Сабақ классификациясы (жіктелуі)


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
САБАҚ ҚҰРЫЛЫМЫ
Ешенгазин Думан
Ия - 211
Сабақ классификациясы (жіктелуі)

Сабақтарды құрылысы жөнінен топастыру, түрге бөлу. Дидактикада
сабақ классификациясын анықтауға айрықша маңыз береді. Бұл мәселе
турасында педагогикалық ғылыми еңбектерде ортақ пікірлер әлі де
қалыптаспаған. Қоғам дамыған сайын оқу жүйесінің қайта
құрылатындығы және соған орай оқытудың мазмұны, әдіс-тәсілдерінің
де өзгеріп, жаңарып отыруы сөзсіз. Сонымен қатар, сабақты жіктеу
әрбір пәннің ерек-шеліктеріне, оқушылардың жас және таным
ерекшелік-теріне де байланысты болып келеді. сабақ түрлерін
топтастыру ұстанымдары әр түрлі болғанымен де, ішкі мазмұндары бір-
біріне өте ұқсас келеді. И. Н. Казанцев бойынша: Алғашқы сабақ - әр
пәннен оқу жылының басында өтетін сабақтар. Кіріспе сабақ -
бағдарламаның күрделі тараулары мен тақырыптарынан өтетін бірінші
сабақ. Жаңа білімді меңгеру сабағы - жаңа оқу материалы өтетін сабақ.
Пысықтау сабағы - өткен оқу материалын пысықтау сабағы. Жаттығу
сабағы - оқушылардың білімі мен дағдысын жаттықтыру сабағы.
Тәжірибелі сабақ - оқушылардың алған білімін өмірде қолдану
жолдарын көрсететін сабақтар. 7. Қайталау-қорыту сабағы - өткен
күрделі тараулар мен тақырыптарды қайталау-қорыту сабақтары. 8.
Тексеру сабағы - оқушылардың білімін тексеретін сабақтар. 9. Білім
сапасын бағалау сабағы - оқушылардың алған білімін бағалау
сабақтары. 10. Қорытынды сабақ - оқу жылының ақырында әр пәннің
САБАҚ
ҚҰРЫЛЫМЫ:
И. Н. Казанцев бойынша:
Алғашқы сабақ - әр пәннен оқу жылының басында өтетін
сабақтар.
Кіріспе сабақ - бағдарламаның күрделі тараулары мен
тақырыптарынан өтетін бірінші сабақ.
Жаңа білімді меңгеру сабағы - жаңа оқу материалы өтетін
сабақ.
Пысықтау сабағы - өткен оқу материалын пысықтау сабағы.
Жаттығу сабағы - оқушылардың білімі мен дағдысын
жаттықтыру сабағы.
Тәжірибелі сабақ - оқушылардың алған білімін өмірде
қолдану жолдарын көрсететін сабақтар.
. Қайталау-қорыту сабағы - өткен күрделі тараулар мен
тақырыптарды қайталау-қорыту сабақтары.
Тексеру сабағы - оқушылардың білімін тексеретін сабақтар
. Білім сапасын бағалау сабағы - оқушылардың алған білімін
бағалау сабақтары.
Қорытынды сабақ - оқу жылының ақырында әр пәннің
түрлері және оның құрыл
Әрбір сабақ белгілі объективті элементтерден
құрылады, біржағынан сан алуан түрлігімен, екінші
жағынан уақыт аралығындағы өзара қарым-қатынаспен
ерекшеленеді. Осыған байланысты сабақтың
типологиясы (типтері) сан алуан.
Егер сабақтың элементтерін оның бөлігі ретінде
қарастырсақ, олардың жеке және тұтас, оны әрі қарай
бөлінбейтінін ескерсек, онда тәжірибеде жиі кездесетін
элементтерді (немесе дидактикалық міндеттер):
1. Жаңа білімді игерту.
2. Өткен материалды бекіту (оқыту, дамыту, бақылау
функциялары).
3. Оқушылардың білімін бақылау, бағалау.
4. Үйде орындайтын оқу жұмысына түсініктеме.
5. Білімді қорыту және жүйелендіру.
Оқулықпен алғашқы танысу оны мазмұндап,
оқушылардың нені үйренетіндігі, оқулықтың
хронологиялық шеңбері туралы ұғымдарды
түсіндірумен басталады. Алғашқы сабақтарда
оқушыларға бастауыш сыныптан белгілі
түсіндіре оқу тәсілін қолданған тиімді.
Оқулық бойынша тапсырма біртіндеп күрделене
түседі. Оқулық оқушыларға үй тапсырмасын
тексеру кезінде қажет. Мұғалымның бірінші
кезектегі міндеті- оқушыларды оқулықтардың
түсініксіз жерлерін, белгісіз терминдерді таба
білуге үйрету.
Оқулықпен жұмыс істеуде оқушылар дағдысы мыналар.
- мәтін үзіндісінің ең бастысын бөліп алу,
- оқулық мазмұныны пайдалану,
- әңгімелеудің жай жоспарын құрастыру
- мәтінді мазмұндап беру,
- дереккөздерін қолдану
- ұғымдар мен терминдерді пайдалану, оның мазмұныны
білу,
- дереккөздерін салыстыру
- қосымша әдебиеттер арқылы білімді толықтыру оны
дамыту және тереңдету.
Пайдаланған әдебйеттер

1. Т.Хазіретәлі Мектепте тарихты
оқытудың әдістемесі. А. 2000
2 .Т.Тұрлығұлов Мектепте Қазақстан
тарихын оқытудың теориясы мен
әдістемесі А, 2002
3. Б.Тәжібаева Тәрбие жұмысын
ұйымдастырудың әдістемесі А, 2004
4. Т.Тұрлығұлов Қазақстан тарихын
оқытудағы әәдістеме түрлері А. 1998

Ұқсас жұмыстар
ДИСПЕРСТІ ЖҮЙЕЛЕРДЕГІ КЕҢІСТІКТІК ҚҰРЫЛЫМДАР
Компьютерлік желілер. Электронды пошта қызметі. Әлеуметтік желі
БІРІНШІ АНАЛИТИКАЛЫҚ ТОП
Вирустың жіктелуі. Классификациясы
Катиондардың аналитикалық жіктелуі
Модельдеу объектісі
Жақпа майлар. Дәрілік жабындар
Асқазан рагы
Біратомды спирттердің химиялық қасиеттері
Хромосомалар, түрлері, жіктелуі. Адамның кариотипі. Идиограмманы зерттеудің маңызы
Пәндер