Дыбыс жазу студиясын ашу
Презентация қосу
Бизнес-жоспар
Дыбыс жазу студиясын

Орындаған: Нұрбекова
М.Н
БТ-407 тобының
Мазмұны
Резюме
Кіріспе
1. Жобаның тұжырымдамасы
2. Қызметтердің сипаттамасы
3. Өндірістер бағдарламасы
4. Маркетингтік жоспар
5. Техникалық жоспарлау
6. Ұйымдастыру, басқару және құрам
7. Жобаны іске асыру
8. Пайдалану шығыстары
9. Жалпы және әкімшілік шығыстар
10. Қаржыландыру қажеттілігі
11. Жобаның тиімділігі
12. Жобаның әлеуметтік-экономикалық
мәні
Қосымшалар
Резюме
Жобаның тұжырымдамасы Қазақстан Республикасының Семей
қаласында дыбыс жазу студиясын ашуды қарастырады.
Студия негізінен ән, әр түрлі аспап үндерін жазу, сонымен қатар
минусовка жазу болады.
Кейіннен дауыс өзгертетін құрылғы түрлері қосылуы мүмкін.
Жоспарланған студияның нысаналы тобы Семей қаласының
мәдениет үйінің қызметкерлері, сондай-ақ қызмет көрсету.
Жоба бойынша жалпы инвестициялық шығындар мыналарды
қамтиды
1-кесте
Шығыстар, мың теңге 1 591

Негізгі капиталға инвестициялар 1061

Айналым капиталы 530

Барлығы 1 591
Жобаны қаржыландыруды жоба
бастамашысының өз қаражаты есебінен
сияқты қарыз капиталы есебінен де жүзеге
асыру жоспарлануда.
2-кесте

Қаржыланды
ру көзі, мың Сомасы Кезеңі Үлесі
теңге

Негізгі
капиталға
1 061 03.2017 67%
инвестицияла
р

Айналым
530 03.2017 33%
капиталы

Барлығы 1 591 100%
Жоба экономикалық көзқарас
жағынан мыналарға ықпал ететін
болады:
- Семей қаласында жаңа жұмыс
орнын құруға;
- Семей қаласының бюджетіне
қосымша кірістердің түсуіне.
Жобаның әлеуметтік әсерінің
арасынан мынаны бөліп көрсетуге
болады:
- Семей қаласының мәдениет
үйінің қызметкерлерінің, сондай-ақ
қызмет көрсету және ұқсас
қызметтер түрлері
қызметкерлерінің сапалы ән
жазуға деген қажеттіліктерін
қанағаттандыру.
Кіріспе
Дыбысжазба студиясы — дыбысты жазу және өңдеуге арналған
арнайы бөлме немесе ғимарат. Дыбысжазушы студия және
аудиостудия деген атаулармен де белгілі.
Дыбысжазба студиялары музыка, фильмдердегі, телевидениедегі
және мультфильмдердегі әртістердің дауыстарын, диалогтарды,
дыбыстық эффектілерді және осы фильмдерге арналған музыканы
(саундтрек) жазу үшін қолданылады.
1. Жобаның тұжырымдамасы
Жобаның тұжырымдамасы дыбыс жазу студиясын
ашуды қарастырады.
Студияның негізгі міндеттері мен түрлері мыналар:
-музыка
-фильмдердегі
-телевидениедегі
- мультфильмдердегі әртістердің дауыстарын,
-диалогтарды
-дыбыстық эффектілерді
- фильмдерге арналған музыканы (саундтрек) жазу
Кейіннен заман талабына сай басқа да арнайы
түрлері қосылуы мүмкін.
2. Өнімнің (қызметтердің) сипаттамасы

Студияны жабдықтау негізінен дыбысты ұстайтын (микрофондар, дыбыс түсіргіштер),
өңдейтін (микшерлер, сигналды процессорлар, компрессорлар, комьютерлік плагиндер, және
т.б.), жазатын (DAT-магнитофондар, қатқыл дискілер, аналогтық дыбысжазба құрылғылары)
және ойнататын (студиялық мониторлар, студиялық акустика) құрылғылардан тұрады.
Студиялық мониторлар — дыбысжазба студиясының ажырамас бөлігі. Олар дыбысты
ойнатумен қоса дыбыс мониторингін жүргізуге мүмкіндік береді. Мониторинг — студияның
маңызды құрамдас бөлігі. мониторинг үшін студиялық құлаққап және студиялық
мониторлар (студялық акустикалық жүйе) қолданылады

3-кесте – Студияның жоспарлы қызмет түрі
Атауы Түрі
Дыбыс жазу эстрадалық
Дыбыс жазу дәстүрлі
3. Өндірістер бағдарламасы
Микрофондар акустикалық толқынды электрлік немесе сыйымды тербеліске конвертациялауға
мүмкіндік береді. Қ азіргі таңда барлық дыбысжазба студияларында негізінен конденсаторлық,
таспалық және динамикалық микрофондар қолданылады. Олар өздерінің жиіліктік және
динамикалық сипаттамаларымен, сезімталдылығымен және бағытымен ерекшеленеді.
Конденсаторлық және таспалық вокалдық микрофондар үлкен жиіліктік және динамикалық
диапазон мен жоғары сезімталдылыққа (тез жауап беруге) ие үлкен мембраналарға ие. Олар
микрофон корпусына вибрациялардың әсерін жоюға арналған арнайы резеңке тұпқоймаға
қойылады.
Аспаптық микрофондарды әрбір орындаушы өз талғамына қарай өзі таңдайды. Ысқақты-ішекті
аспаптарды жазу үшін көбінесе белгілі жиіліктерде сезімталдығы жоғары, әрбір аспаптың дыбыс
ерекшеліктерін жеткізу мақсатында тығызбағытталған конденсаторлы микрофондар қолданылады.
Микшерлік пульт көптеген аудио кірістер мен шығыстардан, коммутаторлардан тұратын құрылғы
болып табылады. Қ ажетті гармониядағы барлық дыбыс көздерін жинақтауға мүмкіндік береді.
Барлық дыбыс көздері көптеген дыбыс өңдеу сатысынан өтеді: алғыкүшейткіш, эквализация,
панорамалау, балама дыбыс көздерімен жинақтау және т.б. Сонымен қатар осылай өңделген дыбыс
коммутация панелі көмегімен микшердің басқа аудио шығысына қайта бағыттала алады. Аудио
кіріс/шығыстардың күрделі жүйесі аудиосигналды ағынды түрде өңдеуге және нәтижесінде оны
ортақ микске қосуға мүмкіндік береді. Микшерлік пульт дыбысжазба студиясының жүрегі іспеттес
қондырғы болып табылады.
Микшерлік пультті алмастыра алатын, арнайы құрылғылармен жабдықталған компьютер.
Мультимедиялық студия классикалық дыбысжазба студияларына арзан және жақсы алмастыру болып
табылады. Олар көпарналы студиялық классты дыбыс карталарымен және арнайы бағдарламалық
жасақтамалармен жабдықталған және шебер қолында компьютер қуатты дыбысжазба студиясына
айнала алады. Cubase және Adobe Audition сынды виртуалды микшерлерде классикалық аналогтық
микшерге ұқсас функциялар жинағы бар.
Маркетингтік зерттеулердің (тұтынушылардың арнайы дауысыны ң басымды ғын
айқындау мақсатында) нәтижелері негізінде, сондай-ақ жарнамалы қ акциялар ар қылы
жүзеге асырылатын болады.
Бағаны қалыптастырған кезде тұтынушылар кірісіні ң орташа де ңгейімен аны қтал ған
сатып алу қабілеттілігі ескерілді.
4-кесте – Сатуға жоспарланған баға, мың
теңге

Атауы Мәні, теңге

Эстрадалық ән
2000
Дәстүрлі ән 2500

Сату бағдарламасын есептеген кезде инфляция назар ға алын ған жо қ, өйткені
инфляцияға байланысты бағаның көтерілуі студия қызметтеріні ң ба ғасыны ң ұл ғаюына
әсер ететін болады.
4. Маркетингтік
жоспар
Жоспарланған студияныңың басты мақсаты
нарыққа ену және кейіннен онда орнығу болып
табылады.
Жылжудың негізгі әдісі ретінде қызығушы
нысаналы топтарға тікелей жарнаманы
пайдалану қажет. Бұл үшін мынаны қолдану ға
болады:
- Студия туралы жарнамалық-техникалық
құжаттарды тарату;
- тегін интернет-ресурстарда студия туралы
ақпараттар орналастыру, тегін хабарландырулар
беру.
Сұранысты қалыптастыруды және өткізуге
ынталандыруды мынадай сәттерді ескере келе
жүргізу жоспарлануда:
- Басқалармен салыстырғанда барынша төмен
баға деңгейі;
- Білікті құрам;
- Заманауи жабдық;
- Сұранысқа ынталандыру бағдарламасын іске
асыру.
5-кесте - Жобаның SWOT-
талдауы

Сыртқы орта Мүмкіндіктер Өндірістік қуаттылықты
кеңейту.

Қатерлер Импорттың үлесін ұлғайту

Ішкі орта Басымдықтар Жоғары технологиялы және
заманауи жабдықтарды
пайдалану.

Кемшіліктер Кәсіпорынның жаңаруы (жаңа
жоба).
Шикізат бағасына тәуелділік.
5. Техникалық жоспарлау

Дыбыс жұтуға қабырғалар мен төбеге арнайы
дыбысты жұтатын материалдарды бекіту арқылы қол
жеткізіледі. Бұл материалдар белгілі бір жиіліктегі
дыбыс толқындарын жұтудың (өшіру) жоғары
көрсеткіштеріне ие және жаңғырықты (табиғи
реверберация) жоюға мүмкідік береді. Нәтижесінде
жазбаның түріне байланысты әр бөлмеге өзінің арнай
материалдары қолданылады. Мысалы, вокалдық жазба
өтетін бөлмелерге поролон, мақта, ковролин
және/немесе олардың комбинациясы қолданылады
(бұл материалдар 3 КГц-тен 9-10 КГц диапазонындағы
дыбыстарды жақсы жұтады), алайда бұл материалдар
барабан және контрабас сияқты аспаптардың жазбасы
өтетін бөлмелерде қолданылмайды (себебі мұнда
төмен және субтқмен жиілікті жұтатын композиттік
материалдар қажет).
Дыбысты өткізбеуге студия қабырғаларының арнайы
конструкциясы арқылы қол жеткізіледі.
Қ абырғаларды қалыңдатаады және мүмкіндігінше
бірнеше қабат қабырға қойылады және олардың
аралығына дыбыс толқынының энергиясын жұту
үшін құм немесе басқа да материалдармен толтырады.
Бұл өзгертулер студияны сыртқы және ішкі шудан
оқшаулайды.

Ұқсас жұмыстар
Сауат ашу сабағына қойылатын талаптар
Сауат ашу сабақтарына қойылатын негізгі педагогикалық талаптар
Сауат ашу және жазу негіздері
Сауат ашу пәнінің маңыздылығы
Сауат ашу әдістері
Әліппеге дейінгі кезең
Шетелдің атақты кәсіпкері
Фонетико – фонематикалық жетіспеушілік
Дыбыстың таралу - Әртүрлі ортадағы дыбыс себептерін білу
1.«Әліппе серігі» бойынша жұмыс.. 2. «Жазу дәптері» бойынша жұмыс. 3. «Сауат ашуға арналған дидактикалық материалдар» бойынша жұмыс 4. «Кеспе әріптер мен буындар» бойынша жұмыс
Пәндер