Сайтқа презентация қосу

Майлылығы жоғары кілегейден жасалатын сары майды өндіруге арналған П8-ОЛУ ағынды желісі

Майлылығы жоғары кілегейден жасалатын сары майды өндіруге арналған П8-ОЛУ ағынды желісі

Кілегей (Сливки) — сүтті сепаратордан өткізгенде алынатын, майлылығы жоғары сүт тағамы; тағамдық мәні де жоғары:  құрамында А,Д,Е витаминдері мол.  Кілегей 1 және 2-сортты сүттен алынады. Сепараторға түскен сүт ортадан тепкіш  күштердің әсерінен кілегей мен көк сүтке ажыратылады. Көк сүттің майлылығы 0,05%-дан аспауы керек. Сүттің  сепараторда жақсы бөлінуіне сүттің температурасы (35-40° С болғаны дұрыс), тазалығы, барабандағы тәрелкелер саны,  барабанның айналу жиілігі, сүттің қышқылдылығы факторларының өсері болады. Сепаратордан  шыққан Кілегей қышқылдық көрсеткіштері бойынша бірінші және екінші сортқа бөлінеді.

П8 – ОЛУ

Образец текста
– Второй уровень
Третий уровень
– Четвертый уровень » Пятый уровень

Майлылығы жоғары кiлегейден жасалатын сары майды өндiруге арналған П8-ОЛУ ағынды желiсi
Бұл желi ВНИИМС-пен бiрге МосЗМО шыққан ОЛП желiсiнiң  модернизациясы болып табылады. Ол майлылығы 30—40% кілегейден  әр түрлі майларды өндіру үшін арналған: тәтімай, таңдамалы, шаруа,  бутербротқа арналған және т. б.. Желіні май өндіретін кәсіпорындарда  1000 – 1500т көлемде дайын өнім өндіруде қолданады. Желінің негізгі  технологиялық жабдығы (Т1-ОУК немесе ПТ-2 құбырлы  пастерлегіштер, ОСД-500 майлылығы жоғары кілегейлерге арналған  сеператор, ВН-600 мөлшерлегіш ваннасы және Т1-ОМ-2Т цилиндрлі  май-тәріздегіш) өнеркәсіптерде  шығарылады.

Желінің құрамына кіретіндер: сиымдылығы 250 л қаймаққа арналған қалтқылы деңгей реттегіші бар РЗ-ОНС багі, кілегейге  арналған Г2-ОПБ маркілі 361Ц2,8-20 ортадантепкіш электросорғы, Т1-ОУК (ПТ-2) құбырлы пастерлегіш, кілегейдің иісін  кетіруге арналған ОДУ-3 иіс кетіру (дезодоратор) қондырғысы,  КВН-4 вакуум-сорғысы, қалтқылы деңгей реттегіші бар РЗ-ОНЯ  бак-толтырғыш, майлылығы жоғары кілегейге арналған екі сепараторлар, май суына арналған  Р3-ОБЯ багі, май суына арналған  Г2-ОПА маркілі 361 Ц1,8-12 ортадантепкіш электорсорғы, мөлшерлейтін үш ВН-600 ванналары, майлылығы жоғары кілегейге  арналған НРДМ сорғы-дозатор, Т1-ОМ-2Т үшцилиндрлі майтәріздегіш, РН-50Ш13М-1 таразылары (2 дана), таразыларға  арналған үстел, ауаны сығуға арналған СО-7А (0-38Б) компрессоры, аспаптарды қосатын және бақылау - өлшегіштерді басқару  пульті, майлылығы жоғары кілегейді тасмалдауға арналған науалардың толық жинағы (комплект), сүт құбырларының толық  жинағы, арматуралар және ТЭ050-71120 электрлі таль.

Желінің жабдықтарын өндірістіктехнологиялық процестердің жолы бойымен  жабдықтайды және орналастырады, мұнда  майцех заводының ауданнының шамаларын және  орналастыруы, басқа бөлмелерімен байланысы  және табиғи жарығы, сонымн қатар  жабдықты  қамтамасыз ету ыңғайлылығы, майды өлшемдеу  (фасовка), буып түю және тасмалдануы есепке  алынуы тиіс.

Образец текста
– Второй уровень
Третий уровень
– Четвертый уровень » Пятый уровень

Жабдықтардың құрастыру сұлбасының ұсынылуына сәйкес желінің жұмысы келесідей жүзеге  асады (1 сурет). Сыйымдылықты резервуарларда сорталып толтырылған бастапқы майлылығы 3040% температурасы 10-12 °С кілегейдің сапасын тексеріп болғанан кейін  сорғымен сорып  диаметрі 35 мм құбырмен немесе өздігінен берілетін диаметрі 50 мм құбырмен қабылдайтын  багіне беріледі (жергілікті завод жобаларының бөлмелеріне және қабылданған жабдықтың  құрастырма сұлбасы бойынша), осыдан ортадан тепкіш сорғымен 3 құбырлы пастерлегішке 4  сорылады, екі секциядан өткенен кейін 85—96°С температураға дейін ысытылып сорағыдан
болған арынмен тікелей құбыр бойымен жинақтайтын багіне 8 немесе бірінші иісін және ашшы дәмін кетіру үшін вакуум-иіскетіргіш қондырғысына 5 (егер қажет жағдайда) беріліп содан кейін сорғымен 17 жинақтайтын багіне 8 жіберіледі.

12—15°С температурадағы дайын май арнайы кран арқылы таразыда   орнатылған жәшіктерге түседі.

Образец текста
– Второй уровень
Третий уровень
– Четвертый уровень » Пятый уровень

Сары май өндiрiсiнiң цехы.
Әртүрлi әдiстермен өңделетiн  сары май  өндiруде үздiксiз-ағынды желiлер және  жабдықтардың жеке толық жинағы  (комплект) қолданады.

Өнiмдiлiгi 700 кг/сағ П8-ОЛУ желiсi. Бұл желi ВНИИМС-пен бiрге МосЗМО шыққан ОЛП  желiсiнiң модернизациясы болып табылады. Ол  майлылығы 30—40% кілегейден әр түрлі майларды өндіру  үшін арналған: тәтімай, таңдамалы, шаруа, бутербротқа  арналған және т. б.. Желіні май өндіретін кәсіпорындарда  1000 – 1500т көлемде дайын өнім өндіруде қолданады.  Желінің негізгі технологиялық жабдығы (Т1-ОУК немесе  ПТ-2 құбырлы пастерлегіштер, ОСД-500 майлылығы  жоғары кілегейлерге арналған сеператор, ВН-600  мөлшерлегіш ваннасы және Т1-ОМ-2Т цилиндрлі майтәріздегіш) өнеркәсіптерде  шығарылады.

П8-ОЛУ желісінің техникалық сипаттамасы.

Образец текста
– Второй уровень
Третий уровень
– Четвертый уровень » Пятый уровень

Шаруашылық тәтті май өндіру кезіндегі өнімділігі, кг/сағ Температура, °С Бастапқы кілегейдің Кілегейді пастерлеу Майтәріздегіштен шығатын май Электроқозғалтқыштың қуаты, кВт Шығын Пастерлеуге кететін бу, кг/сағ Майлылығы  жоғары  кілегейді  тоңазтуға  37,2 қажетті суық, кВт Орын алатын ауданы, м2 Ауқымды өлшемдері, м Салмағы, кг 40 85-96 12-15 41,8

700

300 дейін

8,5×4,5×3 8000

Желінің құрамына кіретіндер: сиымдылығы 250 л қаймаққа арналған қалтқылы деңгей  реттегіші бар РЗ-ОНС багі, кілегейге арналған Г2-ОПБ маркілі 361Ц2,8-20 ортадантепкіш  электросорғы, Т1-ОУК (ПТ-2) құбырлы пастерлегіш, кілегейдің иісін кетіруге арналған ОДУ-3  иіс кетіру (дезодоратор) қондырғысы,  КВН-4 вакуум-сорғысы, қалтқылы деңгей реттегіші бар  РЗ-ОНЯ бак-толтырғыш, майлылығы жоғары кілегейге арналған екі сепараторлар, май суына  арналған  Р3-ОБЯ багі, май суына арналған Г2-ОПА маркілі 361 Ц1,8-12 ортадантепкіш  электорсорғы, мөлшерлейтін үш ВН-600 ванналары, майлылығы жоғары кілегейге арналған  НРДМ сорғы-дозатор, Т1-ОМ-2Т үшцилиндрлі майтәріздегіш, РН-50Ш13М-1 таразылары (2  дана), таразыларға арналған үстел, ауаны сығуға арналған СО-7А (0-38Б) компрессоры,  аспаптарды қосатын және бақылау - өлшегіштерді басқару пульті, майлылығы жоғары кілегейді  тасмалдауға арналған науалардың толық жинағы (комплект), сүт құбырларының толық жинағы,  арматуралар және ТЭ050-71120 электрлі таль.

Ванналар кезек бойынша жұмыс істейді. Ванналардың (мысалы, бірінші) толғанша, екіншісінде (анализдері бойынша қажет жағдайда) майлылығы жоғары кілегей талабына дейін ылғалдың мөлшерін біріңғайлау жүзеге асырылады, ал үшіншісінен біріңғайланған кілегей ротоционды сорғы-дозатормен үшцилиндрлі майтәріздегішке беріледі. Майтәріздегіштің цилиндрлеріндегі майлылығы жоғары кілегей салқындатылып қарқынды механикалық өңделінеді, осыдан қажетті сары майдың құрлымы мен консистенциясы алынады.

Образец текста
– Второй уровень
Третий уровень
– Четвертый уровень » Пятый уровень

Назарларыңызға рахмет!!!


Пән: Ет, сүт, шарап өнімдеріПәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь