Өндірістік қазандықтын жылутехникалық басқару жүйелері


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
СӨЖ №2:

ӨНДІРІСТІК
ҚАЗАНДЫҚТЫН
ЖЫЛУТЕХНИКАЛЫҚ
БАСҚАРУ ЖҮЙЕЛЕРІ
Тоқтарғазы Айдана
Дәрiс жоспары.

Жылу процестерінің автоматтық
реттеуіштері.
Өндірістік реттеуіштер типтері
және олардың қозғалыс приципі.
Реттеуіштің негізгі элементтеріне, реттеуіш заңдарын т үзуші,
командалық-күшейткіш қондырғы (ККҚ), кері байланыс
қондырғысы (КБҚ) және орындаушы механизм (ОМ) болып
табылады. Кері байланыс ККҚ немесе ККҚ және ОМ ды ғана
ала алады. Шынайы АСР интегралды немесе пропорционалды
сипаттамаға ие ОМ-ды қолданады. Егер ОМ пропорционалды
звено қозғалысы болса онда оны қолдану көмегімен басқа
реттеуші сызықты заң іске асуы мүмкін. ОМ базасындағы
интегралды звено сипаттамасы аясында басқа да реттеуші зона
жасалуы мүмкін, бірақ сәйкес келетін КБҚ сипаттаманы
таңдау керек. Қолмен басқару задатчигі (ЗД) – басқаруға
берілген шамаға сәйкес дабылды қалыптастыруға арналған.
Реттеу заңын іске асыру нұсқалары реттеуші
құрылысы

Wy- беріліс функция ККҚ, Wum- беріліс функция
ОМ,
Woc- беріліс функция КБҚ.

Реттеу заңын іске асыратын құрылым сызбасы
Реттеу заңының теңдігі:

х рег k рег хвх
П-регулятор беріліс функциясы
W рег k рег

Ішкі қондырғының кері байланысы ОМ-ды қамтиды.
Берілген реттеушінің беріліс функциясы:

W y Wим
W pее
1 W yWимWoc
ККҚ пропорционалды звеносын Ку>>1 күшейткіш
коэффицентімен қабылдаймыз, беріліс функция
ККҚ қондырғысы
Бұдан реттеуші функциясын аламыз:

 
  W y W им 1
W pее
1 W y W им W oc W oc
Реттегіштің функционалдық сызбасы келесі элементтерден тұрады.
(Д) датчигі - басқару мөлшерін және (ИБ) өлшеу блогына түсетін
дабылын өлшеуге арналған бірінші текті құрал. Жылутехникалық
бірінші текті құрал ретінде терможұп манометрлік пружиналар
және дифманометрлер т.б. қолданылады.

Реттегіштің функционалдық сызбасы
Д – датчик; ЗД – задатчик; ИБ – өлшеу блогы; КУУ – бұйрықты-күшейту
қондырғысы; ИМ – орындаушы механизм; УОС – кері байланыс қондырғысы; РО
– реттеуші орган.
Өндірістік реттегіш датчигңне қойылатын
талаптар:

- бағытталу әрекеті– датчиктің шығу дабылының
өзгерісі кіру дабылының әрекетіне әсер етпеуі керек;
- жоғары сезімталдық және аз инерциялдық;
- стстикалық сипаттаманың сызықтығы;
- жоғарғы сенімділік– жұмыстан бас тарту
тоқырауға және АСР қате жұмысына әкеп
соқтыруы мүмкін.
Реттегіштің композициялық
құрылымы келесі элементтердің
болуымен анықталады:
- (ИБ) өлшеу блогы. В ИБ-да осы екі дабылды
салыспараметрлер мен задатчикті реттеуші
датчикке дабыл түсетін тыру жүреді;
- кері байланысты (УОС) қондырғысы – реттеу
процесі үшін ішкі кері байланыс. УОС-қа дабыл
КУУ-дан түседі немесе орындаушы механизмнен
түседі;
- реттеуші органдарды алмастыруға (ИМ) реттеуші
орындау қондырғылары болады.
Қолмен басқару задатчигі (ЗД) – басқаруға берілген
шамаға сәйкес дабылды қалыптастыруға арналған.
Оның шығу дабылы датчиктің шығу дабылы
сияқты біріңғай болып та қалыптасады. Мысалы,
егер датчик шығаберісте тұрақты ток кернеуге ие
болса, онда задатчиктен шығуында тұрақты ток
кернеуі түсуі керек.
Назарлары ң ыз ғ а
рахмет

Ұқсас жұмыстар
Қазандық қондырғы
Тамақ дайындауға арналған газ қазандығы
Бу турбиналық конденсациялық электр станция (КЭС)
Интеллектуалды ақпараттық жүйелер
Турбина сипаттамасы
Бағдарламаланатын логикалық контроллер
Гидрокүштік қондырғылар
Бұрғылау кемелері
Бағдарламалық қамтамасыздандыру
Газ тарату жүйелерінің техника- экономикалық көрсеткіштері
Пәндер