Тахеометрлі түсіріс
Презентация қосу
ТАХЕОМЕТРЛІ ТҮСІРІС
Түсіру арнайы тахеометр – теодолиттің (теодолит)
және өлшеу райкасының көмегімен іске асырылады.
Тахеометриялық топографиялық түсіру инженерлік
1:500 – 1:5000 масштабында қолданылады.
Тахеометрия – нүктелердің жер беті биіктігі
бойынша және пландағы орналасуларын олардың
горизонтальды және вертикалды бұрыштары мен ара
қашықтығын бір уақытта өлшеу арқылы анықтайтын
әдіс. Тахеометрияда айналма тахеометр немесе
тахеометр- автомат деп аталатын аспап қолданылады.
Олардың көмегімен іздеген шаманы есептемей-ақ
табуға болады. Тахеометрлік суретке түсіру полярлық
әдіс бойынша жүргізіліп, ситуация мен рельеф
горизонтальдар арқылы жоспарға түсіріледі (біркелкі
биіктіктер сызықтары)
Теодолит Т30 Рейк
а
Тахеометриялық түсірісте жердің топографиялы қ планы, т үсірілетін
нүктелердің үш координатасын есептеп шығару ға м үмкіндік беретін
мәліметтерді жинайтын далалық жұмыстар мен өңдеулер, планды сызу
жұмыстары нәтижесінде жасалынады.
Тахеометриялық түсіріс-тахеометрлер немесе, теодолиттермен ж үргізіледі.
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА
РАХМЕТ!

Ұқсас жұмыстар
Теодолиттік түсіріс
Автоматтандырылған топографиялық түсірістер. Лазерлік сканерлеу технологиясы
Тахеометрлік түсіріс
Топографиялық түсірістер
Картография
Маркшейдерлік түсіріс туралы
Фототопография
Маркшейдерлік түсіріс
Құрылыс алаңындағы геодезиялық жұмыстар
Фототопографиялық түсіріс
Пәндер