Педагогтың кәсіби өзін-өзі тануы мен өзіндің дамуы
Презентация қосу
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК
УНИВЕРСИТЕТІ

СӨЖ №5

Тақырыбы: Педагогтың кәсіби өзін-өзі тануы мен өзіндің дамуы.

Орындаған: Е-415 Құмаров Сұңғат
Тексерген:  Жакпарова Гульнар Алдонгаровна

Семей қаласы 2015ж
Жоспар:
1. Педагогика пәні және ұғымына ерте ежелгі және қазіргі

мағынада анықтама, түсініктеме беріңіз;
2. Тәрбиенің мақсаты мен тұлғаны дамытудың қозғаушы
күштері жайлы ілім деген не?
3. Жоғарғы оқу орнына арналған философия, психология,
педагогика оқу құралдарындағы "Тәрбие" туралы
ұғымды түсіндірудің кестесін құрастырыңыз;
4. Педагогика категорияларының өзара байланысын
көрсететін үлгісін жасаңыз.
1. Педагогика пәні және ұғымы

Ежелгі түсінік Қазіргі түсінік

Негізі Ежелгі Грек елінде

Педагогика – тәлім-тәрбие
қаланды. Ол кезде беру, білім беру және оқыту
«ПЕДАГОГ» болып құл заңдылықтары негізінде
саналатын. Ежелгі Грек елінің тұлғаны қалыптастыратын
«пейдагогос» сөзін сөзбе-сөз күрделі ғылым.
аударғанда «баланы
жетектеуші» деген мағынаны
білдіреді. Яғни, алғашқы кезде
«педагог» термині мырзаның
баласына ие болып,
жетектейтін құлға қолданған.
2. Тәрбиенің мақсаты мен тұлғаны
дамытудың қозғаушы күштері жайлы ілім
деген не?

Тәрбие мақсаты – жасөспірімдерді болашақ
өмірге дайындау, олардың жеке тұлғалық даму
және қалыптасу жолында жетістіктерге жету үшін
жүргізілетін тәрбие жұмыстарының алдын ала
болжанылатын нәтижелері. Негізгі мақсаты: жан-
жақты және үйлесімді, заманға сай дамыған жеке
тұлғаны қалыптастыру.
Я.А. Коменский: «Тәрбие мақсаты және міндеттері,
маңызы, жүзеге асыру жолдары адамның қоғамда алатын
орнымен анықталу керек»  

"Тәрбие - адамды қалыптастыратын
және жетілдіретін үйлесімді процесс" -
деп Коменский тәрбие мақсатын
төмендегідей негізгі элементтерге
бөлді:
адамға барлық заттарды білгізу -
"ғылыми білім";
заттардың және өзінің қожасы ету -
"адамгершілік";
құдайға, заттарға құлшылық ету -
"діни тәрбие";
тән саулығы - "дене тәрбиесі"
И.Г. Песталоцци: «Тәрбиенің
мақсаты балаға бастауыш білім,

еңбек, ақыл-ой, дене тәрбиесін
беріп, жан-жақты және үйлесімді
дамыту»,- деген.
К.Д. Ушинский:
«Тәрбиенің мақсаты
қоғамға пайдалы,
адамшылығы бар адамды
тәрбиелеу деген. Ол
адамгершілік тәрбиесін
ақыл-ой, еңбек
тәрбиесімен тығыз
байланысты», -деп
қарастырады.
П.П.Блонский:
«Тәрбие мақсаты

балаға жалпы
адамзаттың және
ұлттың мәдениетті
меңгеруге көмектесу,
жеке тұлғаның жалпы
адамзаттық
идеалдарын
қалыптастыру»,-
деген.
А.С.Макаренко тәрбиенің мемлекеттік міндеті
негізінде педагогикалық міндет қойып, педагогтардың
жұмысын бақылауға алуға болатындығын атап

көрсетті. Ол "Тәрбиенің негізгі мақсаты баланы жан-
жақты дамыту" - деген ұсынысты қолдады,
В.А.Сухомлинский оны жүзеге асырды.

Василий Александрович Сухомлинский Антон Семёнович Макаренко 
3. Философия, психология, педагогика тұрғысынан
"Тәрбие" ұғымын түсіндірудің кестесі

Педагогикада тәрбие

– жеке тұлғаның
адамдық бейнесін,
мінез-құлқын
қалыптастырып,
өмірге бейімдеу
мақсатында
жүргізілетін жүйелі
процесс.

Тәрби
Психологиялық
тұрғыдан тәрбие – е Философиялық
тұлға қалыптастыру түрғыдан тәрбие –
үшін адамның мінез- тәрбиеленуші адамға
құлқына, ой- қоршаған ортаның,
санасына әсер ету. қоғамның әсері.
4. Педагогика категорияларының өзара
байланысын көрсететін үлгісі.

• Тәжірибе жинақтау
Тәрбие • Өзін-өзі ұстау мәнерін үйрену
• Жан-жақты даму

• Білім, өмірлік тәжірибе үйрену
Оқыту • Ойлау қабілетінің жетілуі
• Ақылдық,зеректік,икемдік жетілдіру

• Тәрбие мен оқыту процесінің жүзеге асырылуы
Білім
беру • Адам мен қоғам құндылықтарын түсіну
• Жүйелі жұмыс жасалуы

Педагогиканың негізгі категорияларының негізгі ұғымдары ар қылы
өзара байланысын, сонымен қатар бір-бірінен ажырамайтын
ұғымдар екені белгілі.
Педагогиканың негізгі категорияларының негізгі ұғымдары
олардың өзара ажырамайтын, бір- бірімен тығыз байланысты
екенін көрсетеді. Сонымен қатар, әрбір категорияларға ортақ
болатын элементтері бар.

Тәрби Оқыту Білім
е беру
Категорияларға
ортақ:
Мақсат
Әдіс-тәсіл
Нәтиже
Объект және
субъект
Педагог өзін–өзі тәрбиелеуі қажет, оқушыларға
үлгі бола алуы тиіс. Сондықтан менің ойымша

осы қағидаларды ұстану керек:
1) Салмақты болу;
2) Сөзде де, істе те тура болу;
3) Ойланып әрекет ету;
4) Тәуекелдік;
5) Өзі туралы қажет болмаса айтпау;
6) Санасыз бос уақыт өткізбеу;
7) Тек қажетті және жағымды істі жасау;
8) Әр кеш өз іс-әрекетің туралы есеп беру;
9) Ешқашан өткен іспен, болғанға, болар іспен
мақтанбау.
Пайдаланған әдебиеттер:
Бап-Баба С. Б.Жантану негіздері. (Жалпы психология).
Жоғарғы оқу орындары студенттеріне арнал ған
дəрісбаяндар жинағы. Алматы, 2006;13 д әрісбаян,§1
Нұр-пресс, 2007.А.С. Макаренко. Психология труда
учителя.1993;76-80 беттер
Бабаев С.Б.,Оңалбек Ж.К. Жалпы педагогика. Алматы
«NURPRESS» 2011;38-39 бет
Серік Мырзалы. Философия.Алматы 2011 «Эверо». 479-
480 беттер
http://
kitaphana.kz/ru/downloads/referatu-na-kazakskom/236-pedagog
ika/3261-tarbie.html

Ұқсас жұмыстар
«Педагогтың кәсіби өзін-өзі тануы мен өзіндік дамуы»
Педагогтың кәсіби өзін-өзі тануы мен өзіндік дамуы жайында
Педагогтың кәсіби өзін-өзі дамытуы
Педагогтың кәсіби өзін өзі тануы мен дамуы
Мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес белгіленген құзіреттіліктер жүйесі бойынша анықталған тәрбиеші моделі
Педагогтың кәсіби өзін- өзі тануы және өзіндік дамуы
Педагогтың өзін-өзі тануы және өзіндік дамуы
ПЕДАГОГТЫҢ ӨЗІН - ӨЗІ ТӘРБИЕЛЕУ МЕН КӘСІБИ ДАМУЫ
Педагогтың кәсіби өзінөзі тануы және өзіндік дамуы
Педагогтың кәсіби өзін- өзі тануы мен өзіндік дамуы туралы ақпарат
Пәндер