Еаэқ еркін сауда режимі


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
ЭҚ ЕРКІН САУДА РЕЖИМ

Орындаған: Қайролла Е.Д.
Топ: ФН-305
Тексерген: Токсеитова А.С.
Еуразиялық экономикалық
қауымдастық (ЕЭҚ)  -  бірнеше  бұрынғы 
Кеңес Одағы республикаларында 
Халықаралық экономикалық ұйым. Кеден одағы
 жәнеБірыңғай экономикалық кеңістік
 қалыптастыру  үшін,  экономикалық  және 
гуманитарлық  салалардағы  интеграцияны 
тереңдету,  сондай-ақ  басқа  да  мақсаттары  мен 
міндеттері,  оның  тиімді  мүдделі  тараптар 
қалыптастыру  үшін  құрылды[1]. 
Еуразиялық экономикалық Одақ құруға 
байланысты алынып тасталды.
•  Бұдан әрi Тараптар деп аталатын Беларусь
Республикасының Үкiметi, Қазақстан
Республикасының Үкiметі, Қырғыз
Республикасының Үкiметi, Peceй
Федерациясының Үкiметi және Тәжiкстан
Республикасының Үкiметi, 
      Еуразия экономикалық қоғамдастығына
(бұдан әрi - ЕурАзЭҚ) мүше мемлекеттердiң
бiрiздендiрiлген сауда режимдерiн
қалыптастыру және үшiншi елдер рыноктарында
теңгерiмдi сауда саясатын жүргiзу мақсатында
 " сауда режимi " - халықаралық шартпен және
(немесе) ұлттық заңнамамен белгіленген
тауарларды әкелу және (немесе) әкету тәртiбiн
реттейтiн шаралар жиынтығы; 
 " еркiн сауда режимi"  - оған сәйкес Тараптар
өзара саудада Тараптардың бiрiнiң кедендiк
аумағынан шығарылатын әрi әкелiнетiн және
халықаралық шарттарда көзделген шараларды
қоспағанда, басқа Тараптың кедендiк аумағына
әкетуге арналған тауарларды әкелуге және
әкетуге баламалы әрекетi бар сандық шектеулердi,
кедендiк баждарды, салықтар мен алымдарды
қолданбайтын сауда режимi; 
" неғұрлым қолайлы жағдай жасау режимi (НҚР) "  - 
оған  сәйкес  Тараптар  өзара  саудада  Тараптардың  бiрi  кез  келген 
үшiншi  елден  шығарылатын  кез  келген  тауарға  қатысты 
ұсынатыннан  қолайлылығы  кем  емес  құқықтар,  артықшылықтар 
мен  жеңiлдiктер  беретiн  сауда  режимi.  Тараптар  үшіншi  елдермен 
саудада  мыналарға: 
       1)  осындай  баждар  мен  алымдарды  алу  тәсiлiн  қоса  ал ғанда, 
кедендiк  баждарға  және  кедендiк  алымдарға; 
       2)  кедендік  ресiмдеуге,  транзитке,  қоймаға  қоюға  және  қайта 
тиеуге  жататындарын  қоса  алғанда,  әкелуге  және  әкетуге 
байланысты  реттеу  және  ресмилілік  ережелерiне; 
       3)  тауарларды  әкету  және  әкелу  кезiнде  қолданылатын  iшкi 
салықтар  мен  алымдарға; 
       4)  iшкi  рынокта  тауарларды  сатып  алуға,  сатуға,  тасымалдау ға, 
бөлуге,  сақтауға  және  пайдалануға  қатысты  НҚР  ұсынады;  
       " преференциялық режим "  -  кедендiк  әкелу  баждарын 
салудан  босату  немесе  кедендiк  әкелу  баждарының  ставкаларын 
төмендету  не  дамушы  және  анағұрлым  нашар  дамыған  елдерде 
шығарылған  тауарлардың  преференциялық  әкелiнуiне  тарифтік 
квоталар  белгілеу  түрiнде  үшiншi  елдермен  саудада  артықшылы қ 
беретiн сауда режимi.(1-бап)
 Тараптар  үшіншi  елдерге  немесе  елдердiң  экономикалы қ 
бiрлестіктерiне  Тараптар  бiр-бiріне  ұсынатыннан  анағұрлым 
қолайлы  сауда  режимiн  ұсынбайды. 
       Тараптар  ЕурАзЭҚ-қа  мүше  мемлекеттердiң  сауда 
режимдерiн  үйлестiру  және  (немесе)  бiрiздендiру  жолымен 
үшіншi  елдерге  қатысты  бiрыңғай  сауда  режимдерiн  кезең-
кезеңмен белгілеу бойынша келiсiлген iс-қимылдар жасайды. 
       Тараптар  дамушы  және  анағұрлым  нашар  дамыған 
елдердің экономикалық дамуына жәрдемдесуге бағытталған 
ЕурАзЭҚ-қа  мүше  мемлекеттердiң  тарифтік 
преференцияларының бiрыңғай жүйесiн  қалыптастырады.(2-
бап)
 Сауда режимi оларға қатысты бiрiздендiрiлген
үшiншi елдердiң және елдердiң экономикалық
бiрлестiктерінің базалық тiзбесi сауда
режимдерінің мынадай түрлерi бойынша
сараланды: 
     
неғұрлым қолайлы жағдай
жасау режимi; 

еркін сауда режимі. 

Тараптар үшiншi елдерге қатысты ЕурАзЭҚ-қа мүше
мемлекеттердiң бiрыңғай кедендiк аумағын қалыптастыру
аяқталғанға дейiнгi өтпелi кезең iшiнде ЕурАзЭҚ-қа мүше
мемлекеттердiң бiрыңғай сауда режимдерiн қалыптастыру
мақсатында үшiншi елдердiң және елдердiң экономикалық
бiрлестiктерiнiң базалық тiзбесiн толықтыру жөнiнде шаралар
қабылдайтын болады. (4-бап)
Тараптар Сауда режимдерi оларға 
қатысты бiрiздендiрілген үшiншi 
елдердiң және елдердiң экономикалық 
бiрлестiктерiнiң базалық тiзбесiне кiретiн 
елдерге қатысты сауда режимдерiн 
өзгерту жөнiнде шешiмдер, сондай-ақ 
осы Хаттаманың 6-бабында көрсетiлген 
тiзбелерге ЕурАзЭҚ-қа мүше 
мемлекеттер үкіметтерiнiң ЕурАзЭҚ-тың 
Мемлекетаралық Кеңесi бекiтетiн сыртқы 
сауда қызметiн реттеу мәселелерi 
жөнiндегі шешiмдерiнiң жобаларын 
келiсу тәртiбi мен оларды қабылдау 
тәртiбi туралы қолданыстағы ережеге 
сәйкес өзгерiстер және толықтыруларды 
қабылдайды.
Тараптар  қажет  болған  кезде  оларға  қатысты  ЕурАзЭҚ-қа 
мүше  мемлекеттердің  кедендiк  аумақтарына  әкелу  кезiнде 
тарифтік  преференциялар  ұсынылатын  және  осы  Хаттамаға  5-
қосымшада  көрсетілген  Тауарлардың  базалық  тiзбесiне 
енгiзiлген,  әкелiнетiн  ЕурАзЭҚ-қа  мүше  мемлекеттердiң 
экономикасы  үшін  әсерi  бар  тауарларға  тарифтік  квоталар 
енгiзе  алады. 
       Бұл  peттe  осы  тауарларға  белгіленген  квоталарды ң  шегiнде 
тарифтiк  преференциялар  қолданылады.  Осы  тауарларды 
әкелуге  арналған  квоталардың  көлемi  асып  кеткен  жағдайда 
тауарларды  әкелудiң белгіленген квотадан асып түсетін барлық 
көлемiне  ЕурАзЭҚ-қа  мүше  мемлекеттердiң  жалпы  кедендiк 
тарифінің  немесе  ЕурАзЭҚ-қа  мүше  мемлекеттердiң  кедендiк 
тарифтерінiң  Базалық  тiзбесi  кедендiк  әкелу  баждарының 
қолданыстағы  ставкалары  мөлшерiнде  кедендiк  әкелу 
баждарының ставкалары қолданылады.
Назар аударғандарыңызға
рахмет!!!

Ұқсас жұмыстар
ЕЭҚ-ғы шеңберінде халықаралық валютақаржылық жүйесі
Валюта нарығы
ҚР ҰБ-ның ақша-несие саясаты
“Салық және салық салу” «Кедендік төлемдердің экономикалық мәні»
Оңтүстік Азия елдеріндегі халықаралық қатынастар
Power Point туралы
Бухгалтерлік есеп
Желілік адаптер
Валюталық опреациялар және валюталық тәуекелдерді басқару
Халықаралық Валюталық жүйе және оның түрлері
Пәндер