Еңбек ұжымының келісімдері


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Семей қаласының Шәкәрім атындағы
Мемлекеттік университеті

Тақырыбы:
Еңбек ұжымының
келісімдері

Тексерген: Тойкин С.Х.
Дайындаған: Бағдатова А.Б.
Жоспар
Кіріспе
Кіріспе
Қазақстанның құқығының ішінде еңбек ұжымының келісімі, е ңбек
құқығы үлкен маңызды. Еңбек құқығы дегеніміз жұмысшылар мен
қызметшілердің еңбек қатынастарын реттейтін е ңбекті қолдану ға
байланысты басқа да қатынастарды реттейтін құқы қты қ нормаларды ң
жиынтығы.
Еңбек келісім-шарттарының тараптары –жұмысшылар, қызметшілер
және мемлекеттік кәсіпорындар, мекемелер мен ұйымдар. Е ңбек келісім-
шартының мазмұнына тараптардың құқықтары мен міндеттерін
айқындайтын шарттар кіреді. Бұл шарттар тараптарды ң келісімімен
үйлестірілед інемесе заң мен, ұжымдық шартпен белгіленеді.
Сөйтіп, келісім бойынша қажетті және қосымша болып б өлінеді.
Еңбек келісім-шарты ауызша немесе жазбаша нысанда жасалады. За ңда
көзделген жағдайларда еңбек келісім-шартын жазбаша жасау міндетті.
Еңбек келісім-шарттары көбінесе ауызша жасалады. Ж ұмыс қа қабылдау
қызметкерге міндетті түрде сенімхат беретін мекемені ң, ұйымны ң
әкімшілігінің бұйрығымен рәсімделеді. Алайда, бұйры қ шы ғару
кешіккен жағдайда адамды жұмысқа на қты жіберу е ңбек келісім-
шартының жасалғандығын білдіреді
Еңбек ұжымының келісімдері туралы
жалпы мағлұмат
Еңбек ұжымы – қоғамның мүддесіне керекті өнім
өндіруді немесе қызмет етуді көздеген адамдар бірлестігі.
Ұжымның қарапайым түрі алғашқы қоғамда
қалыптасқан. Орталықтанған меншікке негізделген
экономикада еңбек ұжымын ұйымдастыру мемлекеттің
қолында болады.
Еңбек құқығы дегеніміз жұмысшылар мен қызметшілердің еңбек
қатынастарын реттейтін еңбекті қолдануға байланысты басқа да
қатынастарды реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығы.
Еңбек ұжымының келісім-шарттарының тараптары –жұмысшылар,

қызметшілер және мемлекеттік кәсіпорындар, мекемелер мен ұйымдар. Е ңбек

келісім-шартының мазмұнына тараптарды ң құқықтары мен міндеттерін

айқындайтын шарттар кіреді. Бұл шарттар тараптарды ң келісімі мен

үйлестіріледі немесе заңмен, ұжымдық шартпен белгіленеді. С өйтіп, келісім

бойынша қажетті және қосымша болып бөлінеді.

Еңбек келісім-шарты ауызша немесе жазбаша нысанда жасалады. За ңда
көзделген жағдайларда еңбек келісім-шартын жазбаша жасау міндетті. Е ңбек
келісім-шарттары көбінесе ауызша жасалады.
Еңбек ұжымын ұйымдастырудың
мәні мен мақсаттары
Еңбек шартының ұғымы, түрлері
•Еңбек шарты еңбек құқығының негізгі

институттарының бірі болып табылады.

Еңбекшарты – бұл қызметкер мен жұмыс берушінің

арасындағы жазбаша келісім, бұған сәйкес қызметкер

белгілі бір жұмысты жеке өзі орындауға, еңбек

тәртіптемесінің ережелерін сақтауға міндеттенеді,

ал жұмыс беруші қызметкерге келісілген еңбек

функциясына сәйкес жұмыс беруге, заңнамалық

актілерінде көзделген еңбек жағдайын қамтамасыз

етуге, қызметкерге уақытылы және толық мөлшерде

жалақы төлеуге міндеттенеді.
Еңбек кодексінің 29- бабына Еңбек кодексінде еңбек шартының
сәйкес еңбек шарты: жарамсыз деп танылуы негіздері
белгіленбеген мерзімге; біржылдан кем белгіленген. Мысалы: алдау, күшкөрсету,
емес белгілі бір мерзімге; жұмыста арқылыықпалету, жалған еңбек шартын
уақытша болмаған қызметкерді жасау, әрекетке қaбілетсіз деп танылған
ауыстыру уақытына; маусымдық адамдар, еңбек заңнамасында қараған
жұмысты орындау уақытына жасалуы шарттарды сақтамаған кезде, 14 жасқа
мүмкін. толмаған адамдар мен ата-анасыны ң,
Егер еңбек шартында оның мерзімі қамқоршысының, асырап алушысының
айтылмаса, онда шарт белгіленбеген келісімінсіз, 16 жасқатолмаған адамдармен
мерзімге жасалған деп есептеледі. еңбекшарты жасалған кезде сот оны
жарамсыз деп таниды
•Еңбек шартының мазмұны — еңбек нарығында
оның тараптарының – қызметкер мен жұмыс берушінің
екі жақты келісіміне байланысты құрылады. Еңбек
шартының мазмұнында қарастырылатын еңбек
жөніндегі талаптрды топқа бөлуге болады:
Еңбек шартының міндетті талаптарына шартты ң
мазмұнын құрайтын Еңбек кодексінде белгіленген
еңбек жағдайлары жатады. Мысалы,
Қорытынды
Қорыта айтатын болсам, еңбек ұжымы – қоғамның мүддесіне керекті өнім
өндіруді немесе қызмет етуді көздеген адамдар бірлестігі. Ұжымны ң
қарапайым түрі алғашқы қоғамда қалыптасқан. Орталы қтанған меншікке
негізделген экономикада еңбек ұжымын ұйымдастыру мемлекетті ң қолында
болады.
Еңбек келісім-шарттарының тараптары –ж ұмысшылар, қызметшілер
және мемлекеттік кәсіпорындар, мекемелер мен ұйымдар. Е ңбек келісім-
шартының мазмұнына тараптардың құқықтары мен міндеттерін
айқындайтын шарттар кіреді. Бұл шарттар тараптарды ң келісімімен
үйлестірілед інемесе заң мен, ұжымдық шартпен белгіленеді.
Еңбек шартының заңдық маңызы ол еңбек қатынастарыны ң пайда
болуынғана емес, оның өзгеруіне де, жойылуына да себепке рболуында.
Мысалы, басқажұмысқа ауыстыру еңбек қатынасыны ң өзгеруіне, ал
еңбекшартының тоқтатылуына әкеледі.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1. Елемесов Р. “Переходная экономика” Алматы , 1998 ж.
2. Берденов Қ. “Қазақстанның мемлекет ретінде қалыптасуы мен
экономикасының дамуы” –Алматы, 1998ж, 216 бет.
3. Сергеев И.В. “Экономика предприятия”. М.: “Финансы и
статистика”,2000 ж.
4. Бейсенова М., Садықбаева А. “Кәсіпорын экономикасы”,Алматы,2002 ж.,
24-36 бет
5.«Орман орналастыру бағыты»Калымбетов Б., Тілменбаев Ә., Матбаев Б.,
Жанұзақов А. Алматы, Қайнар, 1977ж
6. «Орман шаруашылығын басқару» орысша-қазақша сөздік.
Е. Белғара. Астана: Елорда, 2006ж
7. Грузинов В.П. “Экономика предприятия”. М.: “Банки и биржи” 2000ж.
8. Қойшыбаев М. “Орман басқару саласы және орман өнімі” Қайнар
баспасы,
2002ж.
9.Қазақстан Республикасы Президентінің жолдауы. “Егеменді Қаза қстан”

2006 ж.

Ұқсас жұмыстар
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҰЖЫМДАҒЫ
Еңбек құқығының принциптері
Еңбек құқығы дегеніміз не
Бағалы қағаздар портфелі
Зейнетақы жүйесі
Еңбек құқығының субъектілері
ФАО
ҚОНАҚ ҮЙЛЕР МЕН МЕЙРАМХАНАЛАРҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ МӘДЕНИЕТІ
ДСҰ халықаралықсауда саясаты
Тауарларды сатып алу және сату
Пәндер