Психологияның даму тарихы туралы ақпарат
Презентация қосу
Психологияның
даму
тарихы
ПСИХОЛОГИЯ- адамның
жеке бірлік ретіндегі
психикасын, өзінің сан-
алуан сезім, аффективтік,
интеллектуалды, басқа да
туа біткен функцияларымен
бірге сыртқы ортамен өзара
әрекетін зерттейтін ғылым.
Адам –психология
ғылымының
зерттеуінің негізгі
нысаны.
ология» терминінің бірінші қолдануы
жылы неміс схоластик пәлсапасышы
ьф Гокельге беріледі. Алайда одан алты ғас
Хорват гуманисті- Марко Маурулиц бұл
нді өзінің кейіннен жоғалған еңбегінің есімі
де қолданды. Томас Уиллистің ми функцияла
дегі «Жан Доктринасы» мен анатомиялық
аты “ Хайуан жандар жайлы екі пікірлесу” а
терінде көрінеді.
879 жылы
Психологияның атасы»
олып танылған
ильхельм Вундт( 1832-1920)
ерманяның Лейпциг
ниверситетінде
Текст надписи
сихологиялық зерттеу
ертханасын ашты.
Педагогикалық психология
ңбек психологиясы
Инженерлік
Медициналық психология
психология
Психология салалары

Жас ерекшелік
психологиясы Салыстырмалы
психология
Әскери
психология Арнаулы Әлеуметтік
психологияпсихология
сихология тарихының даму кезеңдері

ология өз алдына ғылым ретінде XIX ғасырдың
бөлініп шықты. Оған себеп болған ғылыми-зерттеу
мелері – психологиялық лабороториялар және
итуттар , жоғарғы оқу орындарындағы кафедралар
мен қатар психикалық құбылыстарды оқып-білуге
анысты экспериментті насихаттау жұмыстары.

жылы Лейпцигте Вундт алғаш рет дүние жүзінде
риментальды психологиядан лаборотория ашты.
ғасырда “ Психология” терминін неміс философы
иан философы Христиан Вольф кіргізді.
Пайдаланған әдебиеттер:
қбаев Қ. “ Психология” Алматы, 1992 жыл 95-113 б

Ұқсас жұмыстар
Педагогикалық психология
ПСИХИКАЛЫҚ ДАМУДЫҢ ТЕЖЕЛУІНІҢ ЗЕРТТЕЛУ ТАРИХЫ
Арнайы психологияның дамуы
Психологияның даму кезеңдері
Әлеуметтік психология
Психология туралы жалпы түсінік
Педагогикалық психологиялық жалпы ғылымы
Психология пәні, міндеттері мен мақсаттары
ПСИХОЛОГИЯ ҒЫЛЫМЫНЫҢ ЖАЛПЫ
Өнер психология Спорт психология
Пәндер