Проекциялау әдісері және түрлері
Презентация қосу
ҚAЗAҚCТAН PECПУБЛИКACЫ БIЛIМ ЖӘНE ҒЫЛЫМ МИНИCТPЛIГI
CEМEЙ ҚAЛACЫНЫҢ ШӘКӘPIМ AТЫНДAҒЫ МEМЛEКEТТIК
УНИВEPCИТEТI

« ИНЖЕНЕРЛІК ГРАФИКА» ПӘНIНEН

БӨЖ
ТAҚЫPЫБЫ: ПРОЕКЦИЯЛАУ ӘДІСЕРІ ЖӘНЕ ТҮРЛЕРІ

Opындaғaн: Жапарова Айғаным
Oқy тoбы: ГК 407
Тeкcepгeн: Кудеринов С.М.
Фигураның белгілі бір ереже
бойынша жазықтыққа түсірілген
кескіні проекция деп аталады.
Егер затта жазықтыққа кескіндеген кезде
проекциялаушы сәулелер бір нүктеден
тарайтын болса,онда мұндай әдісті
орталық проекциялау деп атайды.
Егер нәрсе кескінің алу өзара параллель
проекциялаушы сәулелер
қолданылса,онда мұндай әдісті
параллель проекциялау деп атайды.
Проекциялау бағыты S проекциялар
жазықтығына перпендикуляр болатын
параллель проекциялардың жеке түрін тік
бүрыштап проекциялау дейді.
Егер өзара параллель проекциялаулы
сәулелер проекция жазықтығына 90 С –
қа тең емес кез келген бұрыш жасай
түсетін болса, онда мұндай әдіс қиғаш
бұрыштан проекциялау деп аталады

Өзара параллель AB және CD түзулердің қиғаш бұрышты проекциялары
Горизонталь проекциялаушы түзулер
Фронталь проекциялаушы
Профиль
проекциялаушы
Горизонталь проекциялаушы
жазықтық
Фронталь проекциялаушы жазықтық
профиль проекциялаушы жазықтық
Шартты белгілер
П – проекция жазықтығы;
П 1 – горизонталь проекция жазықтығы;
П 2 – фронта ль проекция джазықтығбы;
П 3 – профиль проекция жазықтығы;
П 4, П 5 – қосымша проекция жазықтықтары;
Х, У, Z – проекция осьтері;
Нүктелер проекциясы:
П 0 – А,0 В0 ,С0…, еркін жазықтыққа
П 1 – А, В, С …, горизонталь жазықтығына
П 2– А 2, В 2, С 2…, фронталь жазықтығына
П 3 – А 3, В 3,С 3…, профиль жызықтығына
П 4– А 4, В 4, С 4…, қосымша жазықтықтарға
Жазықтардың тәсілдермен
сызбада берілуі
Жазықтықтар суретте
көрсетілгендей
а)бiр түзуде жатпайтын үш нүктемен,
ә)екi параллель түзумен,
б)екi қиылысатын түзумен,
в)түзу және онда жатпайтын
нүктемен,
г)пішіндермен,
ғ)жазықтық ізімен т.б. тәciлдермен
сызбада берiледi.
Назарларыңызға
көп рахмет!

Ұқсас жұмыстар
Көмекші проекция
Алты бұрышты призма
МУЛЬТИМЕДИАЛЫҚ ПРОЕКТОР
Кәсіби құзыреттілікті қалыптастырудағы әдістемелік қамтамасыз ету мәселелері жеке тұлғалық факторлар және олардың атты Республикалық ғылыми - практикалық мұғалім еңбегіне әері
Сызбаларды түзетуге арналған құралдар
Түзу сызықтың сызбалары
СЫЗЫҚТАРДЫ НЕГІЗГІ ЖӘНЕ МАГНИТТІК
Автокад бағдарламасы
Радарлы деңгей өлшеуіштер
Растрлық ГАЖ конвенциялары
Пәндер