Несие теориясы. Несие жүйесі және оның қазіргі жағдайы


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Несие теориясы. Несие
жүйесі және оның қазіргі
жағдайы
• Несие зерттеу барысында таным
әдісі ретінде теорияның рөлі
ерекше.Несие туралы ғылым әлі
жас.Ол саяси экономиканың
қалыптасуымен пайда
болды.Несиенің ұдайы өндіріс
процесімен құндылықтың қайта
айналымның және айналысының
Маркстік тұрғыдан тандануы
несиенің қажеттігін түсінудің
демеушісі, қоғамдағы несиелік
қатынастың туындауын,
несиенің табиғаты мен мәнің
айрықша экономикалық
категория екендігін түсінудің
қуат көзі болып табылады.
• Натуралистік несие теориясы XVIII
ғасырдың екінші жартысында пайда
болды.Бұл теорияның негізін салушы
А.Смит пен Д.Рекардо болды.Одан әрі
оны француз экономистері Ж.Сэй,
Ф.Бастия және американдық Д.Мак-
Куллах дамытты.Бұл теорияның негізгі
идеялары не-ие мәнінің натуралистік
түсінігіне үйлесті, яғни несие заттай
игіліктің қозғалысын
көрсетті.Сондықтан, бұл тек аталмай
қоғамда бар материалдық
құндылықтарды бөлу әдісі ғана.Бұл
жағдайда несие обьектісі табиғи
заттай емес игіліктер болып
табылады.Несие капиталы өндірістік
капиталға тең.Бұл жерде натуралдар
несиені несие капиталының қозғалысын
емес, табиғи түрде материалдық
құндылықтарды қайта бөлудің әдісі
сияқты қарастырылады
Қазақстандағы қазіргі несие жүйесінің
құрылымы

• Несие жүйесі — жалпы банктердің (ұлттық және коммерциялы қ) және банктік
операциялардың жекелеген түрлерін ж үзеге асыратын банктік емес
мекемелердің жиынтығы.

Несие жүйесі ұғымы банк жүйесіне қарағанда ке ңірек, я ғни м ұнда ізге де
несиелік мекемелер қамтылады. Әр елді ң ізіндік ерекшелігене қарай несие
немесе банк жүйесінің құрылымы қалыптасады. Қаза қстан Республикасын ғы
несиелік жүйе екі буыннан тұрады:
біріншісі — банктік жүйе, ал
екіншісі — парабанктік жүйе(банктік емес мекемелер). Қаза қстан
Республикасының несиелік жүйесінің құрылымы т өмендегідей сызбамен
берілген.

• Несие жүйесінің құрылымдық элементтерінің мазмұынын сипаттамайтын.

• Нарық экономикасына өту жағдайында және экономикалы қ да ғдарысты жоюда,
макроэкономикалық тұрақтылыққа қол жеткізуде Қазақстан Республикасыны ң
несие жүйесі маңызды рөл атқарады
Айта кеткені жөн, 2004 жылдан бастап Ұлттық банк
Қазақстан Республикасындағы бағалар тұрақтылығын
қамтамасыз ету негізгі мақсаты болып табылатын орталық
банктің классикалық қызметтерін орындай бастады.

Негізгі мақсатты жүзеге асыру үшін Қазақстан Ұлттық
банкіне келесі міндеттер жүктелген:

1) мемлекеттік ақша-несие саясатын жасау және жүргізу;

2) төлем жүйелерінің қызмет етуін қамтамасыз ету;

3) валюталық реттеуді және валюталық бақылауды
жүзеге асыру;

4) қаржы жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз етуге
септігін тигізу
• ИНКҚҚ ипотекалық несиелеу нарығында ипотекалық
несиелеумен байланысты залалдардың бір бөлігін несие
берушілерге кепілдендіру бойынша қызметті жүзеге
асырады.

• ИНКҚҚ негізгі міндеттері ипотекалық тұрғын үй қарызын
алуға ниет білдірген азаматтардың түрлі санаттарына
жағымды жағдайды қамтамасыз ету, мерзімдерін
ұлғайту, пайыздық мөлшелеремелерді және алғашқы
жарна көлемін төмендету жолымен ипотекалық
несиелердің қолжетімділігін арттыру болып табылады.

• ИНКҚҚ қызметінің басымды бағыттары Ипотекалық
несиелер қоры тарапынан ипотекалық тұрғын үй қарызы
келісім-шарты бойынша қарыз алушының өзінің
міндеттемелерін орындамау жағдайын кепілдендіру
есебінен несие берушілердің қаржылық тәуекелдерін
төмендету мақсаты болып табылатын елдегі ипотекалық
несиелеу жүйесін қалыптастыру, дамыту және жетілдіру
болып табылады.
• ҚТҚЖБ несиелерінің негізгі тартымдылығы –
бұл қарыз берілген уақыт ішінде төмен сыйақы
мөлшерлемесін кепілдендіру. Банк ссудалық
капитал нарығынан тысқары қызмет
атқарады, және сәйкесінше банктің пайыз
саясаты қаржы нарығының сыйақы
мөлшерлемесінің конъюнктурасынан қатысты
тәуелсіздіктер болады. Бұл банкке
жинақтаушы салымдар бойынша төмен
пайыздар төлей отырып, төмен пайыздық
мөлшерлемемен несиелер беруге мүмкіндік
береді. Тұрғын үй жағдайын жақсарту
бойынша іс-шараларды қаржыландырудың
мақсатты бағытталған жүйесінің болуы
Қазақстан Республикасында тұрғын
секторының сатылап дамуына әкеледі.
НЕСИЕ ЗАҢДАРЫ.

Несие заңдарын бiлу және соның негiзiнде тиiмдi несие механизмiн ретке
келтiру өндiрiс қорларының айналыстары мен айналымдарының бiркелкi
еместiгiне байланысты бос тұрған қаржыларды орынды пайдалануға мумкiндiк
бередi.

Несие заңдарына ең алдымен Несие заңының пайда болуы жатады. Ол несие
қатынастарының пайда болуы мен қарыз беру қорының құрылу қатынастарын
бiлдiредi.
Несиенiң пайда болу заңының экономикадағы тауар-ақша қатынастарының
жұмыс iстеуi жағдайында ғана әрекеттiк күшi бар. Нақты несие қатынастары
шаруашылық байланыстары баламалық және тепе-теңдiк қатынастар ға
негiзделген экономика салаларында ғана туындайды.

Егер шаруашылық субъектiсiнiң өзi атқарып отырған жұмысының нәтижесi
үшiн нақты материалдық жауапкершiлiгi болмаса, несиелiк қатынастардың
дұрыс жұмыс iстеуiнiң, несиенiң қайтарылып келетiндiгiнiң кепiлдiгi болмайды.
Несиенiң пайда болу Заңының бұзылуы экономикадғы қарама-қайшылыққа
және инфляцияға әкеп соқтырады.

Несие заңдарының басқа да экономикалық заңдар сияқты жалпыламалық,
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА
РАХМЕТ!
ОРЫНДАҒАН:
МАҚЫШЕВА АЯУЛЫМ

Ұқсас жұмыстар
Несие нарығы. Ипотекалық несие проблемасы
ЭКОНОМИКАНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУІ
Халық аралық экономика
Тұтыну несиесі
Қазақстан Республикасындағы ақша несие реттеу
Банк несиесі
Қазинвестбанкі
Коммерциялық банктердің операциялары
Ипотекалық несие
АРНАЙЫ МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫ – НЕСИЕЛІК МЕКЕМЕЛЕРІ
Пәндер