Бөлшектер мен тораптарды құрастыру кезіндегі жалпы мәліметтер. Тамақ өнеркәсібінің жабдықтарын жүйелеу
Презентация қосу
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ
МИНИСТРЛІГІ
СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕТТІК
УНИВЕРСИТЕТІ

ПӘН: «НАДЕЖНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ШИН»

СӨ
Бөлшектер мен тораптарды
құрастыру Ж
кезіндегі жалпы
мәліметтер. Тамақ
өнеркәсібінің жабдықтарын
Тексерген: Абдилова Г.Б

жүйелеу. Орындаған:
Маулетов. Е.

Топ: ТО-
Семей – 2015 ж
311
Жоспар:
1. Тамақ өнеркәсібінің аппараттар мен машиналар туралы жалпы түсінік.
2. Жабдықты құрастыру кезіндегі есепке жататын өзара байланыстар.
Өңделетін өнімге әсер етуі бойынша
тамақ өнеркәсібінің жабдықтарын
аппараттарға және машиналарға
бөлеміз. Аппараттарда физика-
механикалық, жылулық, диффузиялық,
химиялық, биохимиялық, электрлік және
басқа процестері жүреді, ал
машиналарда негізінен өңделетін
объектіге механикалық әсер кезінде
технологиялық процестер жүреді. Бұл
процестерді механикалық деп атайды.
Кейбір машиналарда механикалық өңдеу
ретінде қыздыру, суыту, массаалмасу, химиялық
реакциялар жүреді. Сондықтан "технологиялық
машина" терминін - технологиялық процесті
жүзеге асыруға арналған техникалық құрылғы
деп түсіндіреді.
Тамақ өндірістерінің машиналары және
аппараттары көбінесе химиялық және аралас
салалар өнеркәсіптерінің жабдықтарына ұқсас.
Техникалық даму барысында тамақ
өндірістерінің жеке машиналары мен
аппараттарын басқа өнеркәсіптерде (мысалы,
сүт өнеркәсіптерінде кеңінен қолданылатын
сүттен қаймақты бөлуге арналған сұйықты
сепараторлар тамақтық, химиялық және басқа да
өнеркәсіп өндірістерінде кеңінен қолданылды).
Қант өнеркәсіптерінде кеңінен белгілі
центрифугалар химиялық өнеркәсіптерде
қолданылады. Химиялық өнеркәсіпте тиімді
жұмыс істейтін пластинкалы
жылуалмастырғыштар сүт өнеркәсібінде
қолданылады.
Құрастыру критериялы, еркін және
кездейсоқ шешімдер қабылдаумен
байланысты. Ең дұрысы критериялық
шешім.
Құрастырудың негізгі бағыты
оптимизациялауда. Оптимизациялау
облысында екі негізгі талаптарды
белгілеп қоюға болады: ең аз
шығындармен қажетті тиімділікті алу;
шектелген қорларды қолдана отырып,
максималды тиімділікті алу. Ең аз
шығындар критерияларын қолдану
немесе максималды тиімділік
оптимизациялауды жүзеге асыруға
көмектеседі .
Құрастыру критериялы, еркін және
кездейсоқ шешімдер қабылдаумен
байланысты. Ең дұрысы критериялық шешім.

Құрастырудың негізгі бағыты
оптимизациялауда. Оптимизациялау
облысында екі негізгі талаптарды белгілеп
қоюға болады: ең аз шығындармен қажетті
тиімділікті алу; шектелген қорларды қолдана
отырып, максималды тиімділікті алу. Ең аз
шығындар критерияларын қолдану немесе
максималды тиімділік оптимизациялауды
жүзеге асыруға көмектеседі .
Бөлшек материалын таңдаудың
негізгі талаптары беріктік, шыдамдылық,
берілген массасына, кедір-бұдырлыққа,
бөлшектердің бірыңғайлығына, термо
өңдеу шарттарына және т.б.
байланысты.
жататын өзара байланыстар болады.
Өзара байланыс І–ІІ. Еңбек шығындары және
құралдарды құрастыру кезінде, техникалық
қызмет етуде мен жөндеуде тұтастықтың
жоғарылауы құрастырма бірліктерді тұтастық
талаптарының орындалуымен байланысты.
Құрастырма бірліктердің компановкасының
талаптарын қанағаттандыратын бағыттардың
бірі жоғары төзімділікті материалдардан
жасалған кіші габаритті өлшемді бөллшектерді
құрастыруды жетілдіру.
Өзара байланыс І-ІІІ. Техникалық қызмет ету
мен жөндеуде құрастырма бірліктердің еңбек
шығындарының азаюы және компоновкаға
арналған құралдардың жүктеу режиміне сәйкес
бөлшекті таңдаумен байланысты.
Өзара байланыс І-IV. Жоғары төзімділікті
материалдардан жасалынған, аз габаритті
бөлшектерді қолдана отырып, құрастырма
Өзара байланыс І-V. Бөлшекке
зақым келуін азайту және бөлшек
шыдамдылығын арттыруға
арналған тиеу циклдарының санын
қысқарту.
Өзара байланыс II-IV. Бөлшектің
қауіпті қимасының жеткілікті
өлшемдерін қамтамасыз етуі; бұл
кезде қосылысқа кіретін бөлшек
құрылымына емес, қосылыс
құрылымына ерекше назар аудару
керек.
Өзара байланыс II-V. Техникалық
қызмет ету мен жөндеу кезінде
шыдамдылықты жоғарылату,
құралдар мен еңбек шығындарын
төмендету. Бөлшек
шыдамдылығының жоғарылауымен
Назарыңызға
рахмет!!!

Ұқсас жұмыстар
Технологиялық процестің ерекшеліктерін ескере отырып, жабдықты жобалау
Аппараттар жасалынатың материалдар
Тот баспайтын болат
Бөлшектеу-құрастыру және жөндеу жұмыстарына арналған жабдықтар, аспаптар және құралдар
Зырян қорғасын комбинаты
Тағам өндірістерінің аппараттарын жасауда қолданылатын материалдар
Қазақстанның өнеркәсіп географиясы
Наладка ремонты, юстировка және өлшеу құралдарын калибрлеу
Құрастыру үрдістерін жобалау
Ауыл шыруашылығы
Пәндер