КЕПТІРГІШ ҚОНДЫРҒЫЛАРДА ЭНЕРГИЯНЫ ҮНЕМДЕУ


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
СӨЖ №2
КЕПТІРГІШ
ҚОНДЫРҒЫЛАРДА
ЭНЕРГИЯНЫ ҮНЕМДЕУ

ОРЫНДАҒАН: ТОҚТАРҒАЗЫ АЙДАНА
ТЕКСЕРГЕН: СЕЙСЕНБАЕВА М.Қ.
Дәрiс жоспары.

Кептiргiш қондырғылардың түрлерi
Кептірудің арнайы тәсілдері
Қазіргі уақытта дүние жүзінің барлық
өнеркәсібі дамыған елдерінде энергияны үнемдеу
мәселелері жоғары қарқынмен шешілу үстінде.
Соңғы ширек ғасырдың ішінде энергия
үнемдейтін мақсатты саясатты іске асыру
есебінен осы Европалық дамыған елдерде жалпы
ішкі өнімнің энергияны пайдалану көрсеткішін
30 пайызға дейін азайтуға қол жеткізілді
КОНВЕКТИВТІ БАРАБАНДЫ

Кептіргіш
түрлері

ЛЕНТАЛЫ ШАШЫРАҒЫШ

ВАКУУМДЫ
Ленталы
кептіргіш
Кептiрiлетiн материaлдың кептiргiште үздiксiз араласып тұруы
үшiн жиi ленталы қ транспортерлар қолданылады. Ленталық
кептiргiштер бiр қабатты (ярусты) және көп қабатты болып
бөлiнедi. Бiр қабатты кептiргiштeрде материал калындығы
бойымен бiр қалыпты кеппейдi. Көп қабатты кептiргiштерде
материал бiр лентадан eкiншi лентаға аударылып салынып
тұрады және жақсы араласады. Көп қабатты ярусты
кептiргiш тiк бурышты камерадан, барабанға кepілгeн бiрнеше
торлы ленталық транспортерлардан тұрады.
Барабанды кептіргіштер
Барабанды кептіргіш құралдарды ауылшаруашылық өндірісіндегі
сусымалы материалдарды кептіруге қолданады. Кептіргіш аспапта
көлденең орнатылған немесе көлденеңге сәл жәй айналмалы
барабан орналасқан. Барабанда екі жұпты тіреуіш до ңғала қ
арқылы және оған кигізілген тегершік қозғалысқа т үседі.
Кептіргіш аспап барабаннан материалға келтірілген тура немесе
қарама-қарсы тоқ арқылы іске асады.
Вакуумды кептiргiштер
 
Егер материaлды өте жоғары температурада кептiруге болмайтын болса
немесе ол тотығуға бейiмдi болса, онда оны вакуум кептiргiштeрде
сұйылту арқылы кептiред Бұл кептiргiштердi құрамында құнды
экстрагенттерi болатын сығындыларды, көбiнесе қою заттaрды,
қопарылғыш материалдар, және шаң тудыратын заттарды кептiру үшiн
қолданады. Вакуум кептiргiштерде төменгi температуралы
пайдаланылғaн бу немесе конденсат қолданыла алады. Baкуумды
кептiргіштердің келесi түрлерi бар: үздiктi жұмыс істейтін вакуум-
кептіргіш шкафтар және үздіксіз жұмыс iстейтін білікті вакуум-
кептіргіштер.
Вакуум-кептiргiш шкафтар горизонтальды цилиндрлi шойын корпус болып
табылады. Оған қыздырушы қуыс плиталар бекітiлген. Жоғарғы
жағынан плиталарға қыздырушы қатақ бу жiберiлдi, төменгi жағынан
конденсат шығарылады.
Шашырағыш кeптipгiштep
 
Сұйық материалдарды кептiру үшiн материалды шашырату принципi бойынша
жұмыс iстейтiн кептiргiштер қолданылады. Шашырата кептiргiштерде
кептiрудiң соншалықты тез жүретiндiгi, материал кepeктi мөлшерден жоғaры
шетен қызып кeтyгe үлгермейдi. Кептiрiлген материал ұнтақ түpiндe болады ж әне
оны әpi қарай ұнтақтаудың қажетi жоқ.Шашырата кептiрудiң қарқыны
сұйықтықтың және кептipгiш aгeнттің әрекеттесу бетi ұлғая түcyiнe қарай
күшейе тyceдi. Сұйықтықты шашырату үшiн шашыратқыш қондырғыштардың
уш түpi қолданылады:
центрден тепкiш - кептiрiлетiн сұйықтық берiлетiн тез айналатын дискiнiң
(табақшаның) көмегімен: Бұл дискiлер суспензиялар мен қою ерітінділерді
шашырата алады;
механикалық - сұйықтықты 200 атм. дейiнгi қысымда форсункаларға айдамалау
арқылы. Бұл әдіc суспензиялар мен қою ерітінділерге жарамaйды;
пневматикалық - сұйықтық қысылған ауамен 1,5-5 атм. қысыммен
айдамаланатын форсункалардың көмегімен.

 
Конвективтiк кептiргiштер
 
Ауалық кептiргiштердің ең қарапайым түpi кептiргiш шкаф
больш табылады. Бiрақ оларда кептiру бірқалыпты жүрмейдi.
Tөмeнгi cөpeдeгi материал кепкен кезде, жоғарғы сөредегi
материал әлi ылғал болады. Жоғарғы сөредегi материалды
кептiремiз деп жүргенде, төмeнгi сөредегici қaтты кеуiп кeтeдi.
Сондықтан сөрелердi материалдармен қоса мезгiл-мезгiлмен орын
ауыстырьш тұру керек болады. Неғұрлым тиiмдi больш жылу
тасымалдағышты - ayaны күшпен айналдыратын кептiргiштер
табылады, мысалы, көп камералы кептiртiш шкаф.

 
Кептірудің арнайы тәсілдері

Сублимациялық кептiру. Өз сапасын толық сақтаған
және сақтау мерзiмi ұзак болатын материалдар алуға
мүмкiндiк бередi. Сублимациялық кептiру қыздырyға
шыдамсыз препараттар, антибиотиктер, қан
препараттары, жануарлар органдарынан дайындалатын
препараттар, гармондар, витаминдер және т.б. үшін
пайдаланылады. Сублимaциялық кептiру
тоңазытылған материалдан, яғни, қатты фазадан
булы фазaға, сұйықтық күйiн айналып өтiп,
жүргiзiледi
 
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА
РАХМЕТ!!!

Ұқсас жұмыстар
Керамикалық бұйымдарды кептіру технологиясының негіздері
Энергиялық ресурстарды тұтыну
Зертханалық шыны ыдыстарды дезинфекциялау
Энергияны үнемдеу
Құстардың жұқпалы ларинготрахеиті, жұқпалы бронхиті, вирусты гепатиті
Құрылыс саласында қолданыстағы энергия үнемдейтін технологиялар мен материалдар
Ғимараттар мен құрылыстардағы энергия үнемдеу
ГЕОТЕРМАЛЬДІ ЭНЕРГИЯ
Энергетика дамуының негізгі бағыттары
ҒИМАРАТТАР МЕН ИМАРАТТАРДЫ ЖЫЛЫТУ
Пәндер