Жүн және тері,ішіктік заттардың микрофлорасы.ет және тері-ішік шикізаттары өндірістерін ветеринариялық бақылау. 2.Қи микрофлорасының сандық құрамы.Қидағы микробиологиялық үрдістер.Қиды биотермиялық өңдеу
Презентация қосу
1. ЖҮН ЖӘНЕ ТЕРІ,ІШІКТІК ЗАТТАРДЫҢ
МИКРОФЛОРАСЫ.ЕТ ЖӘНЕ ТЕРІ-ІШІК
ШИКІЗАТТАРЫ ӨНДІРІСТЕРІН
ВЕТЕРИНАРИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ.
2.ҚИ МИКРОФЛОРАСЫНЫҢ
САНДЫҚ ҚҰРАМЫ.ҚИДАҒЫ
МИКРОБИОЛОГИЯЛЫҚ ҮРДІСТЕР.ҚИДЫ
БИОТЕРМИЯЛЫҚ ӨҢДЕУ

Орындаған:Махметов Н.М
Тексерген:Омарбеков Е.О
ЖОСПАР
І. Кіріспе
ІІ. Негізгі бөлім
2.1Жүн микрофлорасы
2.2Тері микрофлорасы
2.3Қи микрофлорасы ж/е сақтау
ІІІ. Қорытынды
ІV. Пайдаланылған әдебиеттер
тізімі
КІРІСПЕ
Жүн– қой, ешкі, түйе және т.б. жануарлардың түгі, жеңіл
өнеркәсіптің құнды шикізаты. Жүн талшықтары жылуды аз
өткізеді, ылғал тартқыш және берік болады. Ол жіп иіру, мата
тоқу, киіз басу, әр түрлі тоқыма бұйымдар жасау үшін
пайдаланылады. Қой, ешкі және түйе Жүні құнды шикізат
болып есептеледі. Дүние жүзінде қой Жүні көп өндіріледі. Қой
Жүні талшықтарының жуан-жіңішкелігіне, құрылымына қарай
бөлінеді.Жүн құрамындағы қылшықтардың ара қатынасы қой
тұқымына байланысты әр түрлі болады. Сондықтан қой Жүні
биязы, биязылау, ұяң және қылшық Жүн деп бөлінеді. Биязы
Жүн талшығының жіңішкелігі 14,2 – 25 мкм, ұзындығы мен
ирегі біркелкі болады. Түсі ақ, шайыры мол. Бұл Жүнінен
жоғары сапалы мата тоқылады. Биязылау Жүн біркелкі
ірілеу Жүн мен аралық қылшықтан тұрады. Талшығының
жіңішкелігі 25,1 – 35 мкм. Мұндай Жүннен трикотаж, жоғары
сапалы шұға тоқылады. Ұяң Жүн құрамында Жүннен басқа
аралық және майда қылшықтар болады. Ұяң Жүннен кілем
тоқылады. Қылшық Жүннің құрамында қылшық, әсіресе, өлі
қылшық көп болады.
Тері - жануар денесінің сыртқы жабыны. Тері
ағзада әр түрлі қызмет атқарады. Ішкі
мүшелерді сыртқы ортаның механикалық
әсерінен (соғылудан, жарақаттанудан)
қорғайды. Тері микробтарды, еріген улы және
зиянды заттарды өткізбей қорғаныштық қызмет
атқарады. Тері ағзадағы зат алмасу үдерісіне
қатысады. Негізінен су мен жылу алмасуда
маңызы бар. Сыртқы ортаның температурасы
қаншалықты ауытқығанымен, адамның дене
температурасы үнемі тұрақты болады. Дене
температурасының үнемі тұрақты деңгейде
болуын қамтамасыз ететін физиологиялық
үдерістерді жылу реттелу дейді.
ЖҮН ӨНІМДІЛІГІ

Жүн өнімі қой, ешкі, түйе және
басқа жануарлардың бір жыл ішінде
қырқылған жүннің мөлшерінде және
оның сапасына қарай бағаланады.
Жүн негізінде өнеркәсіптік шикізат
ретінде өндіріледі. Қойдың
тұқымына байланысты, жүннің
түсімі, талшықтар биязылығы,
ұзындығы әртүрлі болады.
 
Жүн қылшықтары мынадай түрлерге
бөлінеді: түбіт, аралық қылшық, өлі
қылшық, тікенек қылшық. Қой
жүнінің қылшықтарының екі түрін
ажыратады: біркелкі және әркелкі.
 
 
ЖҮННІҢ
МИКРОФЛОРАСЫ

Мик-қ процестер дамуын
және жүннің бүлінуін
тоқтату үшін жүнді
тенде, ағаш сөрелерде,
құрғақ және жақсы
желденетін қойма, үйде
сақтау керек.

Жүн бетінде әрдайым
Pseudomonas indofera- микробтар көп, әсіресе
ның әсерінен жүннің Bac.mesentericus,Bas.cere
түсі өзгереді. Шіріген us көп,
жүн талшық аммонификаторлар
қатарының беріктігі кератинды ыдыратып
төмендейді. жүн талшықтарын
жарамсыз етеді.
ТЕРІ, АҢ ТЕРІСІ АУРУ МАЛДІКІ БОЛСА, ИНФЕКЦИЯ ТАРАТУЫ МҮМКІН,
КЕЙДЕ АУРУ ТУДЫРУШЫЛАР ТЕРІ БЕТІНЕ ҰШАНЫ МҮШЕЛЕГЕНДЕ ЖӘНЕ
БАСҚА ЖОЛДАРМЕН ТҮСЕДІ. ҚОЗДЫРҒЫШТАРЫ СПОРА ТҮЗЕТІН МАЛ
АУРУЛАРЫ АДАМ ҮШІН ӨТЕ ҚАУІПТІ, ӨЙТКЕНІ ОЛАР ҰЗА Қ УАҚЫТ
ҚОРШАҒАН ОРТАДА САҚТАЛАДЫ ЖӘНЕ АУРУ ТУДЫРУЫ МҮМКІН.
МАЛ ТЕРІЛЕРІНІҢ АТАУЛАРЫ МЕН ТҮРЛЕРІ

Малдың әр бөлігінде терісі жұқа,
қалың, жүнді болып келетіндігіне
байланысты жондық, қабырғалық,
үйектік, пұшпақ мойын, таңлақ
деген бөліктерге бөледі.
Ірі қараның терісін сиыр терісі,
өгіз терісі, тайынша терісі, бұзау
терісі деп атаған. Жылқы терісі –
бие терісі, жабағы және құлын
терісі деп үшке бөлінеді. Түйе
терісін атан тері, бота терісі
дейді. Қой терісі жабағы тері,
қырықпа тері, күздік тері, соғым
терісі, тақыр тері, тоқтышақ тері,
сеңсең тері, елтірі, мари,
жылбысқы деп бөлінеді.
Теріде болатын микроорганизмдер
құрамы әр түрлі
болады.Микробтардың шар тәрізді,
таяқша тәрізді
формалары,саңырауқұлақтар,
аэробтар,анаэробтар кездеседі
Тұздамай құрғақ кептіру. Бұл Тоңазыту. Төменгі
әдіс кішкентай терілерді сақтау температурада микробтардың
үшін қолданылады. Теріні төбеге тіршілік ету әрекетін,
не арнайы кептіргіште кептіреді.
ферменттік процестерді
Теріні ашық аспан, жерге жайып,
үй шатырында кептіруге тежейді және соның
болмайды. Күн көзі түсетін жерде арқасында жаңа сыпырылған
кептіргенде тері қыртыстанады. теріні бұзылудан сақтайды.
Кептіру процесінде теріде су Төменгі температурадада
мөлшері кемиді, ылғалдығы 15%- үнемі сақталса тері көпке
ке дейін кемиді, бұл дейін бұзылмайды.
микробтардың тіршілік әрекетін
Температураның көтерілуі не
тежейді. Ылғалдығы артса тері
микробтардың дамуына қолайлы
өзгеруі терінің тез жібуіне
ортаға айналады. Және тері және бүлінуіне соқтырады.
бұзылуына себеп болады. Тері Бұның салдарынан тері
бетінде бациллалар, кокктер, ақаулықтары пайда болады
сирегірек саңырауқұлақтар және тері сапасы төмендейді.
кездеседі.
ҚИ МИКРОБИОЛОГИЯСЫ
ҚИ МИКРОБИОЛОГИЯСЫ. ҚИДА КӨП ОРГАНИКАЛЫҚ ЗАТТАР БОЛАДЫ,
ОСЫҒАН БАЙЛАНЫСТЫ ҚИДА МИКРООРГАНИЗМДЕР ДАМУЫНА ӨТЕ ҚОЛАЙЛЫ
ЖАҒДАЙ ТУАДЫ. МИКРОБТАР ҚИДЫҢ ҚОРЕКТІК ЗАТТАРЫН ПАЙДАЛАНУМЕН
ҚАТАР ОНЫ ҚАЛЫПТАСТЫРАДЫ. МИКРОБТАР ТІРШІЛІК ӘРЕКЕТІНІҢ
АРҚАСЫНДА ҚИ ОРГАНИКАЛЫҚ ТЫҢАЙТҚЫШҚА АЙНАЛАДЫ.
ҚИДЫ САҚТАУ ӘДІСТЕРІ:
МАЛ АСТЫНДА САҚТАУ
ТЫҒЫЗ САҚТАУ
БОРПЫЛДАҚ САҚТАУ
БОРПЫЛДАҚ ТЫҒЫЗ САҚТАУ
Мал астында сақтау – мал астында тығыздалады,микробиологиялық
процес баяу жүреді,Пайдалы заттар көп сақталады
Тығыз сақтау – қи қоймасына қатарлап салып үйеді,тығыздайды.
Қи үйіндісінде анаэробты жағдай туады, онда микробиологиялық
процесс баяу жүреді және температура сәл көтеріледі.бұндайда
қида байилла ж/е актиномициттер аз болады

Борпылдақ тығыз сақтау - Қиды алғашқы кезде үймеге
тығыздамай салады. Ауа келуі арқасында микробиологиялық
процестер қауырт жүреді, температура 50-60 С-қа дейін көтеріледі.
4-5 күннен кейін жиылған қиды тығыздайды. Қидың екінші
қабатын борпылдақ етіп салады, бұл қабат қызғаннан кейін тағы
тығыздайды, үйме дайын болғанша осылай істей береді. Қи
қызғанда органикалық заттар шығыны арта түседі, спора түзбейтін
микробтар, соның ішінде патогендік бактериялар өледі.
Борпылдақ сақтау - Қиды борпылдақ етіп салады, бұл аэробты
жағдай туғызады және микробиологиялық процестің қауырт
жүруіне әсер етеді. Аммонификаторлар белокты аммиакқа дейін
ыдыратады. Уробактериялар мочевинаны ыдыратқанда да аммиак
түзіледі. Аммиак нитрофикаторларға қорек болады, олар аммиакты
нитриттер мен нитраттарға дейін тотықтырады.
ПАЙДАЛАНҒАН
ӘДЕБИЕТТЕР:
1. Ветеринариялық санитариялық микробиология.,, Б.Т.Толысбаев, К.Б.
Бияшев, Р.Ж. Мықтыбаев.Алматы 2008

2. Жалпы микробиология (оқу-әдістемелік құрал). Микробиология
кафедрасы-ның профессорлары Б.А. Рамазанова, А.Л. Котова,
Қ.Қ.Құдайбергенұлы, оқытушылар: Б.М. Хандиллаева, Г.Р. Амзеева, Т.С.
Бегадилова, А.М. Бармакова, Д.Ж. Батырбаева. Алматы. 2006. – 176 б.

3. Тец В.В. Руководство к практическим занятиям по медицинской
микробиологии, вирусологии и иммунологии – М.:Медицина, 2002. - 352 с.

4. Лабинская А.С. Микробиология с техникой микробиологических методов
исследования // М: Медицина, 1968, 466с.

5. Красильников А.П., Романовская Т.Р. Микробиологический словарь –
справочник // Минск: Асар, 1999. – 399с.
Назарларыңызға рахмет !!!

Ұқсас жұмыстар
Жүн және тері, ішіктік шикізаттардың микрофлорасы. Ет және тері, ішік шикізаттары өндірістерін ветеринариялық бақылау. үрдістер. Қиды биотермиялық өңдеу
Жүн және тері,ішіктік заттардың микрофлорасы.ет және тері-ішік шикізаттары өндірістерін ветеринариялық бақылау. Қи микрофлорасының сандық құрамы.Қидағы микробиологиялық үрдістер.Қиды биотермиялық өңдеу
Жүн және тері, ішіктік шикізаттардың микрофлорасы. Ет және тері – ішік шикізаттары өндірістерін ветеринариялық бақылау
Жүн және тері, ішіктік шикізаттардың микрофлорасы. Ет және тері – ішік шикізаттары өндірістерін ветеринариялық бақылау. 2. Қи микрофлорасының сандық құрамы. Қидағы микробиологиялық үрдістер. Қиды биотермиялық өңдеу
Жүн,тері және ішік шикізаттары Тері микрофлорасы
Жануарлар ағзасының микрофлорасы
Микробиология негіздері
Адам денесінің микрофлорасы
Организмнің әрбір ағзаларының қалыпты микрофлоралары. Олардың маңыздылығы.Дисбактериоз
Топырақ микрофлорасы және оның топырақ құру процесіндегі рөлі
Пәндер