Мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес белгіленген құзіреттіліктер жүйесі бойынша анықталған тәрбиеші моделі


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
ПЕДАГОГТЫҢ КӘСІБИ
ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУЫ МЕН
ДАМУЫ

ОРЫНДАҒАН: АЙТМАҒАНБЕТОВА. Ж
ФМФ. Т-413ТОП
• МЕМЛЕКЕТТІК БІЛІМ БЕРУ
СТАНДАРТЫНА СӘЙКЕС БЕЛГІЛЕНГЕН
ҚҰЗІРЕТТІЛІКТЕР ЖҮЙЕСІ БОЙЫНША
АНЫҚТАЛҒАН ТӘРБИЕШІ МОДЕЛІ

Гностикалық Баланың жеке, жас,тұлғалық ерекшеліктерін,
құзіреттілік жанұясын зерттей біледі.

Ән салып би билейді,қуыршақ театрын ұйымдастыра
Арнайы құзіреттілік алады

Тәрбиелеу мен оқыту технологияларын біледі.
Педагогикалық- Педагогикалық үдерісті жобалай және жоспарлай
құрастырушылық алады.
құзіреттілік Баланың тұлғалық дамуының бағыттарын жобалай
алады.

Коммуникативтік Балалар арасында өзара жағымды қарым-қатынас
құзіреттілік қалыптастырады. Баламен,топпен, ата-аналармен
педагогикалық мақсатқа сай қарым-қатынасты орната
біледі.

Ұйымдастырушылы
Баланың білім алуы мен дамуы үшін қолайлы ортаны
қ –басқарушылық
қалыптастыра біледі. Серіктестерімен, ата-аналармен
құзіреттілік өзара байланысты іс-әрекетті үйлестіре алады.
• КӘСІБИ БІЛІКТІЛІГІН
• ӨЗІНДІК ДАМЫТУ
Иновациалық
КӨЗДЕРІ технологиялары

Дамытудың Ақпараттық-
сапалық белгілері коммуникативтік
Жаңа формация технологиялар
тәрбиешісінің кәсіби
даму моделі

Дамыту
Қауымдастық
құндылықтары

Дамытуға
Дамуды
қажеттілік
бағалау

НӘТИЖЕ
1.ӨЗІНІҢ ІС-ТӘЖІРИБЕСІНЕ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ-
ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ТАЛДАЙ ЖАСАУЫ.
2.ОЗЫҚ ІС-ТӘЖІРИБЕЛЕРДІ ОҚЫП ҮЙРЕНУІ
3.ҒЫЛЫМИ ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАРУЛАНУЫ
4.ӘРІПТЕСТЕР АРАСЫНДА ӘДІС АЛМАСУЫ
5.ТӘРБИЕЛЕНУШІЛЕРМЕН, АТА-АНАЛАРЫ МЕН
БІРЛЕСІП, МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШЕ БІЛУ ҚҰЗІРЕТТІЛІГІ
ПЕДАГОГТЫҢ ДАМУЫ ҮШІН
1. ПРОБЛЕМАНЫ ӨЗ БЕТІНШЕ ШЕШЕ БІЛУІ
2. ӨЗ ӘРЕКЕТТЕРІН ҮЙЛЕСТІРЕ БІЛУ
3. ДҰРЫС МАҚСАТ ҚОЯ БІЛУ
4. БІРЛЕСЕ ӘРЕКЕТ ЕТУ
5. ТӘУЕКЕЛШІЛДІК
6. БАСТАМАШЫЛДЫҚ
7. БІЛІМ ДЕҢГЕЙІН АРТТЫРУҒА ТАЛПЫНЫС
8. ӨЗ ЕҢБЕГІ НӘТИЖЕСІН ТАЛДАЙ ЖӘНЕ ЖИНАҚТАЙ БІЛУІ
1- ДЕҢГЕЙ. БАСА НАЗАР АУДАРУДЫ ҚАЖЕТ ЕТЕТІН КӘСІБИ ДАМУЫ ӘЛСІЗ
ТӘРБИЕШІЛЕР.
- МЕН НЕ ІСТЕЙ АЛАМЫН ?
- ҚОЛЫМНАН НЕ КЕЛЕДІ ?
2 – ДЕҢГЕЙ. ЖҰМЫС СТИЛІ ҚАЛЫПТАСҚАН ТӘРБИЕШІЛЕР.
ҚАЛАЙ ЖАҚСЫ ІСТЕУГЕ БОЛАДЫ? ҚАНДАЙ ӘДІС-ТӘСІЛДЕР ,ҚҰРАЛДАР
ЖОҒАРЫ НӘТИЖЕ БЕРЕДІ?
3 - ДЕҢГЕЙ. ШЫҒАРМАШЫЛЫҚПЕН ЖҰМЫС ІСТЕЙТІН ТӘРБИЕШІЛЕР.
МЕН КІМДІ ҚАЛЫПТАСТЫРАМЫН ?
МЕНІҢ ҚЫЗМЕТІМНІҢ НӘТИЖЕСІ НЕ БЕРЕДІ?
4 – ДЕҢГЕЙ. ЗЕРТТЕУШІ ТӘРБИЕШІ.
• ПЕДАГОГ – ШЫҒАРМАШЫЛ ТҰЛҒА.ОЛ БІРСАРЫНДЫЛЫҚТЫ ҰНАТПАЙДЫ,
СОНДЫҚТАН ҮЗДІКСІЗ ІЗДЕНІС ҮСТІНДЕ, ЖАҢАШЫЛ. ОЙЛАП ШЫҒАРУ, ЖҮЗЕГЕ
АСЫРУ – ОНЫҢ ҚАЛЫПТЫ КӘСІБИ ҮЛГІСІ.
МҰҒАЛІМ – ЕРКІН ТҰЛҒА. ОНЫҢ ЕРКІНДІГІ ӨМІРДЕ ЖӘНЕ КӘСІБИ ҚЫЗМЕТТЕ
МӘДЕНИЕТ ӘЛЕМІНДЕ ӨЗ ОРНЫН ТАБУЫНАН КӨРІНЕДІ. ОНЫҢ ЕРКІН ОЙ -
ПІКІРІ ЖӘНЕ КӘСІБИ ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ СЕЗІНУІМЕН ТҰТАСТЫҚТА. ӨЗІН - ӨЗІ
БАҒАЛАЙ АЛАДЫ, АЛАЙДА МЕНМЕНДІККЕ ЖОЛ БЕРМЕЙДІ. ОЛ МАТЕРИАЛДЫҚ
ЖӘНЕ РУХАНИ ҚҰНДЫЛЫҚТАР ӘЛЕМІНДЕ ӨЗ БАҒЫТЫН ЕРКІН АЙЫРА АЛАДЫ,
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ДОГМАЛАРДАН АУЛАҚ. ОЛ БАТЫЛ ШЕШІМ ҚАБЫЛДАЙДЫ,
ӨЗІНІҢ ӨМІРЛІК ПОЗИЦИЯСЫ БАР, ЯҒНИ АЙНАЛАДАҒЫ ОРТАҒА, АДАМДАРҒА,
ӨЗІНЕ ДЕГЕН ҚАРЫМ - ҚАТЫНАСТЫҢ БЕРІК ЖҮЙЕСІ БАР.
• ПЕДАГОГ – БӘСЕКЕЛЕСТІКТІ ТҰЛҒА. ЖОҒАРЫ КӘСІБИ ШЕБЕРЛІКТІ
МЕҢГЕРУ ҮШІН РЫНОК ЖАҒДАЙЫНДА ӨЗІНІҢ ЖЕТІСТІКТЕРІ МЕН
КЕМШІЛІКТЕРІН БІЛІП, МЫҚТЫ ЖАҚТАРЫНА СҮЙЕНЕ ОТЫРЫП, ӘЛСІЗ
ЖАҚТАРЫН ЖЕТІЛДІРІП ОТЫРУ КЕРЕК. ОЗЫҚ ПЕДОГОГИКАЛЫҚ
ТӘЖІРИБЕЛЕРДІ ОҚЫП, ТАНЫП ӨЗ ОЙ ЕЛЕГІНЕН ӨТКІЗЕ ОТЫРЫП,
ШЫҒАРМАШЫЛЫҚПЕН ҚОЛДАНА БІЛУ КЕРЕК. КӘСІБИ МӘНІ БАР
БАСЫЛЫМДАРДЫ ҚАДАҒАЛАП, ҮЗДІКСІЗ БІЛІМ ЖЕТІЛДІРУ КУРСТАРЫНАН
ӨТІП ОТЫРҒАН ЖӨН. БӘСЕКЕЛЕСТІКТІ ТҰЛҒА БОЛУ ҮШІН ТЕК ӨЗ ЕЛІМІЗДЕ
ЕМЕС, БІЛІМ КЕҢІСТІГІНДЕ БОЛЫП ЖАТҚАН ЖАҢАЛЫҚТАРДАН ХАБАРДАР
БОЛАДЫ, ЖОҒАРЫ ЕҢБЕК НӘТИЖЕСІНЕ ЖЕТУГЕ ҰМТЫЛАДЫ.
• ПЕДАГОГ – ЗИЯЛЫ ТҰЛҒА. ӨЗІН ЖИНАҚЫ, СҮЙКІМДІ ҰСТАЙДЫ. ПРОГРЕССИВТІ
КӨЗҚАРАСТАРДЫ АЛҒА ТАРТАДЫ. СЫНИ КӨЗҚАРАСЫ ҚАЛЫПТАСҚАН, ҰСТАМДЫ,
ӨЗГЕЛЕРДІҢ ПІКІРІНЕ СЫЙЛАСТЫҚПЕН ҚАРАЙДЫ.
ЖҮЙЕЛІ ТҮРДЕ ӨЗІНЕ - ӨЗІ БАҒА БЕРІП, РЕФЛЕКЦИЯ ЖАСАП ОТЫРАДЫ:
МӘДЕНИЕТІ, ЭРУДИЦИЯСЫ ЖОҒАРЫ, ЭСТЕТИКАЛЫҚ, КӨРКЕМДІК ТАЛҒАМЫ БАР.
САЯСАТҚА, БІЛІМГЕ, ӨНЕРДЕГІ ЖАҢАЛЫҚТАРҒА ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚ ТАНЫТАДЫ.
ШЫҒАРМАШЫЛЫҚПЕН ӨЗІН - ӨЗІ ҮЗДІКСІЗ ДАМЫТЫП ОТЫРАДЫ.

ӘРҚАЙСЫМЫЗ, СТУДЕНТ НЕ ЖАС МҰҒАЛІМ БОЛАЙЫҚ «МҰҒАЛІМ» ДЕГЕН СӨЗДІ
ЕСТІГЕНДЕ ӨЗІНІҢ ЕҢ СҮЙІКТІ МҰҒАЛІМДЕРІН КӘСІБИ ШЕБЕРЛІКТЕРМЕН ҚОСА,
ТҰТАСТАЙ ТҰЛҒА РЕТІНДЕ ЕСІНЕ АЛАДЫ.
МҰҒАЛІМНІҢ ТҰЛҒАСЫН ТҰТАСТАЙ АЛЫП ҚАРАУ, ӘРҚАЙСЫСЫНЫҢ ЖЕКЕ
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН ДЕ ҚОСА ҚАРАСТЫРАДЫ.
• ҚОРЫТА КЕЛГЕНДЕ ПЕДАГОГ БОЛУ ҮШІН ЕҢБЕК ПЕН ШЫДАМДЫЛЫҚ ЖӘНЕ
ТӘЖІРБИЕ ҚАЖЕТ.ОСЫНЫҢ БАРИ БОЛАШАҚ ПЕДАГОГ МАМАННЫҢ
БОЙЫНАН ТАБЫЛУЫ ҚАЖЕТ.ОҚУШЫЛАРМЕН ҰЖЫМ МЕН ҚАЛАЙ ЖҰМЫС
ЖАСАУ КЕРЕК ЕКЕНІН БІЛУІ ҚАЖЕТ.

• КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕ: ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК
ЖӘНЕ САЯСИ ӨМІРІНЕ БЕЛСЕНЕ ҚАТЫСУҒА ДАЙЫН, МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ
ҰЙЫМДАРДА ОҚУ – ТӘРБИЕ ӘРЕКЕТІН ТИІМДІ ҰЙЫМДАСТЫРА
АЛАТЫН,БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІ, КӘСІБИ ПОТЕНЦИАЛЫ ЖОҒАРЫ,
ҚҰЗІРЕТТІ МАМАН ҚАЛЫПТАСАДЫ.

Ұқсас жұмыстар
Жас тәрбиешінің педагогикалық технологиясы
Педагогтың кәсіби өзін-өзі тануы мен өзіндік дамуы жайлы ақпарат
Мұнайгаз кәсіпорындарында өнім
Кәсіптік білім беру – табыстың кәсіби көзі
Бағдарлы жоспарының мектепті вариативті бітірушілерді бөлігінің оқу
Қазақстан Республикасының Білім беру туралы Заңы - республика азаматтарының білім алуға конституциялық құқын қамтамасыз етуге арналған заң
Қазақстан Республикасының азаматы
Әдістемелік кабинет жұмысын ұйымдастыру
Болашақ мұғалімдерді ақпараттық- компьютерлік және математикалық модельдеу негізінде кәсіби дайындау жүйесі
Қоғам тапсырысына сәйкес Арқалық қаласы мектепалды оқушыларының танымдық ұрдісін дамытудың психологиялық- педагогикалық бағдарламасы
Пәндер