Кәсіпкерләктегі бизнес жоспар


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Семей Қаласы Шәкәрім атындағы
мемлекеттік университеті

Кәсіпкерләктегі бизнес жоспар

Орындағ ан: Толқын Әсемгүл
Тобы: П – 309у
Тексерген:Алимжанова А.М.

2015 ж

FokinaLida.75@mail.ru
Бизнес – жоспар
Бизнес – жоспар нарықтық экономикаға қажет
дәстүрлі құжат болып табылады, онсыз бизнес саласында
маңызды әрекеттер жасалмайды. Белгілі бір шамада ол
жүйелі әдісті үйреншікті емес, міндетті болып қалған
жоспарлау процесіне рәсімдеуді білдіреді.
Бизнес – жоспар фирманың ішкі жоспарлау құжаты
болып табылады, мұнда кәсіпорынның өндірістік және
коммерциялық қызметінің барлық негізгі жоспарларының
аспектілері баяндалады, қаржы шаруашылық міндеттерді
шешуге тиімді тәсілдер мазмұндалады. Бизнес – жоспар –
кәсіпорыныың, фирманың өзіндік кәсіпкерлік қызметіне
берілетін шынайы баға, сонымен қатар ол нарық
қажеттіліктерімен қалыптасқан жағдайға сәйкес жобалық
– инновациялық шешімдерінің қажетті құралы.

FokinaLida.75@mail.ru
Бизнес жоспар мына міндеттерді шешуге мүмкіндік
береді:

- іске -
- қосатын Белгіленг
Фирманы өндірісті ен
ң ары к -
жоспарға
қарай ресурста Маркетин
сәйкес
жүретін рдың, гтік
қаржы
бағыттар резервте зерттеул
жағдайын
ын, рдің ер
бағалау,
нарықты, болуына арқылы
жеке
тауар мен талдау нарықты
құраладар
қызмет жасау бағалау,
арқылы
үлгілерін және сату
мақсатқа
құрамы сыртқы арналары
жету
мен ресурста н
мүмкіндігі
көрсеткіш рды әзірлеу,;
мен сырт
терін, тарту жақтан
орнын қажеттіл несие алу
анықтау; ігі; мүмкіндігі
; FokinaLida.75@mail.ru
Бизнес – жоспардың негізгі тараулары
мынадай болып келеді:
1.қысқаша суреттеме
2.бизнес пен оның жалпы стратегиясы
3.нарық және маркетинг стратегиясы (маркетинг
жоспары)
4.өндіріс пен пайдалану
5.басқару және шешім қабылдау процесі
6.қаржы жоспары
7.тәуекел факторлары
8.Қысқаша суреттеме. Бұл тарау жоспардың
маңызыды тарауларының бірі. Қысқаша суреттеме
жасауға арналған сұрақтардың бақылау тізімі.

FokinaLida.75@mail.ru
Бизнес пен оның жалпы стратегиясы

Бизнес пен оның жалпы стратегиясын суреттеуге арналған
сұрақтардың бақылау тізімі: бизнес ұйымдастыруын, оған
қатысу формасын, директорлар кеңесін суреттеу, жоғары кәсіби
қызметкерлер құрамы мен басқару, бизнес мақсатын суреттеу,
экономикалық артықшылықтары қандай болады. Бизнес
стратегиясын суреттеу, қазіргі таңда бизнес қай сатыда тұр, келесі
3-5 жылда қандай өсу сатысы болуы мүмкін, өнім мен қызмет
үлгісінің негізгі сипаттамаларын суреттеу (бәсекелестермен
салыстырғанда баға мен құн сапасы), бизнестің кез-келген теріс
сипаттамалары, олардың жойылу және немесе түзетілу жолдары,
ережелері мен оларды сақтау жолдары, басқару стратегиясы мен
маркетинг стратегиясын суреттеу, оларды ескеру жолдары,
мәселен, шығындарды қысқарту үшін, неғұрлым қосымша
табыс алу үшін, өнім сапасы бойынша алды ңғы орынды иелену
үшін ; нарықтың жалпы суреттемесі; қандай нарыққа қарай
ұмтылу керек.

FokinaLida.75@mail.ru
Маркетинг талдауы мен маркетинг
стратегиясы

Бұл тарауда бизнестің алдын – ала болжанушы кірісіне
баға береді. Бұл тарау мыналардан құрылуы тиіс:
-      өнеркәсіп секторын талдау, оның құрылымы бизнестің
табысты болуына мол әсер етеді;
-      тұтынушылар қажеттілігін талдау, өйткені бизнес
нақты немесе сауда жасаушылардың немесе жеке меншік
дүкені бар, өнімді қайта өңдеушілер болып табылатын
көтерме сауда жасаушылардың және түпкілікті
пайдаланушылардың қажеттіліктерін қанағатандыруы тиіс;
-      бәсекелестерді талда ;
-      күшті және нашар жақтарды, мүмкіндіктер мен
қауіптерді талдау (КНМҚ), мұнда бұрын суреттелмеген
барлық аспектілер ескеріле отырып, қазіргі нарыққа талдау
жасалады.

FokinaLida.75@mail.ru
Қаржы
Бизнес – жоспарыдң қаржы бөлімінде келесі негізгі
сәттер бейнеленуі тиіс: пайдалылық (кәсіпорынның
бизнеске қатысушылар үшін жеткілікті дәрежеде
тартымды болуына баға береді).
Қолма – қол ақша ағыны (осы бизнестегі
инвестициялар қауіпсіз екенін, қатысушылардың
тиесілі төлемдердің кестеге сәйкес төленуін бағалау ға
мүмкіндік береді. ). Жоспарлаудың ұзақтылығы.

FokinaLida.75@mail.ru
Қорыта келгенде бизнес – жоспар келесідей проблемаларды
шешуге мүмкіндік береді:
- кәсіпорынның нақты қызмет бағыттарын, оның нарықта ғы мақсаты
мен орнын анықтау;
- ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді бизнес мақсаттарын, стратегиясын
және оған қол жеткізу тактикасын құру, сондай – ақ белгіленген
мақсатта іске асыруға жауапты тұлғаларды анықтау;
- тұтынушыларға ұсынылатын туаралар мен қызметтерді ң құрамы мен
көрсеткіштерін тіркеу;
- нарықты зерттеу, жарнама жасау, сатуды ынталандыру, баға жасалымы,
сату арналары бойынша маркетинг жүйесін анықтау;
- басқаруды ұйымдастырудың құрылуын тиімділеу;
- кәсіпорынның қаржы жағдайын және қолда бар қаржы материалдық
ресурстардың сәйкестілігін, қойылған мақсатқа жету мүмкіндіктерін
бағалау;
- бизнес – жоспарды орындауға кедергі келтіретін қиындықтарды
анықтау, оларды жою шараларын белгілеу.

FokinaLida.75@mail.ru

Ұқсас жұмыстар
КӘСІПКЕР БИЗНЕСПЕН БІРГЕ ТУЫНДАЙТЫН
Бизнес жоспар туралы
Сапалы талдаудың міндеті тәуекелділіктің факторын анықтау
Бизнесті сипаттау
Бизнес жоспардың негізгі бөлімдері
Бизнесті ұйымдастыру
Бизнес жоспар туралы ұғым
Кәсіпкерлік қызмет жүйесіндегі бизнес- жоспарлау
Туристік бизнесті жоспарлау
Кәсіпкерлік қызметті жоспарлау
Пәндер