Геодезиялық құралдардың техникалық сипаттамасы. Теодолит


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Геодезиялық құралдардың
техникалық сипаттамасы.
Теодолит

Дайындаған:
Исабекова Камила
ГК-308
Теодолит (грек. theadomai –
қараймын және dolichos –
ұзын) – горизонталь,
вертикаль бұрыштарды және
жіптік қашықтық
өлшеуіштің көмегімен ара
қашықтықты өлшеуге
арналған маркшейдерлік-
геодезиялық аспап. Зерттеу
және құрылыс
жұмыстарына арналған
теодолиттер, әдетте
буссольдармен, ал олардың
кейбіреулері дүрбісінде
цилиндрлі деңгейлеуіштер
және қашықтық өлшеуіш
саптамамен жабдықталады.
Теодолитттің бұрыш өлшеуіш
дөңгелектері металл мен шыныдан
жасалады. Біріншілерінің санақ
тетігі – микроскоп-микрометрлер
шкалалы микроскоптар, ал
екіншілерінде – оптикалық
микрометрлер, шкалалы және
штрихты микроскоптар болады.
Шыны дөңгелегі бар
теодолиттер – оптикалық
теодолиттер деп аталады.
Осьтерінің құрылысы
бойынша теодолиттер –
қарапайым және
бұрыштарды қайталаулар
әдісімен өлшеуге мүмкіндік
беретін қайталауыш болып
бөлінеді. Теодолиттер
дәлдігіне қарай: жоғары
дәлдікті, дәл және
техникалық болып үш топқа
бөлінеді.
3Т сериялы
теодолиттер

3Т сериялы теодолиттерге - 3Т2КП
және 3Т5КП теодолиттері жатады.
3Т2КП теодолиті триангуляцияда,
полигонометрияда, геодезиялық
толықтыру тораптарында,
қолданбалы геодезияда,
астрономиялық-геодезиялық
өлшеулерде горизонталь және
вертикаль бұрыштарды өлшеуге
қолданылады.
3Т сериялы
теодолиттер
3Т5КП теодолиті –
бұрыштарды геодезиялық
толықтыру тораптарында,
қолданбалы геодезияда,
іздену жұмыстарында,
теодолиттік түсірістерде,
жер бетіндегі
маркшейдерлік жұмыстарда
қолданылады
Техникалық сипаттамалары 3Т2КП 3Т5КП

Дүрбінің үлкейтуі, есе 30 30
Объективтің жарықтық 40 40
диаметрі, мм 1°35 1°35
Көру өрісінің бұрышы, град 0,9 0,9
Көздеудің кіші ара қашықтығы,
м 4 5
Вертикаль, дөңгелек 1" 1'
компенсаторы жұмысының
ауқымы 2 5
Санақ микроскобының дәлдігі
Горизонталь бұрыш өлшеудің 2,4 5
орташа 4,7 4,3
квадраттық қателігі
Вертикаль бұрыш өлшеудің
орташа квадраттық қателігі
Теодолит массасы, кг
Carl Zeiss (ГДР)
THEO 010B микротриангуляция,
теодолиттері
полигонометрия, геодезиялық толықтыру
тораптары, қолданбалы және инженерлік
геодезия, арнайы геодезиялық жұмыстар,
құрылыс, астрономиялық-геодезиялық
өлшеулерде горизонталь және вертикаль
бұрыштарды өлшеуге қолданылады.
Горизонталь бұрыштарды өлшеу дәлдігі –
1.5", ал вертикаль бұрышы 2" құрайды.
Көру дүрібісінің ұлғайтқыштығы 30х,
тура бейнелейді. Ал вертикаль дөңгелек
компенсаторларының жұмыс істеу
ауқымы 5'-тен аспайды, оптикалық
центрир, теодолит массасы табанымен
бірге 4,5 кг құрайды.
4Т-сериялы оптикалық теодолиттер
4Т – сериялы оптикалық горизонталь және вертикаль
теодолиттер бұрыштарды өлшеу мен көру
дүрбісіндегі деңгейлеуіш көмегімен
нивелирлеу үшін қажет. Бұл
теодолиттер тахеометриялық,
теодолиттік түсірістерге және
жоғары дәлдікті қажет етпейтін
жұмыстарда қолданылады. Олар
қолдануға ыңғайлы, әрі
қарапайым. Аспап тұғырында
оптикалық центрир бар, ол штативті
жүйе бойынша жұмыс істеуге
мүмкіндік береді
4Т – сериялы оптикалық
Теодолиттердің ерекшеліктері:
теодолиттер көру дүрбісінің тура бейнелеуі;
лимбты арнайы бұранда арқылы
бұрап қоюы;
кез келген ауа райында жұмыс
істеу қабілеті;
салмағы жеңіл, әрі қазіргі
заманғы дизайн.
Теодолиттің жинақтамасында:
аспап, шпилька, үлкен бұрауыш,
кіші бұрауыш, паспорт, қабы бар.
Техникалық сипаттамалары 4Т30П 4Т15П

Көру дүрбісінің үлкейтуі, есе 20 20
Көздеудің ең кіші қашықтығы, м 1,2 1,2
Вертикаль, дөңгелек компенсаторының
жұмыс ауқымы, 4 5
Санақ микроскопы шкаласының 1” 1’
бағасы Горизонталь бұрышты өлшеудің
20” 15”
орташа квадраттық кателігі
30” 15”
Вертикаль бұрышты өлшеудің орташа
3,5 3,5
квадраттық қателігі

Ұқсас жұмыстар
Геодезиялық құралдардың техникалық сипаттамасы
Геодезиялық құралдар
Электронды теодолит
Нивелирлер мен теодолиттердың жіктелуі
Геодезиялық аспаптармен жұмыс істеу ережелер
Теодолиттердің және нивелирдің жіктелуі
ЭЛЕКТРОНДЫ НИВЕЛИР
Теодолиттердің жане нивелирдің жіктелуі туралы ақпарат
Теодолит құралы, түрлері,құрлысы
Теодолиттер мен нивелирдердың жиіктелуі
Пәндер