Си тілінде құрылған программаның құрылымын сипаттау Си программалау жүйесінің файлдарының құрамы қандай Си тілінде деректерді ұйымдастыру


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Си тілінде құрылған программаның
құрылымын сипаттау? Си
программалау жүйесінің файлдарының
құрамы қандай? Си тілінде деректерді
ұйымдастыру

Орында ғ ан: Бай ғ абылов Т.
Топ: ИС-403
Тексерген: Жаксыгулова Д.Д.
Си тілінің кейбір
ерекшеліктері
Си тілі кейбір төменгі деңгейлік операцияларды
(сонымен қатар биттер үстінде операцияларды) іске
асырады. Бұл операциялардың кейбіреулері тікелей
машина командасының талабына сай келеді.
Си тілі айнымалы және функциялық көрсеткіш
механизмдерін сүеді. Көрсеткіштер кейбір айнымалы
немесе функциялардың (1) машина жадысыдағы
адрестеріне (сақталған) арналған айнымалы. Бұл
программист үшін машина жад адрестерімен тікелей
жұмыс істеу мүмкіндіктерін береді.
Си тілі енгізу–шығару операторлары, жадты
динамикалық бөлу процессорды басқару
операторларын, операциялық жүйелерге арналған
программаларды басқару мүмкіндіктерін береді.
Си программалау тілі ең алғаш Б.Кернига
және Д.Ритчи авторлығында 70 жылдар
Bell Laboratories фирмасы жәрдемінде
АқШ–та жасақталды. Бұл тіл сол кезде
UNIX операциялық жүйенің
пайдаланушылары үшін қолайлы тіл болды.
Компьютер пайдаланушы жазған
программаның құрылымдық базасын си
тілі элементтері арқылы түсінеді.

Си тілі элементі төменгі бөліктерден
тұрады.
-алфавит
-константалар
-идентификаторлар
-кілтті сөздер (ключевые слова )
-түсініктер (коментарий)
Си тілінің әліпбиі (алфавит)
1) Латын әліпбиінің бас (A,B,C,…….,Y,Z) және кіші
(a,b,c,………,y,z) әріптері;
2) 0-ден 9-ға дейінгі араб цифрлары;
3) Мынадай анайы белгілер:
+ (плюс), - (минус), * (жұлдызша ), / (бөлу сызығы
немесе слэш), = (тең), > (үлкен), < ( кіші), ;
(нүктелі үтір ), & (амперсэнд ), [ ] (тік жақшалар),
{ } (фигуралық жақшалар), ( ) (қарапайым
жақшалар), _ (астыңғы сызық), (пробел ), .
(нүкте), , (үтір), : (қос нүкте), # (нөмір), % (пайыз),
~ (әрбір разряд бойынша терістеу), ? (сұрақ белгісі),
! ( леп белгісі), \ (кері слэш).
күрделі типі массивтерге, құрылымдарға (struct),
бірігулерге (немесе құрамаларға) (union),
санауларға (enum) бөлінеді.
тіліндегі программаның жалпы құрылымы

<препроцессор директивалары>
<қолданушы типтерін анықтау – typedef>
<функциялар прототиптері>
<глобалды объектілерді анықтау>
<функциялар>
Функция тұлғасы операторлардан тұрады,олар
жүйелі жақшалармен шектеледі. Әрбір оператордан
кейін (;) таңбасы қойылады.
Мысалы:
/ Герон формуласы бойынша үшбұрыш ауданын табу/
#include \*енгізу\шығару директивасы*\
#include \*математикалық функциялар
директивасы*\
Main()\*басты функцияны қолдану*\
{
Int a,b,c;
Float p,s;
Printf(“\n үшбұрыш қабырғаларын еңгіз,:\n”);
Scanf(“%f%f%f”,&f,&b,&c);
P=(a+b+c)\2;
S=sqr(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
Printf(“s=%f”,s);
}
Назарларыңызға
рахмет!

Ұқсас жұмыстар
Си тілінде деректерді ұйымдастыру
TP және Си подпрограммаларды пайдалануды салыстыру. Ішкі программаларды пайдаланатын программалар құру. Модульдерді пайдаланатын программа құру
Pascal тілінде бағдарламалау
Си тілінде құрылған программаның құрылымын сипаттау
СИ тілінің жалпы характеристикасы. Си программалау жүйесіне кіріспе
Си тілінде құрылған программаның құрылымы
TP және Си подпрограммаларды пайдалануды салыстыру. Ішкі программаларды пайдаланатын программалар құру
Бағдарламалау тілдері
ТР және СИ подпрограммаларды пайдалануды салыстыру
Кіріктірілген циклдардың құрылымын ұйымдастыру. Циклдық алгоритмдерді орындайтын программа құру
Пәндер