Жас ерекшелік кезеңнің тарихи қалыптасуының мәселелері
Презентация қосу
Жасерекшелік кезеңнің тарихи
қалыптасуының мәселелері

Орындаған: Рапикова С.А. (магистрант,
6М010300 –Педагогика және психология)

Тексерген: Кулмышева Н.А. (п.ғ.к., доцент м.а.)
Жоспары:
І Жас ерекшелік психологиясының зерттеу
тарихынан.
ІІ Жас ерекшелігі психологиясының
тармақтары мен басқа ғылымдармен
байланысы.
ІІІ Жас ерекшелігі психологиясының зерттеу
әдістері және оларға қойылатын талаптар.
Жас ерекшелігі психологиясы - психология
ғылымының саласы. Оның зерттейтін пәні- адам
психикасының жас ерекшелігі динамикасы, даму
тіндегі адамның психикалық процестері мен
психологиялық қасиеттерінің онтогенезі.
Балалар психологиясы, төменгі сынып
оқушыларының психологиясы, жеткіншектер
психологиясы, балаң жас өспірімдер психологиясы, ересек
адам психологиясы, геронтопсихология жас ерекшелік
психологиясының тармақтары болып есептеледі. Жас
ерекшелік психологиясы психикалық процестердің жас
ерекшеліктерін, білімді игерудің жасқа лайық
мүмкіндіктерін, жеке адамның дамуының жетекші
факторларын т.б зерттейді. Жас ерекшелік психологиясы
педагогикалық психологиямен ажырамастай тығыз
байланыста.
Жас ерекшелігі психологиясы – адам психикасының
дамуын және оны тұрғысынан әртүрлі кезеңдердегі
ерекшеліктерін зерттейтін психология саласы.
Оның зерттейтін пәні – адам психикасының жас
ерекшелігі динамикасы, даму үстіндегі адамның
психикалық процестері мен психологиялық
қасиеттерінің онтогенезі.
Жас ерекшелігі психологиясы психикалық
процестердің жас ерекшеліктерін, білімді игерудің
жасқа лайық мүмкіндіктерін, жеке адамның дамуының
жетекші факторларын т.б. зерттейді.
Жас ерекшелігі психологиясының негізгі ұғымдары:
Жас – адам дамуының кезеңі организм мен тұлға
қалыптасуының тән сипаты заңдылықтарының
жиынтығымен сипатталады
Жаңарыстар (жетістіктер) – нақты кезеңдегі
мүмкіндіктерінің алғашқы және осы жастағылардың
басқалардың ерекшелінуіндегі жеке бастың және
психологиялық процестердің сапалық өзгерісі.
Әлеуметтік даму жағдайлары - әр кезеңдегі психикалық
дамуға әсер ететін сыртқы жағдайлар.
Дағдарыс – бір кезеңнен екінші кезеңге секірмелі түрде өтуі.
Жетекші іс-әрекет – белгілі бір кезеңдегі адамның
психикалық дамуының сипатын анықтайтын іс-әрекет.
Туғаннан бір жасқа дейінгі
кезең – нәресте жас кезеңі.
Туғаннан 1 жасқа дейінгі
кезең – нәресте жас кезеңі
деп аталады.
Нәресте жасы екі кезеңге
бөлінеді:
а) бесік жасына (туғаннан 7
айға дейін);
б) еңбектеу жасы (7 айдан 12
айға дейін);
1-ден 3 жасқа дейінгі кез – сәбилік кезең
деп аталады.
Бұл кезде баланың тілі шығып, денесі
нығайып, ойнай бастау мезгілі.

3-тен 6-7 жасқа дейінгі кез – мектепке
дейінгі кезең. Бұл кезеңде қарапайым
әрекеттің түрлерін орындай алады,
ойынның рөлдік ойын түрі пайда
болады.

6-7-ден 10-11 жасқа дейінгі кез –
бастауыш мектеп жасы деп аталады.
11-15 жас – жеткіншектік жас
кезеңі деп аталады. Бұл кезде бала
психологиялық жағынан да,
физиологиялық жағынан да үлкен
өзгерістерге ұшырайды. Осы
кезеңді қиын кезең деп те атайды.

16-17 жас – жасөспірімдік
кезең деп аталады.
20-30 жас – жастық кезең деп
аталады.

30-60 жас аралығы
кемелдену кезеңі деп аталады.

60-70 жас кәрілік кезең
және қартаю аралықтарын
қамтиды.
әдебиеттер:

1. Обухова Л.Ф Возрастная психология. —
М., 1999.
2. Райс Ф. Психология подросткового и
юнешеского возраста. — СПб., 2000.
3. Караковский В.А. О подростках. — М.:
Педагогика, 1970

Ұқсас жұмыстар
БАЛАЛАРДЫ ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРУ ҮРДІСІНЕ ҚОСУ
Тұлғаның қалыптасуы және дамуы
Жеткіншек шақ
Қазақ философиясының ерекшелік сипаты
Жастар әлеуметтану проблемалары
Қорқыт айтқан делінетін кейбір сөздер
Жас ерекшелік дамуының кезеңдері мен күйзелістері
ЖАС ЕРЕКШЕЛІК ПСИХОЛОГИЯСЫНЫҢ ФУНКЦИЯЛАРЫ
КЕЗЕҢДЕРІН ТАЛДАУ
Қазақстан Қытай қатынасы
Пәндер