Өзін-өзі тану тұлғаның өзін-өзі жүзеге асыруы
Презентация қосу
Өзін-өзі тану тұлғаның өзін-өзі жүзеге
асыруының шарты ретінде

Орындаған: Әлихан Ерқанат
Т-411 топ
Тексерген: Кошкимбаева Р.Х
Тұлғаның өзін-өзі
жүзеге асыруы

Тұлғаның дамуының
Жоспары: әртүрлі жас сатылары

Өзін-өзі тану пәнінің
жеке тұлғаға әсері
Мақсаты:
Өзін –өзі тану тұлғаның
өзін-өзі жүзеге асыруының шарты
ретінде екендігін түсіндіру,
тұлғаның дамуының әртүрлі
жас кезеңдері жайлы мәлімет беру
Тұлғаның өзін-өзі
жүзеге асыруы

Тұлғаның өзінің жеке
және кәсіби
мүмкіндіктерін анағұрлым
толық айқындауы.
«Мен» және қоршаған
орта

Өмір жиі бейсаналық, үздіксіз болып табылады,
өзін-өзі танудың процесі

Балалар сыртқы әлемге өзін 7-8 ай
мөлшерінде ерекшелейді
«Мен» және қоршаған
орта

«Мен менсіну» сезімдер негізінде қалыптасады

келесі кезең
өзін-өзі суреттеу
«Мен» және қоршаған
орта

Бұрмаланған бейнесі,
ол үшін адам «дайындығын»
қалыптастыру
«Мен» және қоршаған
орта

Мінез ішкі жан дүниеге Ішкі жан дүние міне
байланысты ма? байланысты ма?
Өз-өзін тұжырымдау

+ Өз қабілеттерін
көрсету

Өз-өзін бағалау

Өз-Өзін бағалау - өз бейнесіне эмоциялық қатынас
Соңғы жылдары симпозиумда қабылданған жас кезе ңдерінің сызбасына
жаңа туған баладан бастап жасөспірімдік ша ққа дейінгі
өзгерістер кіреді. Олардың сатылары:

1. Жаңа туған бала (туған сәттен
бір-екі айға дейін)
2. Нерестелік шақ (бір-екі айдан бір жылға дейін);
3. Ерте сәбилік шақ (бір жастан үш жасқа дейін);
4. Мектепке дейінгі балалық шақ (төрт жастан
7 жасқа дейін);
5. Бастауыш мектеп жасы (7 жастан 11,12 жасқа дейін);
6. Жеткіншек шақ (11, 12 жастан, 14, 15 жасқа дейін);
7. Жасөспірім шақ (14,5 жарым жастан, 17 жасқа дейін)
Жеке тұлғаның
қалыптасуы - күрделі,
ағзаның өсуі мен жетілуін,
стихиялы әсерлерді, мақсатты,
ұйымдасқан тәрбиені қамтитын
қарама-қайшылықты процесс.
Жеке адамның қалыптасуы өмірге
келген сәтінен басталады, жеткіншек
және жасөспірім шақта жедел жүреді,
ересек шақта өзінің біршама аяқталу
кезеңіне жетеді.
«Өзін-өзі тану» пәні тұлғаның адамгершілік-рухани
қалыптасуының білім беру маңызды пәні болып
табылады. Пән мазмұны Қазақстан қоғамындағы
өскелең ұрпақтың рухани-адамгершілік білімі мен
тәрбиесі жалпыадамзаттық, жалпыұлттық, этномәдени
және тұлғалық құндылықтардың
құндылықтар адамның өзін толық іске асыруына,
өмірдегі өз рөлі мен
өмірлік мұратының мәнін ұғынуына, қоғамға қызмет
етуіне мүмкіндік
береді.
Өзін-өзі тануды оқыту интерактивтік әдістеме негізінде білім беру
процесіне әрбір қатысушының жеке тұлғалық ерекшеліктерін ескере
отырып жүргізіледі. Адамгершілік құндылықтар әрбір жасқа лайықты
әлемді қабылдау арқылы меңгертіледі. Өзін, өзге адамдарды тану,
қоршаған ортамен өзара қарым-қатынас жасау, ақиқат пен махаббатты
түсіну адам өмірінің ең басты мәні тұрғысынан студент ойлана алатын,
өзінің пікірін жеткізе білетін, таланты мен қабілеттерінің ашыла
түсетін, формалды емес, сенімді жағдайда өтеді.
Өзін-өзі тану сабақтарында оқытушымен ашық диалог жүргізіледі,
әлеуметтік-рөлдік ойындар мен тренингтерде адамдардың өзара қарым-
қатынас әлемі зерттеледі, өмірдік бақылаулары бойынша пікір
алмасады, қоғамға қызмет етудің практикалық дағдылары дамытылады.
Өзін-өзі тану ерекшелігін есепке ала отырып, денсаулық са қтау
әлеуетіне ие әр түрлі стандартты емес сабақ түрлерері: ойын-саба қтар,
ойлану-сабақтары,
шығармашылық сабақтар, экскурсия және концерт сабақтар т.б. түрлері
пайдаланылады.
Пайдаланылған әдебиеттер:
. Жарықбаев Қ. Этнопсихология: ұлт тәрбиесінің өзегі.
Алматы., Білім. 2005ж
2. Өзін-өзі тану. Хрестоматия. Алматы, 2003 жыл
3. Құдышева Б.Қ, Жұманова Г.Ж, Нұркеева С.С, Серовайская Д.Е.
Өзін- өзі тану пәніне кіріспе. Оқу құралы. Алматы, 2007 жыл
. Нұркеева С.С, Нұрбекова С.Ж, Кашкарова Л.О. Өзін-өзі тану.
Студент дәптері. 1курс. Алматы, 2007 жыл
. Нұркеева С.С, Нұрбекова С.Ж, Кашкарова Л.О.
Өзін-өзі тану. Оқытушыларға арналған әдістемелік құрал. 1курс.
Алматы, 2007 жыл
а р ы ңы зғ а
Н аз а рл
ра хм ет !

Ұқсас жұмыстар
Өзін-өзі тану тұлғаның өзін- өзі жүзеге асыруының шарты туралы ақпарат
Өзін-өзі тану тұлғаның өзін-өзі жүзеге асыруының шарты жайлы ақпарат
«Педагогтың кәсіби өзін-өзі тануы мен өзіндік дамуы»
Өзін­ өзі тану тұлғаның өзін­ өзі жүзеге асыруының шарты ретінде
Өзін-өзі тану тұлғаның өзін-өзі жүзеге асыру шарты
Өзін-өзі тану тұлғаның өзін-өзі жүзеге асыру шарты ретінде
Өмірдің мәні және кәсіби өзін - өзі анықтау психологиясы
Өзін-өзі тану ілімінің ғылыми негіздері туралы ақпарат
Өзін –өзі танупәнінің маңызы
Өзін өзі тану тұлғаның өзін-өзі жүзеге асыруының шарты
Пәндер