Менеджмент және менеджер


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Менеджмент
және
менеджер
«Менеджмент» (басқару) ағылшынның сөзі, оның түп
төркіні гректің «манус», яғни «қол күші» деген сөзінен
шығып, алғашында мал бағу саласында дәлірек
айтқанда ат тізгінін ұстау, меңгеру шеберлігін білдірген.
Кейіннен бұл атау адам қызметінің саласына ауысып,
адамдарды басқарудың және ұйымдастырудың ғылыми,
практикалық мәнін білдіретін болды.
Ағылшын тіліндегі Оксфорд сөздігінде
бұл ұғымға мынадай түсінік беріледі:

адамдармен қарым-қатынас жасау
әдісі, үлгісі;
билік және басқару өнері;
шеберліктің ерекше түрі және

әкімшілік дағды;
басқару органы, әкімшілік бөлігі.
Көрнекті американ экономисі
В.В.Леонтьевтің анықтамасы
бойынша: «Менеджмент-бұл
өнім, технология, өндірісті
ұйымдастыру, басқару
еңбегі, әлеуметтік қатынас
саласында жаңарту,
инновациялау, жаңалық
енгізу мақсатында
фирмаларды,
компанияларды тиімді
басқару принциптерінің,
тәсілдері мен
формаларының жиынтығы».
Менеджменттің бірнеше
ұғымы бар. ВольфгангХайер
өзінің «Европада бизнес
қалай жасалады» кітабында
былай деп жазды:
«Менеджмент – бұл жұмыс
істеп тұрған коммерциялық
кәсіпорынның арнайы
органы».
Менеджменттің даму
кезеңдері
Алғашында менеджментті жалпы
алғанда адамдар топталып жұмыс
істеген жерде адамдардың
қоғамдық үш сферасында болған.
А) Саяси сфера – топтар арасында

тәртіпті қабылдау үшін болды.

Ә) Экономикалық сфера – өндірісті
және ресурстарды топтау және
анықтау.
Б) Қорғаныс сферасы – бұл

жаулардан және жабайы аңдардан
Менеджмент даму кезеңдерін теория және практикаға
қарай отырып мынадай тарихи кезеңге бөлуге болады.
Белгілі бір әлеуметтік топтарға сәйкес келетін
менеджменттің негізгі алты түрі тармақталады.

1.Мемлекеттік
2. Үкімет.
5.Құрама
Әскери
6. Бизнесодақтық (ассоцияциялық)
менеджмент.
–менеджмент.
менеджмент.
Мемлекеттік меншіктегі немесе клубтық менеджмент.
менеджмент.
Менеджмент деңгейлері:

Жоғарғы деңгейлі менеджерлер
Менеджер деген сөздің өзі ағылшын тілінен
шыққан ол бір нәрсені реттеу, бір нәрсені
меңгеру, басшылық ету деген сөз.
Менеджер ең кең тараған түрі. Ол басқару
түрі экономикамен шұғылданатын заң және
басқада мәселелерді жақсы білетін адам.
Әр елде менеджерлерге түрліше анықтама
беріледі.
Американдықтардың түсінігінше мұндай
адамдардың, міндетіне өзіне бағынатын белгілі
қызметтердің нақты жұмыстарын ұйымдастыру
жатады.
Европалықтардың түсінігінше менеджер қазіргі

тәсілдерді басшылыққа ала отырып нақты
жұмысты ұйымдастыратын адам. “Менеджер бұл
жауынгер ” оған қателесуге болмайды. Өзінің
жеке мүддесін фирма мүддесіне бағындыра
білдіруге өзінің жанұясы фирманың гүлденуі үшін
күресуі тиіс.
Менеджердің табиғатына Друкер осындай
сипаттама береді. Оның пікірінше менеджер
арнайы екі міндетті атқарады және ол міндеттер
әскер кәсіпорын жұмыскерлерінде ешқайсында
жоқ.
1. Қолда бар ресурстардан нағыз тұтас өндіріс құру.
2. Кезкелген шешімді қабылдау іс-әрекетке
Менеджерлер рөлі
1. Тұлғааралық рөлдер
Басшы (әлеуметтік, құқықтық)
Көшбасшы – қоластындағы жұмысшыларды
ынталандыруға жауапты.
Байланыстырушы звено – адамдармен жұмыс
2. Ақпараттық рөлдер.
. Ақпаратты қабылдау – сыртқы ортадан ақпарат

алу
. Ақпаратты таратушы – ақпаратты тасымалдайды

. Өкіл – жоспардан тыс ақпаратты таратушы

1. Шешім қабылдау барысындағы рөлдер
. Кәсіпкер – жаңа жобаларды тауып құрастырады

. Қателерді жоюшы – қателерді жөндейді

. Ресурстарды бөлуші – маңызды шешімдерді

қабылдайды
. Келісімдер жүргізуші – келісім жүргізу жауапты
Менеджер функциялары:

Мәселені
анықтау
Мәселені шешу
Персоналмен

жұмыс
Келісімдер

жүргізу
Басқару жөніндегі ағылшын консультанттары М.Вудкок пен
Д.Френсистің «Басыбайлықтан босанған менеджер» кітабында алдағы
онжылдықта басқару үшін менеджердің мынадай дағдылары мен
қабілеттері болуы тиіс.

-өзін меңгере білу;
-жеке басының бағалы қасиеттері;
-жеке өзінің айқын жоспарлары;
-жеке басын үнемі жетілдіріп отыру;
-проблемаларды шешуге дағдылану;
-өнертапқыштық және инновацияға қабілеттілік;
-маңайындағы адамдарға ерекше ықпал ете

білетін қабілет;
-қазіргі басқару әдіс-тәсілдерін білу;
-басшылық ету қабілетін;
-қол астындағы адамдарды баулып, жетілдіре

білу
-тиімді жұмысшы топтарын қалыптастыру және

дамыту қабілеті.

Ұқсас жұмыстар
Менеджмент туралы
Білім беру жүйесіндегі менеджменті
Экономикалық басқару
Менеджмент ғылымы
ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА КӘСІПОРЫНДАҒЫ МЕНЕДЖЕРДІҢ ПРИНЦИПТЕРІ, ФУНКЦИЯЛАРЫ
ҚАЗАҚСТАНДА МЕНЕДЖМЕНТТІҢ ДАМУЫ
Менеджерді оқыту
Басқару жүйесі
Басқа сөзбен айтқанда, менеджмент - ғылым мен адамдарды және әлеуметтік процестерді басқару өнерін біріктіру
Педагогикалық менеджмент ұғымы
Пәндер