Есеп жүргізудің жалпы қағидалары


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
ЕСЕП
ЖҮРГІЗУДІҢ
ЖАЛПЫ
ҚАҒИДАЛАРЫ
1.
АНЫҚТАМАЛАРДЫҢ
ТАҒАЙЫНДАЛУЫ
2. ҚҰЖАТТАРДЫҢ
ТАҒАЙЫНДАЛУЫ
АНЫҚТАМАЛАРДЫҢ
ТАҒАЙЫНДАЛУЫ

1.Анықтамалардың тағайындалуы
Анау немес мынау реквизиттің мүмкін мағынасының тізімі болып
табылады. Анықтамалар ақпараттың біркелкі емес енгізілуін
алып тастау үшін қолданылады. Мысалы, сатып алушы, сатушы,
қоймашы, басшы қандай тауар жөнінде айтылып жатқанын түсіну
үшін, олар оны бірдей атауы керек. Көп жағдайда тауарлық
ұйымдарда ол прайс-бет түрінде болады, онда оған саудалық
фирма мен жұмыс істейтін барлық тауарлар номенклатурасы
енгізіледі.
1С:Кәсіпорын жүйесі шексіз анықтамалар жүргізуге мүмкіндік
береді. Әрбір анықтама біркелкі объектілер тізімін ұсынады:
жұмыскерлердің, ұйымдардың, тауарлардың және т.б. Әрбір
мұндай объект анықтама элементі болып табылады.
Қолданушы тұрғысынан, еске алатын жағдай конфигураторда
анықтаманың өзі құрылмайды, яғни мағыналар тізімі ретінде
анықтаманың дайындығы, яғни шаблон құрылатын
конфигурациялау үрдісінде анықтамада сақталатын ақпарат
құрылымы бейнеленеді, экрандық түрі өңделеді және қажет
болса, анықтаманың баспалық түрі дайындалады
ҚҰЖАТТАРДЫҢ ТАҒАЙЫНДАЛУЫ
Құжаттар кәсіпорында болып жатқан барлық жағдайлар туралы ақпаратты сақтау
үшін арналған және экономика тұрғысынан мағынасы бар. Құжаттар көмегімен
есептік шоттар мен төлемдер бейнелейді, операциялар, бірақ кассада және
кадрлық ауысымдар, қойма бойынша қозғалыстар және осыған ұқсас жағдайлар.
Мысал болып «төлемдік тапсырыс», «шот», «кірістік үстеме қағазы»; «Кірістік
кассалық ордер» және т.б. Әр бір құжат түрі өз түрінің жағдайын көрсету үшін
арналған. Бұл оның конфигурацияда бейнеленетін, құрылымын және қасиетін
анықтайды.
Құжаттар жүйенің компоненттерімен жүзеге асырылатын негізгі механизм үшін
орталық роль атқарады. 1С: Кәсіпорын жүйесінде құжат негізгі есептік бірлік
болып табылады. Әрбір құжат нақты шаруашылық операция жөніндеақпаратты
қамтиды және өзінің нөмірімен, күнімен және уақытымен бейнеленеді. Күн және
уақыт құжаттың маңызды мінездемесі болып табылады. Өйткені жүзеге асырылған
операция қатаң уақыттың тізбегінен құрылады. Барлық құжаттар (түріне
қарамастан) бір келкі тізбекті құрайды. Нақты түрде, бұл тізбек жағдайларының
тізбегін көрсетеді, өйткені олар нақты түрде болған. Күн ішінде құжаттар тізбегі
олардың уақытымен анықталады және бұл жағдайда құжат уақыты құжатты енгізу
уақытының нақты бейнеленуін ғана емес сонымен қатар, барлық құжаттарды бір
күн ішінде тізуге мүмкіндік береді.
Құжатқа енгізлетін мәліметтер көп жағдайда болып жатқан жағдай туралы
ақпаратты қамтиды: мысалы, үстеме қағазында қандай қоймадан қандай тауар
және қанша берілгені жөнінде ақпарат; жұмысқа қабылдау жөніндн бұйрықта –
қызметкер жөнінде ақпарат, жалақы және басқа да ақпараттар. Құжатқа өзіндік
жазудан басқа тағы бір маңызды қасиет оны жүргізу болып табылады. Жүргізу
кезінде құжат компонентері мен іске асырылатын механизмдегі жағдайларды
көрсету болып табылады. Мысалы, егер «Бухгалтерлік есеп» компоненті құрылса
оны құжатта қамтылатын бухгалтерлік есеп ақпаратында жазулар түрінде көрсете
отырып, құжат бухгалтерлік операцияны жазу мүмкін.

Ұқсас жұмыстар
Баға және баға жасау туралы
І.Бухгалтерлік есептің концепциялары
Бухгалтерлік есептің концепциялары мен қағидалары жайында
Бух.есеп концепциялары мен қағидалары
СТАТИсКАЛЫҚ мәліметтерді топтау, жинақтау
Есепте қолданылатын өлшеуіштер
Жер құқығығының негіздері
Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер субъектілері
Бухгалтерлік есеп ақпараттық жүйе ретінде
Депозиттік типтер
Пәндер