Локальді желі
Презентация қосу
Локальді желі
Желілік сервермен
Локалды желі дегеніміз белгіленгені
Локалды желі (Local
Area NetWorks, LAN) – бір
мекеме немесе арнайы бір
территория ішіндегі бір
немесе бірнеше жоғары
жылдамдықтағы сандық
ақпаратты алу каналы бар
желі. Локалды желідегі
компьютерлер үшін біртекті
хаттамалар пайдаланылады.
Ең көп тараған локалды
желілер – Ethernet және Біреулік түзу бейнесі
Token Ring.
ЛЕЖ-Топогиясы
Анықталу.Типтер
.Кемшіліктер
Желілік топологияның
келесі түрлері белгілі:
Физикалық – желі түйіндерінің нақты орналасуы мен
байланысуын
сипаттайды

Логикалық – физикалық топология аясындағы
сигналдардың жүрісін
сипаттайды

Ақпараттық – желі бойынша жіберілген ақпарат ағынының
бағытын
сипаттайды

Алмасуды басқару – желінің пайдалануы үшін құқықты
жіберу
принципі
Сақиналық типтегі
байланысы

Сақиналық желі –Сақина – бұл топология бойынша, әрбір
компьютер байланыс линиясы арқылы тек екі комьютермен
байланыса алады: біреуінен ол тек ақпараттарды қабылдайды, ал
екінші біреуіне тек мәліметтерді жібере алады. Әрбір байланыс
линиясында, «жұлдызшадағы» секілді, бір ғана жіберуші және
бір қабылдаушы болады. Бұл сыртқы терминаторларды
қолданудан бас тартуға әкеліп соғады.
Артықшы Қолданылуы
Кемшіліктері
лығы

Саптан бір
Орнатылуының Опто – жұмыс
жеңілдігі; - волоконды станциясының
Қосымша желілерде шығуы және
құрылғыларды кеңінен басқа да
дерлік қолданыс келеңсіздіктер
қолданылмайды; - тапқан. FDDI, (кабельдің үзілуі),
Желіні Token ring бүкіл желінің
жүктегеннен стандарттарын жұмыс қабілетіне
бастап жұмыстың да әсер етеді. -
тұрақты қолданылады Қалыпқа
жылдамдығын келтірілуінің
төмендетпей және
жүргізілуі конфигурациясын
ың қиындығы
Шиналық типі

Шиналық конфигурацияда барлық компьютерлер ақпарат
алуды қамтамасыз ететін орталық каналмен (шинамен)
байланысқан Шина топологиясындағы желілер мәліметтерді
жіберу үшін сызықты моноканалды (коаксиальды кабельді)
қолданады, олардың соңдарында аяқтаушы кедергілер
орнатылады (терминаторлар).
Артықшылықтар Кемшіліктер

Түйіндердің біреуінің жұмыс жасамауы бүкіл
жүйенің жұмысына әсер етпейді; - Желіні оңай
орнатуға және конфигурациялауға болады; - Жеке
түйіндердің бұзылуларына тұрақты.

Кабельдің үзілуі бүкіл жүйенің жұмысына әсер
етеді; - Кабель ұзындығының және жұмыс
станция санының шектілігі.
Жұлдызша тәріздес (радиальды)
желі

“Жұлдызша” типті топология негізінде құрылған желіде, әрбір
жұмыс станциясы концентраторға немесе хабқа (hub) есулі қос
өткізгіш кабелі арқылы байланысады. Концентратор ДК
параллельді байланысуын қамтамасыз етеді және осылайша,
желіге қосылған барлық компьютерлер бір – бірімен байланыса
алады.
Артықшылықтар Кемшіліктер
Қолданылуы
Жаңа ДК – ді оңай қосуға болады; -
Орталықтандырылған басқарудың мүмкіндігі бар; -
Жеке ДК – дің бұзылуларына және жеке ДК – дің
байланыстарының үзілулеріне тұрақты болып келеді.

Хабтың жұмысының тоқтауы бүкіл желінің
жұмысына әсер етеді; - Кабельдің үлкен көлемді
шығыны. Әдетте жұлдызша активті және пассивті
болып бөлінеді. Активті жұлдызша – желінің ортасында
компьютер орналасады, сервер қызметін атқарады.

Кең таралған топологияның бірі болып табылады, қызмет
көрсетуі өте қарапайым болып келеді. Виттік жұптар
(витая пара) тасымалдағыштар болып табылатын
желілерде қолданылады
Желілік техникалық кұралдаржелілер
архитектурасына байланысты компоненттер
мен технологиялар бөлітерден тұрады:

Аппараттық
құралдар

Кабельдер Серверлер

Желілік интерфейс Концапраторлар
тақшалары Коммутаторлар

Маршуртизаторлар Модемдер

Аймақтық тармақталаған желілер үшін
қашытқтан қатынас құру серверлері
Компоненттік локальдік желі
Кейде компьютерлер
компоненттері
қазірдің өзінде жүйе
тақтасына
орнатылған , содан
кейін жеке желілік
карта қажет емес.

Бұл жағдайда , желілік кабель ұясы
артқы қабырға орналасқан
Компоненттік локальдік желі
Кабельдер
Коаксиальдық
кабель – Жіберілетің
жылдамдығы 10 –
нан бастап Мбит/с.

Витая пара –
Жіберілетін
жылдамдығы 100 –ге
Компоненттік локальдік желі
Разъём кабелдік

витой пары
арналған
коаксиальдік
кабелге
арналған
Компоненттік локальдік желі

Концентраторы (HUB или Switch)
- служат для соединения компьютеров
в сети.
Концентратор может иметь различное
количество портов подключения
(обычно от 8 до 32).
Көпірлер
Aрналық деңгейде өз жұмысының көп
бөлігін орындайды. Олар үшін желі
құрылғылардың МАС-адрестерінің
жинағымен көрсетіледі. Олар арналық
деңгейде дестелерге қосылған
тақырыптардан осы адрестерді алып
шығады және оларды қандай-да бір
дестені қандай портқа жіберу керектігі
туралы шешім қабылдау үшін
дестелерді өңдеу кезінде қолданады.
Жоғарырақ деңгейге қатысты желі
адрестері туралы ақпаратқа көпірлерде
рұқсат жоқ. Сондықтан олар желі
бойымен дестелерді жылжытудың
мүмкін жолдары немесе маршруттары
туралы шешім қабылдауда шектелген.
Көпір ақылды - өзіне артық
фреймдер, яғни нақты интерфейс
(желі сегменті) беріледі тек қана
кадрлар арналған осы сегменттің
(қоспағанда кең түрде
таратылатын тарату).
Маршруттаушылар
OSI үлгісінің желілік деңгейінде
жұмыс істейді. Маршруттаушылар
үшін желі – бұл құрылғ ылардың
желілік адрестерінің жинағ ы және
желілік жолдардың жиынтығ ы.
Маршруттаушылар желінің кез-
келген екі түйіндерінің
арасындағ ы барлық болуы
мүмкін жолдарды сараптайды
және олардың ішінен ең
қысқасын таңдайды. Таңдау
кезінде назарғ а басқа факторлар
да алынуы мүмкін, мысалы,
аралық түйіндер мен байланыс
линияларының жағ дайлары,
линияның өткізгіштік қабілеті
немесе деректерді берудің
бағ асы.
Шлюз (gateway) –
хаттамалардың трансляциясын
орындайтын құрылғы. Шлюз
өзара әрекеттесуші желілердің
арасында орналасады және бір
желіден келіп түскен
хабарламаларды екінші желінің
форматына аударатын делдал
ретінде қызмет етеді.
Хаттамалардың бір стегін
екіншіге трансляциялау желі
туралы барынша толық
ақпаратты талап ететін күрделі
интеллектуалдық міндет болып
табылады, сондықтан шлюз
барлық трансляцияланатын
хаттамалардың тақырыптарын
қолданады.
Желілік трансивер —
құрылғысы үшін тарату және
қабылдау арасындағы сигнал екі дене
бітімі әртүрлі орталармен байланыс
жүйесі. Бұл қабылдағыш-таратқыш,
жеке құрылғы, ол біріктіреді
интерфейс хост отырып, жергілікті
желісі бар сияқты Ethernet.
Трансиверы Ethernet қамтиды
электрондық құрылғылар, таратқыш
сигнал кабель және детектирующие
қайшылық.Желілік трансивер —
құрылғысы үшін тарату және
қабылдау арасындағы сигнал екі дене
бітімі әртүрлі орталармен байланыс
жүйесі. Бұл қабылдағыш-таратқыш,
жеке құрылғы, ол біріктіреді
интерфейс хост отырып, жергілікті
желісі бар сияқты Ethernet.
Трансиверы Ethernet қамтиды
электрондық құрылғылар, таратқыш
сигнал кабель және детектирующие
қайшылық.
Концентратор немесе
коммутатор Концентратор

(хаб, hub) немесе коммутатор (switch)
үшін қажет қосылыстар бойынша,
бұрмалы жұптан астам екі компьютерлер.
Бұл құрылғы порттары қосу үшін желілік
кабельдерді барлық компьютерлер. Бір
соңында әрбір кабель жалғанады желілік
картамен, екіншісі - хаб немесе свитч.
Хаб - қарапайым аппарат, деп
хабарлайды пакеттер бір мезгілде
барлық желілік құрылғылар. Оны
пайдалану кезінде әрбір құрылғыға
бөлінеді бөлігі желінің өткізу қабілетін
(мысалы, егер сізде желісі 100 Мбит/с, 4
компьютер болса, онда әрбір бұйырады
25 Мбит/с).
Локальдік
желі Модем
Модем (ағылш.
modem, modulator-
demodulator) —
бұ л
компюьтерлерге
телефон желісі
немесе сымдары
арқылы мәлімет
алмасуға
мүмкіндік беретін
құрылғы
Факс модемі бар арнайы
схемасы мүмкіндік беретін
ақпаратпен алмасуға ғана емес,
компьютерлер арасындағы, бірақ
мен компьютер арасындағы және
факсимильными құрылғылармен
жабдықталады. Факсмодемы
жұмыс істеуге қабілетті екі
режимде: режимі модем режимде
факс-модем, және бұл ретте
алмасуға факс хабарлары. Сол
және басқа жағдайда жекелеген
элементтері жұмысының
бірқатар қатынастары ұқсас, әр
режимінің технологиясы мен
олармен жұмыс істеу
айтарлықтай ерекшеленеді.
Назарларыңызға
Рахмет!!!

Ұқсас жұмыстар
Локальді желілер
Компьютерлік желі түсінігі
Желілік кабельдердің түрлері
Локальді және глобальді желілер. Internet және электронды пошта
Компьютерлік желілер, электронды пошта қызметі, әлеуметтік желілер туралы мәлімет
Желілерде қолданылатын технологиялар
Internet және электронды пошта
Белгіленген сервер негізіндегі желі
Әлеуметтік желілер
Компьютерлік желі. Операциялық жүйелер
Пәндер