1. Шешімді табудың процесін басқару. 2. Автокөлікке қызмет көрсету. 3. Қолданылған шешімді түсіндіру
Презентация қосу
СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНДАҒЫ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ
МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

1. Шешімді табудың процесін басқару.
2. Автокөлікке қызмет көрсету.
3. Қолданылған шешімді түсіндіру.

Орындаған: Әкімжанов Б.Б.

Семей. 2015
Шешімді табудың процесін басқару.
«Басқару шешімі» термині екі негізгі мәнде
қолданылады. Бірінші жағдайда ол белгіленген басқару
актісін, қабылдаған іс-әрекет жоспарын, қаулы-
қатарларды, т.б.; екінші жағдайда- мәселелер мен
міндеттер шешімін қабылдаудың және жүзеге асырудың
ең қолайлы нұсқасын білдіреді.
Басқару шешімінің ең маңызды белгісі- өндіріс
немесе басқару жүйесінің өзі болып саналады.
Шешім дегеніміз — бұл альтернативті тандау.
Альтернатив — мүмкін болған екі үйғарымның
бірін ғана таңдап алуға мәжбүрлік.
Шешім қабылдау — ақпарат алмасу сияқты кез
келген басқару қызметінің (функциясының)
құрамдас бөлігі.
Шешім қабылдау қажеттігі басқарушының алға
қойған мақсатының қалыптасумен, сол мақсатқа
жетудегі іс-қимылын түгелдей қамтиды.
ЖЕКЕЛЕЙ ШЕШІМ
ЖЕКЕЛЕЙ ШЕШІМ – БҰЛ БАСШЫНЫҢ ҰЖЫММЕН
ЖЕКЕЛЕЙ ШЕШІМ – БҰЛ БАСШЫНЫҢ ҰЖЫММЕН
НЕМЕСЕ ЖЕКЕЛЕГЕН АДАМДАРМЕН КЕЛІСІМСІЗ, ӘРІ
НЕМЕСЕ ЖЕКЕЛЕГЕН АДАМДАРМЕН КЕЛІСІМСІЗ, ӘРІ
ЕШБІР ТАЛҚЫЛАУСЫЗ ЖЕКЕ ӨЗІНІҢ ШЫҒАРҒАН
ЕШБІР ТАЛҚЫЛАУСЫЗ ЖЕКЕ ӨЗІНІҢ ШЫҒАРҒАН
ШЕШІМІ. БҰЛ КӨБІНЕСЕ ҰСАҚ-ТҮЙЕК МӘСЕЛЕЛЕРДІ
ШЕШІМІ. БҰЛ КӨБІНЕСЕ ҰСАҚ-ТҮЙЕК МӘСЕЛЕЛЕРДІ
ҚОЗҒАЙТЫН ЖЕДЕЛ ШЕШІМДЕР.
ҚОЗҒАЙТЫН ЖЕДЕЛ ШЕШІМДЕР.
МҰНДАЙ ШЕШІМНІҢ МАЗМҰНЫ МЕН СИПАТЫ
МҰНДАЙ ШЕШІМНІҢ МАЗМҰНЫ МЕН СИПАТЫ
БАСҚАРУДЫҢ ОРТАЛЫҚТАНУ ДЕҢГЕЙІНЕ ҚАРАЙ
БАСҚАРУДЫҢ ОРТАЛЫҚТАНУ ДЕҢГЕЙІНЕ ҚАРАЙ
АЙҚЫНДАЛАДЫ.
АЙҚЫНДАЛАДЫ.
Автомобиль көліктерінде жедел байланыс жүйесінде келесідей
негізгі құрал түрлері қолданысқа енгізіле бастады:

Радио байланыс

Ұялы байланыс

Спутниктік байланыс
Радио
Радио байланыс
байланыс
Радио байланыс — бұл радиотолқындардың
(электромагнитті тербеліс) көмегімен әртүрлі
арақашықтықтағы ақпараттардың алмасуына арналған
электробайланыстың бір түрі.
Радио (лат. radiare – сәулелену), «радиобайланыс»
термині - «сәулелену көмегімен болатын байланыс», яғни
өткізгішті сымның көмегінсіз (сымсыз байланыс). Ке ңістік
антеннасының көмегімен таратқыш сәулеленеді де жер
бетіне таралып келесі қабылдағышқа әсер етіп электрлік
энергия электромагнитті толқын энергиясына айналады. Екі
жақты байланыс болуы үшін әрбір радиостанция таратқыш
пен қабылдағыштан тұруы керек.
Ұялы байланыс

Ұялы байланыс — радиобайланыстың ұялы желіге
негізделген бір түрі.
Ұялы байланыстың алғашқы жүйелері 1946 ж. АҚШ-
тың Сент-Луис қаласында жасалды. Бұл байланыс
жүйелері автомобильдерде орнатылып, жеткілікті дәрежеде
үлкен аумақты қамтамасыз ететін бірыңғай орталықпен
байланыстырылды.
Графичикалық процессор

Графичикалық процессор (англ. graphics processing
unit, GPU) – жеке құрылғы, дербес компьютерге немесе ойын
консоліне графикалық бейнеленуін орындайды. Қазіргі
заманғы графичикалық процессор өте тиімді компьютерлік
графиканы өңдеп және көрсетеді .
Спутниктік байланыс
Байланыстың спутниктік жүйелері(БСЖ) – РБ
регламентіне сәйкес барлық (БСЖ) келесі РБ қызметтеріні ң
құрамында қолданылатын жүйелер. Олар:
• тіркелген спутниктік қызмет – тіркелген пункттерде
орналасқан жердегі студиялар арасында байланысты
ұйымдастыруға арналған;
• жылжымалы БСЖ – жылжымалы ЖС арналарында бір
немесе бірнеше спутниктер көмегімен байланыс орнату ға
арналған. Жылжымалы БСЖ құрғақ жердегі, теңіздік және
әуелік болады;
• радиоқабылдағыш БСЖ – теледидарлық және дыбыстық
хабарлау бағдарламаларын жалғыз (жеке қабылдау) не бір
топ (ұжымдық қабылдау) абонентке аралық техникалық
құралдарды (телеорталық) қолданбай таратуды қамтамасыз
етеді. Оның тарату жылдамдығы үлкен, бірақ РРЛ-ға
қарағанда бағасы да үлкен.
Назарларыңызға рахмет!!!

Ұқсас жұмыстар
Шешім қабылдау процесі
Шешімді табудың процесін басқару Автокөлікке қызмет көрсету Қолданылған шешімді басқару
Шешімді табудың процесін басқару. Автокөлікке қызмет көрсету. Қолданылған шешімді түсіндіру
Шешімді табудың процесін басқару. Автокөлікке қызмет көрсету
Шешімді табудың процесін басқару
Менеджменттегі басқару шешімдері
Жаңа ақпараттық технологиялар
Басқару шешімдерін құрастыру технологиясы
Мәселенің шешімі
Келіссөзге дайындық жүргізу кезіндегі проблемалар
Пәндер