Программалық жабдықтарды құжаттау. Құжаттаудың ортақ жүйесі. МЕМСТ пен бекітілген программалық құжаттаудың түрлері


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Программалық жабдықтарды
құжаттау. Құжаттаудың ортақ
жүйесі. МЕМСТ пен бекітілген
программалық құжаттаудың
түрлері

Орындаған: Токбаев Е.У
Тексерген: Жаксыгулова Д.Д
Программалық құжат (Программный
документ; program document) — компьютерде
белгілі бір есепті (программалық бұйымды)
дайындау, шығару, сүйемелдеу жөне
пайдалану үшін қажетті мағлұматтары бар
құжат.
Программалық жабдықтарды құжаттау оның өмірлік
циклындағы маңызды процесстердің бірі .

Программалық жабдықтың құжаттарына
• баспа түрінде немесе цифрлық түрде дайындалған
программаны құрушыға арналған құжаттар
• қолданушыға арналған нұсқаулықтар
• анықтамалықтар
• диалог түріндегі электрондық нұсқаулықтар және
т.б.
Программалық жабдықтың құжаттарын қолданылу
саласына қарай

1. архитектуралық – жобалаушы құжаттар, негізінен
программаны құрушыларға арналған. Мысалы, архитектура –
жобалаушы құжаттарда программисттер деректер
құрылымының не себепті класстар түрінде анықталғанын,
немесе паттерннің не үшін таңдалғанын, немесе оларды
жетілдіру үшін не істеу керек екенін баяндай алады, м ұндай
мәселелер программалық жабдықтың техникалық құжатына
да, қолданушының құжатына да кірмейді;
2. техникалық құжаттар программада қолданылған
алгоритмдерді, қолданушының интерфейстерін, программаның
кодын анықтайтын техникалық сипаттағы құжаттар болып
табылады. Қазіргі уақытта программалық жабдықтың
техникалық құжатын жасаудың автоматтандырылған жүйелері
(мысалы, Doxygen, javadoc, NDoc сияқты құжаттандыру
генераторлары) қолданылып жүр;
3. қолданушының құжаттары программалық жабдықты кәсіби
қызметтерінде пайдаланатын қолданушыларға арналады. Бұл
құжатта программалық жабдықты қалай пайдалану
қолданушыға түсінікті түрде дәл және толық берілуі тиіс;
4. маркетингтік құжаттар программалық жабдықты нарықта
насихаттау үшін жасалады. Мұнда көпшіліктің назарын
аударатын реклама түріндегі материалдар, программалық
жабдықтың артықшылықтары және т.б деректер қамтылады.
Программалық жабдықтарды құжаттаудың ортақ жүйесін
Қазақстан Республикасының деңгейінде және халықаралық
деңгейде қабылданған стандарттар құрайды.
Программалық жабдықтарды құжаттандыруға
байланысты Қазақстан Республикасы деңгейінде СТ РК
ИСО/МЭК 6592-2002 – « Ақпараттық технологиялар.
Компьютерлік қолданбалы жүйелерді құжаттандыру
бойынша нұсқаулық», СТ РК ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 16326-
2006 - «Бағдарламалық инженерия.
Жобаны басқару кезіндегі СТ РК 34.019 қолдануға
нұсқаулық», СТ РК ГОСТ Р ИСО/МЭК 15910-2006 (ГОСТ Р
ИСО/МЭК 15910-2002, IDT)- « Ақпараттық технологиялар.
Бағдарламалық құралдарды қолданушыға құжат дайындау
процессі» және т.б. халықаралық деңгейдегі стандарттар
қолданылып жүр.
МЕМСТ 2.102-18 сәйкес КҚ әзірлеудің келесі кезеңдері

1. Тапсырыс берушінің техникалық тапсырмасы негізінде
өнімді дайындаудың тиімділігін техникалық және
техникалық- экономикалық негіздеуі бар конструкторлық
құжаттар – техникалық ұсынысты анықтау;
2. Қондырғы туралы, оның техникалық мәліметтерін
көрсету арқылы жұмыс істеу принциптері туралы толы қ
мәлімет бере алатын КҚ эскиздік жобасын әзірлеу;
3. Эскиздік сызба негізінде құрылғы және б ұйымны ң
жұмыс істеу принциптері туралы неғұрлым толық
мәлімет бере алатын техникалық шешім дайындау, онда
жұмысшы құжаттамасын әзірлеуге арналған бастапқы
мәліметтер болуы тиіс

Ұқсас жұмыстар
Программалық жабдықтарды құжаттау. МЕМСТ пен бекітілген программалық құжаттаудың түрлері. Құжаттаудың ортақ жүйесі
Программаларды құ жаттау ұғ ымы
Программаларды құжаттау ұғымын қарастыру. МЕМСТ пен бекітілген программалық құжаттаудың түрлерін анықтаңыз. Программалық құжаттаудың біріңғай жүйесі туралы.  
ДЭЕМ – ніңбағдарламалық жабдықтары
Бухгалтерлік есептің принциптері
Электрондық-есептеуіш машиналар алғаш қолданыла бастаған кезеңнен бастап қазіргі уақытқа дейін оларға арналған программалар жазу негізгі мәселелердің бірі болып саналады
Бух. есептің қағидалары, әдістері,принциптері
Ақпараттық жүйе
Қолданбалы программаның дестелері
Аудиовизуалды құжат
Пәндер