Кәсіпкерліктегі кадр саясаты
Презентация қосу
Семей Қаласы Шәкәрім атындағы мемлекеттік
университеті

Кәсіпкерліктегі кадр саясаты

Орындаған:Турсынхан Г
Тобы: П – 309у
Тексерген:Алимжанова А.М.
мазмұны
• Кадр саясаты
• Қызметкерлерді басқару ұғымы
• Кадр саясаты:принциптері, бағыттары,
жұмыс жасау және іске асыру
• Жұмысты бағалау. Ұрысты шешу
Кадр саясаты

Қоғамның кадр саясатының мақсаты адам ресурстарын
басқару мен дамытудың тиімді үлгісін құру, Қоғамды
дамытудың стратегиялық бағыттарын іске асыруда
замануи тәсілдері арқылы кәсіби ұжымды
қалыптастыру болып табылады.
• Қоғамның кадр саясатының міндеттері адам
капиталының жоғары деңгейін қолдау, адам ресурстарын
басқарудың алдыңғы әдістерін ендіру, қызметкерлердің
еңбекке кәсіби бейімделуіне оңтайлы жағдайлар жасау,
Қоғам қызметі нәтижесінде қызметкерлердің еңбегін
әділ бағалауға негізделген қызметкерлерді мадақтаудың
дәлелденген және анық жүйесін құру болып табылады.
•  Қызметкерлерді ынталандыру және еңбек
ресурстарын тиімді пайдалану мақсатында қол
жеткізілген нәтижелері есебінен кәсіби және жеке
қасиеттері арқылы қызметкерлердің мансаптық
өсу тәжірибесі қолданылады.
• Қызметкерлердің ынтасын арттыру құралдары
ретінде бастамаларды мадақтаудың әртүрлі
тетіктері ендірілді, бұл Қоғамның біры ңғай
мақсатына қол жеткізуге қызметкерлерді тарта
отыра, Қоғам қызметінде жаңа креативті
тәсілдер мен ұсыныстар әзірлеуге ой салуға және
қызмет тиімділігін арттыру үшін негіз салу ға
мүмкіндік береді.
• Кадр саясатын құрудың ең маңыздысы
Қоғамның мақсатын, келешектегі көрінісін,
міндетін бірдей ұғынумен қызметкерлерді
кәсіби командаға біріктіретін корпоративтік
саясатты қалыптастыру болып табылады.
• Қоғам қызметінде ең өзекті мәселелердің
бірі құрылымдық бөлімшелерді ақпараттық
технологиялар саласында профилді базалық
білімі және тәжірибелік дағдылары бар
кәсіби даярланған мамандармен қамтамасыз
ету болып табылады.
Қызметкерлерді бас қару ұғымы
• Қызметкерлер – кәсіптік немесе қызмет белгілері
бойынша топ құрайтын мекеменің, кәсіпорынның
жеке құрамы немесе қызметкерлері, (аурухананың
техникалық қызметкерлері, дәрігерлік қызметкерлері,
қызмет көрсетуші қызметкерлері, әйел қызметкерлері).
• Жұмыс күшінің қажетті айналысы өндірісті
кеңейтумен байланысты қабылдауды және өндірісті
қысқарту бойынша босатуды қосады.
• Жұмыс күшінің тұрақтамауы –барлық басқа себептердің
салдары: өз еркімен (өз өтініші бойынша) кету, е ңбек
тәртібін бұзғаны үшін босату. Тұрақтамау жоғары
аталған себептер бойынша кеткен қызметкерлер
санының, зерттелген кезең үшін қызметкерлердің
орташа тізім санына қатынасы ретінде қарастырылады.
Кадр саясаты:принциптері, бағыттары,
жұмыс жасау ж әне іске асыру
 
•Еңбек ресурстарын дамыту.
•Ең басты дәлел – әр қызметкер бүкіл қызметінде әр түрлі
жағрафиялық орындарда орналасқан фриманың бір бөлімшесінен
екінші бөлімшесіне ауыса беретінін біледі. Сонымен қатар біраз
жапондық фирмаларда ротация барлық қызметкерлердің бүкіл
еңбек өміріне таратылады. Инженер-электрик схеманы жобалаудан
құрастыруға немесе өндіріске жіберілуі мүмкін жаңа станоктарға
ауысуы мүмкін, басшыларды бизнестің барлық салаларына
ауыстыруға болады. Адамдар әрқашан бір мамандық бойынша
жұмыс істесе, бүкіл фирманың болашағы емес, бір мамандыққа
байланысты шектеулі мақсат қалыптасу беталысы байқалады.
Оларда адамдар мен мекеме ішінде басқа мамандарға тиімді көмек
көрсетіп мәселелерді шешетін білім жоқ.
• 
Ж ұ мысты ба ғ алау. Ұ рысты шешу
 

• Жұмысты ранжирлеу – бұл жұмысты бағалауды ң
қарапайым түрі.
• Әр жұмыс компания үшін қатысты маңыздылы ғы
бойынша бағаланады. Маманды ғы жауапкершілігі,
қажетті міндеттері қарастырылып, одан кейін ж ұмысты
қиындығы мен бағалылығына қарай топтастырады.
Ранжирлеу деңгейі мекеменің қажеттілігі арқылы
анықталады.
• Жұмысты топтастыру. Бұл әдіс те алды ңғысына ұқсас,
тек қана жүйелілігімен ерекшеленеді. Ал ғыш қыда
жалақының деңгейі мен дәрежесі, одан кейін толы қ
жұмыстың өзі анықталады.

•  
• Конфликтология жанжалды шешу процесін
жылдамдататын бірнеше ұсыныстарды жасап
шығарды: 1) келісім кезінде басымдық маңызды
сұрақтармен талқылануы тиіс; 2) екі жақ та
психологиялық және әлеуметтік шиеленісті
шешуге тырысуы керек; 3) жақтар бір-біріне
өзара сыйластығын көрсетуі қажет; 4) келісім
мүшелері жанжалды оқиғаның маңызды және
жасырын бөлімін ашып, яғни бір-бірінің бағыт-
бағдарын дәлелді және саналы тең түрде
алмастырып, оны бұқаралық сипатқа
айналдыру;
з ғ а
ы ң ы
л а р
з а р т ! ! !
Н а х м е
ра

Ұқсас жұмыстар
Реактивті кадр саясаты
Кадр басқарудағы тұжырымдамалар
Кадрларды дайындау
Кәсіпкерлік ұйымды кадрмен қамтамасыз ету
ҰЖЫМДАСТЫРУДЫҢ ЗАРДАПТАРЫ
Ауыл шаруашылығын ұйымдастыру
ЖОО БАСҚАРУ
Басшылық, адамдарды және топтарды басқару
ПЕРСОНАЛДЫ БАСҚАРУДЫҢ ӘДІСТЕРІ
Қазақстан Республикасының президенті Н. Ә. Назарбаевтің қол жеткізген жетістіктер
Пәндер