-1889) үй қояныны ң миынан
бірнеше рет өткізу арқылы аурудың қоздырушысын әлсіретіп, өзіні ң
дүние жүзіне әйгілі вакцинасын алды. Құтырық қоздырушысының
вирус екендігін бұдан көп кейін 1903 жылы Ремленже мен Риффат-
бей дәлеледеді. Румын ғалымы В.Бабеш (1887) ж әне итальянды қ А.Негри
(1903) кейіннен Бабеш-Негри денешігі деп аталып кеткен
құтырыққа шалдыққан жануардың ми нейрондарының протоплазмасында
болатын ерекше құрылымды ашты. Сонымен қатар құтырық соңғы жылдаыр
Ақмола облысында кең тарлған.Ақмола облысы территориясында құтыры қты
мониторингілеу нәтижесі. Құтырық үй малдарының арасында Ақмола
облысының территориясында айтарлы қтай мерзім аралы ғында тіркелетін аса
қауіпті індет. Кеңес дәуірі кезінде құтыры қты ң энзоотиялық оша қтары ретінде
Қорғалжын, Аршалы, Целиноград, Бал қашын, Жа қсы ж әне бір қатар
аудандарда жиі түрде ит, түлкі, ірі қара мал арасында жиі тіркелген. Ауруды ң
тіркелуі табиғи-ошақтық фактордың ықпалынан кездеседі. Негізгі себепті ң бірі
Ақмола облысы территориясының 17 аудан ауқымында ғы жабайы а ңдарды ң
арасында құтырық қоздырушысының үнемі сақталуы мен оларды вакциндеу
жұмыстарының жүргізілмеуінен болуда.
Аусыл
Аусыл - жылқыдан басқа түліктің барлығында кездесетін қатерлі індет түрі.
Ол туралы көне жазба деректерде («Қорқыт Ата» кітабында) айтылады. Аусыл
болған малдың көзі жасаурап, аузынан сілекей ағады, күлдіреуіктер шы ғып,
жұқа терілі жерге дейін өршіп, тутасып, іріңді су ға айналады, от пен судан
қалады. Екі- үш күннен кейін күлдіреген тілін салбыратып, сілекейін то қтаусыз
шұбырта бастайды, күйістен қалады. Аусылды
емдеудің дәстүрлі шаралары көп: оны асқындырмас үшін тұзды, сорлы көлдерге
шомылдырады, күлдіреген бөрткен жараға сорта ң балшы қ тартады, ысты қ
қарамай құяды немесе қуырған қара тұзға қара күйе, тотияйын, арша к өміріні ң
ұнтағын араласты- рып аузын қан аққанша үйкелеп ысады. Ал о ңт үстіктегі
қазақтар тілдің астындағы көк тамыр мен та ңдайды жуан бізбен шаба қтап
қанататын болған. Аяғына шыққан аусыл жарасына «қотыр майын» (карбол
қышқылын қазақ арасындағы атауы) жағады. Аусылдың түйеде «қа ғын» ж әне
«теңге» деген түрі бар. «Теңге» тиген малдың тілінде дөңгелек, қызыл жаралар
пайда болып, жұтқыншаққа қарай шабады. Ондайда мал аузын т ұз аралас қан
шайырмен (орыс. деготь) ысқылап, сиырдың шикі сүтін тамызады. Т үйе аусылы
Торғай облысының Ақтөбе, Николаевск уездерінде жиірек, Ырғыз бен Торғайда
аз кездесетін себебін жергілікті қазақтар соңғы уезд аумағында ащы отты ң
басым екендігімен байланыстырған. Аусылдан са қтану үшін ауыр ған сиыр
сілекейін ыдысқа жинап алып, сумен сұйылтып, жас торпа қтарды ң аузына жа ғу
арқылы індет зілін жеңілдетуге жағдай жасайды.
Шмалленберг
Вирус тудырушы ауру ең алғаш Германияда
белгілі болған. Шмалленберг қаласында 2011
жылы тамыз айында 3 саумалы сиырдан табылған.
2012 жылы қаңтар айында Ұлыбританияда бұл
ауруларға зерттеулер жүргуізілді. Қазіргі уақытта
бұл ауруға байланысты мәліметтер аз. Қазіргі
уақытта бұл ауруға сезімтал жануар ретінде ірі
қара, қой, жас төлдер болып отыр. Жұғу жолдары
екіге бөлінеді: Горизантальді трансмиссивті
жолмен, Вертикальді іштегі төлге берілу арқылы.
Блютанг
Трансмиссивті жолмен жұғатын,күйіс
қайыратындардың ауруы,қызбамен
сипатталады,көбіне эпителиальді қабаттардың
қабынуымен сипатталады, буаз малдар түсік тастайды
не төлі кемтар болып туады. Ең алғаш ол ауру Оңт.
Африкда 1876 ж. пайда болған бірақ қазіргі кезде ол
барлық континетте таралған. Қоздырушысы-РНҚ
вирусы орбивирус тұқымдасына жатады. Вирион
көлемі 63 нм,24 түрлі серварианттары белгілі.ph-6.5-
8.0.Вирусты 1-2 күндік тышқанға,тауық эмбрионына
және қозы бүйрегіне өсіреді және ЦПӘ байқалады.
Бұл ауруға көбіне қойлар сезімтал. Инкубациялық
кезең-7 күн. Бұл ауруды емдеу жолдары әлі
қарастырылмаған.
Қолданылған әдебиеттер
тізімі
1. Толысбаев Б.Т, Бияшев К.Б. , Мықтыбаева Р.Ж
Ветеринариялық санитарлық миеробиология,
2008 ж.
2. Тец В.В. Руководство к практическим занятиям
по медицинской микробиологии, вирусологии и
иммунологии – М.:Медицина, 2002 ж.
3. Темірбеков Ж.Т., Темірбекова Д.Ж.
Микробиология және вирусология негіздері.
Көкшетау: Кокше-Полиграфия, 2010 ж.
23

Ұқсас жұмыстар
Аурудың белгілері
Вирустық аурулардың спецификалық алдын алу. Адъюванттар, иммуномодуляторлар
Вирустық аурулардың спецификалық алдын алу жайлы ақпарат
Вирустық аурулардың спецификалық алдын алу. Вакцина дайындау принциптері. Адьюванттар, иммуномодуляторлар. Құтырық, Аусыл, Шмалленберг, Блютанг ауруларының диагностикасы және алдын алу шаралары
Вирустық аурулардың спецификалық алдын алу. Вакцина дайындау принциптері. Вирус
Вирустық аурулардың спецификалық алдын алу.Вакцина дайындау принциптері
Вирустық аурулардың спецификалық алдын алу. Вакцина дайындау принциптері. Адтюванттар, иммуномодуляторлар. 2. Құтырық, Аусыл, Шмалленберг, Блютанг ауруларының диагностикасы және алдын алу шаралары
Вирустық аурулардың спецификалық алдын алу
Аусыл ауруының диагностикасы
РНҚ вакцинасы репликацияланбайды репликацияланбайтын мРНҚ вакцинасы
Пәндер