«Педагогтың кәсіби өзін-өзі тануы мен өзіндік дамуы»
Презентация қосу
ҚР БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
ЖАРАТЫЛЫСТАНУ – МАТЕМАТИКА ФАКУЛЬТЕТІ
МАТЕМАТИКА МАМАНДЫҒЫ

С ӨЖ
Тақырыбы: «Педагогтың кәсіби өзін-өзі
тануы мен өзіндік дамуы»

Тобы: Т- 413
Орындаған: Берік Н.
Тексерген: Кошкимбаева Р. Х..
«Өзін-өзі тану негіздері» модулінің міндеттері:
• тұлғаның өзін-өзі тану, өзін-өзі дамыту және
өзін-өзі жетілдіру үдерістері туралы біртұтас
ұғым беру;
• қазіргі заманғы әлемдегі адамның
құндылықтары туралы түсінік қалыптастыру;
• аталмыш жас ерекшелігіндегі тұлғалық және
даралық маңыздылықты жетілдіру;
• студент тұлғасының жағымды және
шығармашылық ойлауын жүзеге асыру
дағдыларын белсендіру;
• студенттердің рухани ақиқаттың «мәңгілігі»
және олардың адам өміріндегі маңызы туралы
түсініктерін кеңейту.
«Өзін-өзі тану негіздері» модулі аяқталған соң
студент төмендегідей біліктерді меңгеруі тиіс:
• өз Отанын – Қазақстан Республикасын сүйетін
азамат болуға;
• ел тарихына, отандық және әлемдік мәдени мұра
құндылықтарына қамқорлықпен қарауға;
• әлемді және өз-өзін тануда жасампаздықты
танытуға;
• өмірлік және кәсіби жағдаяттарда адамгершілік
өлшемдерді басшылыққа алуға;
• адамдармен жағымды қарым-қатынаста болуға
және көзқарастары мен сенімдері өзгеше адамдармен
толерантты болуға;
• саналы түрде салауатты өмір салтын ұстанып,
өзінің дене және эмоциялы-рухани жай-күйін
қалыпта сақтауға.
«Педагог» мамандығы бұл – мақтаныш»
модулінің міндеттері:

•студенттердің «педагог» мамандығына деген дербес
1. таңдауына лайықты қатынасын қалыптастыру;

•Қазақстан Республикасында Білім беруді дамытудың 2011 - 2020
жылдарға арналған Мемлекеттік Бағдарламасының мақсатына
сәйкес педагог мамандығының беделін арттыруға ықпал ету;

•болашақ мамандардың өзін-өзі кәсіби дамытуға
3. даярлықтарын дамыту;

•студенттердің өзін-өзі кәсіби тану және дамыту
әдістемесі мен теориясы туралы біртұтас т үсінігін
4. қалыптастыруға ықпал ету;
«Педагогтың өзін-өзі кәсіби тануы және дамытуы»
модулі аяқталған соң студент төмендегідей біліктерді
меңгеруі тиіс:
мамандықтын негізін құраушы қағидаларды, құндылықтарды,
артықшылықтарды;
педагогикалық іс-әрекеттің құнды-мағыналы бастаулары;
өзін-өзі кәсіби дамытудың негізгі заңдылықтары;
педагогтың өзін-өзі кәсіби танудың және жоғары деңгейде
дамытудың өзекті механизмдері мен жағдайлары;
студенттердің өзін-өзі тану үдерісінде педагогикалық қолдаудың
негізгі қағидалары;
педагогикалық міндеттерді шығармашылықпен шешу;
кәсіби біліктілікті жүйелі арттыру;
кәсіби портфолионы жасау;
кәсіби қарым-қатынас мәдениетін.
Кәсіби даму
нәтижесінде адамның өзінің барлық өмірінің барысында өз
кәсіби дағдылары мен іскерліктерінің деңгейін және сапасын
сақтауға мүмкіндік алатын үрдіс

іс – әрекеттің барлық саласына қатысты: педагог, менеджер,
кеңес беруші, психолог, дәрігер, дизайнер, әртіс және тағы
басқа

бұл жүйелі беку, білім саласында жетілу және кеңею, тұлғалық
сапалардың дамуы, жаңа кәсіби білімдер мен дағдыларды меңгерудегі
қажеттілік, өзінің барлық еңбек жолында белгілі міндеттерді атқара
білу.

міндеттілік немесе жалған емес, ойлаудың, пайдалы
әдеттің негізі болуы керек.

адамнан саналы, бағытталған, белсенді оқуды талап етеді.
Мұндай оқу басқа формалардан анық ерекшеленеді.
Кәсіби даму
Адамның кәсіби дамуының деңгейлік жоспары мынадай
бағытта болғаны жөн:
Жұмыс, еңбек әрекеті – қандай дағдылар қолданылмайды және неге?
Түсіндіріңіз.
Кәсіби дағдылар – өз дағдыларыңызды 5 баллдық жүйеде бағалаңыз. Бұл
сізге
қандай дағдыларыңызды жетілдіруіңізді анықтауға көмектеседі.
Құндылықтар – Сіздің құндылығыңыз топтың өзекті деп санайтын
құндылықтарымен қаншалықты сәйкес екендігін тексеріңіз. Бұл өз
құндылықтарыңызды қайтадан қарауға көмектеседі.
Оқу – өзіңізге жаңа мәліметтерді меңгеруге қолайлы стратегияны таңдаңыз.
«Өзін-өзі тану» пәнін оқытатын ;
педагогтың бойында мынандай сапалық қарым-қаты
қасиеттер болуы шарт:

эмпатия (өзгелердің сезімін түсіне білу)

құрметтеу (өзгелерді конструктивті
тұлға ретінде бағалай алу);
Кез-келген іс-әрекет түрінде топтың
бірлескен даярлығы
«Өзін-өзі тану» пәнін оқытатын
педагогтың бойында мынандай сапалық
қасиеттер болуы шарт:
«Өзін-өзі тану» пәні оқытушысының зерттеу
қызметінің үш аспектісі бар.

• аспектіде сабақ үстіндегі топтық жұмыстарда

Бірінші қолданылатын оқыту тәсілдері мен түрлерінің жасау
түрлерінің немесе оқыту тәсілдерінің тиімділігі
зерттелінеді;

• аспект «Өзін-өзі тануды» оқытуда психодиагностикалық

Екінші әдістерді қолдануы мен әрекеттерді орындауы жатады.
Оларды пайдалана отырып оқытушы студенттердің даму
процесін зерттеуші қызметін атқарады.

үшінші
• аспектісі оқытушының өзін-өзі тану процесінде жеке
тұлғаны дамыту технологиясын жүзеге асыруы кезінде
анықталады.
Аталған нәтижелердің жүзеге
асқандығын төмендегі әрекеттерден
көруге болады:
- Мақсатқоя білу; өз алдына кәсіби мәнді
мақсат пен өзіндікдаму міндеттерін қою;
- Жоспарлау: өзіндікдаму құралдары мен
әдістерін, әрекеттері мен тәсілдерін таңдау;
- Өзіндікбақылау: өзіндікдамудағы қадамдар
мен нәтижелерді салыстыру;
- Түзету: өзімен жүргізілген жұмыс
нәтижелеріне қажетті түзетулер енгізу.
Пайдаланған әдебиеттер:
1.Жоғары оқу орындарында өзін-өзі
тану пәнін оқыту әдістемесі:
Мұғалімдерге арналған оқу-әдістемелік
құрал. – Алматы «Бөбек» ҰҒПББСО,
2007. – 96 б.
2.«Жантану» оқулығы
3.Б.Қ. Дамитов
4.«Самопознание kz» журналы

Ұқсас жұмыстар
Педагогтың кәсіби өзін-өзі тануы мен өзіндік дамуы жайында
Педагогтың кәсіби өзін- өзі тануы және өзіндік дамуы
Педагогтың кәсіби өзін-өзі дамытуы
Педагогтың өзін-өзі тануы және өзіндік дамуы
Мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес белгіленген құзіреттіліктер жүйесі бойынша анықталған тәрбиеші моделі
Педагогтың кәсіби өзінөзі тануы және өзіндік дамуы
Педагогтың кәсіби өзін-өзі тануы мен өзіндік дамуы жайлы
ПЕДАГОГТЫҢ ӨЗІН - ӨЗІ ТӘРБИЕЛЕУ МЕН КӘСІБИ ДАМУЫ
Педагогтың кәсіби өзін өзі тануы мен дамуы
Педагогтың кәсіби өзін- өзі тануы мен өзіндік дамуы туралы ақпарат
Пәндер