Сабақ оқытудың негізгі формасы


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті
Педагогика факультеті

Сабақ оқытудың негізгі
формасы

Орындаған: П-223 топ студенті
Ақболатова Н.
Тексерген: Кошкинбаева Р.Х.

Семей қаласы
2015 жыл.
Қай істің болсын өнуіне үш шарт бар:
ең әуелі – ниет керек, одан соң – күш
керек,
одан соң – тәртіп керек.

Ахмет Байтұрсынов
Мектепке дейінгі мекемедегі оқыту дың
формасы – ұйымдастырылған оқу іс
әрекетіне арналған технологиялық
карталармен ерекшеленеді.

Балабақшада оқытудың мақсаты –
меткепке дейінгі балаларды психологиялық
оқыту ерекшеліктерінің білімін жалпылау
және жүйелеу.
Ұйымдастырылған оқу іс-
әрекетінің ұйымдастырылуындағы
негізгі компоненттері

Ұйымдастыру Мақсаттылы Ынталанды Коммуникат
шылық- қ- балалар рушылық – ивтілік -
балалардың алдына сабақ оқылатын балалар мен
назары мен мақсаты мен оқу тәрбиелеуш
материалыны
зейінін аудара оның жеке інің өзара
ң берілген
отырып, жаңа кезеңдерінің байланысы.
тақырып
ұғымдарды мақсатын қою. бойынша да,
игере жалпы
алуларына маңыздылығ
шоғырландыру ын анықтау.
.
XIX ғасырдың 50-
жылдың ішінде
Владимир Федорович
Одоевский жасаған
«Балалар
қамқорлығының
қағидасы» тәжірибеде
қолданылды.
В.Ф.Одоевский -
ақсүйек- князь
Рюриковичтің ұрпағы.
Владимир Федорович Одоевский мектепке
дейінгі тәрбие мен оқыту саласында да біршама
еңбектер жазып көрсетті.
Оны жазушылық
дарыны мен
энциклопедиялық білімі
үшін құрметтеген.
Ресейде жалпы білім
беруді енгізуді жақтады
және шетел азаматтарын
үйде мұғалім ретінде
жұмысқа алуға қарсы
болды. Ceбeбi, олар
жастардың азаматтық
тәрбиесіне зиян
келтіреді деп есептеді.
«Балалар қамқорлығының
қағидасы» еңбегінде

Дұрыс дағдыны
Еңбекке баулу сіңіру

1820жылы жетім балалар үшін
қамқорлық үйлерін аралап жүpiп
тәрбиеленушілердің жұмысымен танысады.
Мария Михайловна Манасеина келешек
ұрпаққа «Основы воспитания с первых лет
жизни и до полного окончания
университетского образования» (1894-1899)
атты тамаша енбегін қалдырды. Аталған
еңбекке дейін және одан кейін туғаннан
ересек жаска дейінгі аралықтағы тәрбие
терең зерттелмеген және тәрбиенің түрлерін
(дене, адамгершілік, діни және ақыл-ой,
отбасылық) талдамаған.
7 кітап шығарды
Біріншісі- «1 жастан 21 жасқа дейінгі діни
тәрбие жайлы».
Екіншісі- «Ақыл-ой, сөйлеу, еске сақтау,
зейін, сана, қиялды тәрбиелеу».
Yшіншісi - «Сезім, көңіл-күй, ерікті тәрбиелеу,
ұятты адамның эстетикалық жақтарын өзі
игеруі.
Tөртіншісі - «Адамның дене дамуы
жайлы».
Бесіншісі - «Эмбриологиялық
тәрбие жайлы».
Алтыншысы - «Түрлі тәрбие жүйелерінің және
білім берудің тарихи очерктері.
Жетіншісі - «Университеттік білім беру тарихы және
оның болашақтағы міндеті».
Мектепке дейінгі мекемедегі тәрбие мен білім
беру мәселелері ертеден педагог ғалымдардың
назарын өзіне аударып, білім беру үрдісінде
мынадай міндеттерді қамтиды:

Балалардың жас және дербес ерекшеліктерін
ескере отырып сабақты тиімді жүргізу;
Әр ұйымдастырылған оқу іс-әрекеттерінің
мақсатты нақты, міндеті қойылған және
дамыту бағытында іске асырылуы тиіс;
Мектепке дейінгі мекемелердің білім беру
стандартының барлық аспектілерін қамтуы
керек;
Мектепке дейінгі білім беру стандарты мектепке
дейінгі тәрбиемен мектепалды даярлық топтарында
педагогикалық үрдісті ұйымдастыруда жаңашыл әдіс -
тәсілдерді пайдалануға мүмкіндік береді.
Балабақшада жаңа педагогикалық
технологияларды пайдаланудың басты мақсаты:
оқыту мен тәрбиелеуде инноватциялық ойын
технологиясының элементтерін пайдалана отырып, жан
- жақты, білімді, құзыретті тұлға тәрбиелеу.
Қорытындылай келе, мектепке дейінгі
балалық шақ кезеңінің психикалық
дамуының басты қорытындысы – баланың
мектеп оқуына психологиялық түрде
дайындығы. Соңында балада мектепке барар
сәтте оқушыға тән психологиялық қасиет
пайда болады. Бұл қасиеттер өмір
жағдайымен іс-әрекетінің әсер ету арқылы
мектеп оқуында түбегейлі болып
қалыптасады.

Ұқсас жұмыстар
Сабаққа қойылатын қазіргі талаптар
Сабақ – оқытудың негізгі формасы туралы ақпарат
Жоғары мектепте оқытуды ұйымдастыру
Кәсіби оқу орнында оқытуды ұйымдастыру формалары
Жаппай жұмысты уйымдастыру
Оқушыларды сыныпқа жас шамаларымен таным қабілеттерібойынша топтастыру
Оқу процесін ұйымдастыру формалары
Сабақ – оқытуды ұйымдастырудың негізгі формасы
Информатиканы оқытуда қолданылатын әдіс - тәсілдер
Проблемалық дәріс
Пәндер