Мұғалімнің әлеуметтік педагогикалық портреті
Презентация қосу
Мұғалімнің әлеуметті
педагогикалық
портреті
Педагог – зиялы тұлға және
мәдениет адамы. Қазіргі заман
талабына сай мұғалім болу ең
жауапты, ең күрделі, ең зиялы
мамандық болып табылады.
Себебі, ол адамды
қалыптастыруға, дамытуға
бағытталған зор жауапкершілікті
қажет ететін мамандық.
ИМИДЖ – АҒЫЛШЫН ТІЛІНЕН
АУДАРҒАНДА «БЕЙНЕ», «КЕЙІП»
ДЕГЕН МАҒЫНА БЕРЕДІ.
Тартымды
имидж

Кез
Кез келген
келген
Айналасындағылард
Айналасындағылард жұмыста
жұмыста
ың
ың көңілін
көңілін аулау
аулау жетістікке
жетістікке жетудің
жетудің
негізгі
негізгі шарты.
шарты.
Тартымды бейнеге
нелер жатады?

Іскерлік
стиль
Ұқыптылы
қ
мәнер

әдеп күлкі
Имидж
құрылымы

ішкі
«Мен»
Сыртқ сезіміні
ы ң
бейне кәсібін
е
сәйкес

Вервальді
және
вервальді
емес
қатынастар
СЫРТҚЫ ИМИДЖДІ
ҚҰРАУШЫЛАРҒА:

мимик
мәнер
а

Дауыс
күші
қимыл мен
тембірі

костю
м
   Сыртқы бейнеміздің үйлесімді
әсер қалдыру үшін вербалды
және вербалды емес қатынас
қажет:

-Мәнерлі сөйлеу;
-Көргіштік;
-Шыдамдылық;
-Көндіре білу;
-Тұрған тұрысқа,мимикаға көңіл
бөлу;
Стиль мен киім түсінің психологияға
Имидж – сіздің бойыңыздағы
талантыңыздың жарқырап ашылуы,
өзіңіз туралы жақсы пікір
қалыптастыру жолы.
ПЕДАГОГ ИМИДЖІ МЕН ПЕДАГОГ ӘДЕБІ
ДЕГЕН ҰҒЫМ БІР-БІРІМЕН ЕГІЗ,БӨЛІП ЖАРЫП
АЖЫРАТЫП АЙТУҒА БОЛМАЙТЫН ҰҒЫМ
Мұғалімнің
Мұғалімнің педагогикалық
педагогикалық әдебі
әдебі
болмайынша
болмайынша олол өз
өз пәнін
пәнін қанша
қанша
терең
терең білгенімен,
білгенімен, тіпті
тіпті тәрбиелік
тәрбиелік
жұмыста
жұмыста алуан
алуан –– түрлі,
түрлі, әдіс-
әдіс-
тәсілдерді
тәсілдерді меңгергенімен,
меңгергенімен, өзінің
өзінің
алдына
алдына қойған
қойған –– жас
жас ұрпаққа
ұрпаққа жан-
жан-
жақты
жақты тәрбие
тәрбие беру
беру мақсатына
мақсатына
жете
жете алмайды
алмайды
Әдепті мұғалімнің
бойында болуы
керек қасиеттер

ұстамдылы
қ
байсалдыл
ық
тапқырлы
қ
елгезекті
к
кішіпейілділі
к
Педагог имиджі – сіздің
бойыңыздағы талантыңыздың
жарқырап ашылуы, өзіңіз
туралы жақсы пікір
қалыптастыру жолы
Педагогтын сырт
келбеті әсем
көрінгенімен,
жұмысында әлсіз
болса, онда ол
адамды идеал
деуге келмейді.
і
нд
ты ар
қы
ы
ы р
қо

лы
іск
е
ас
ат
ын
ай
ыр
Назарларыңызға
рахмет!!!!

Ұқсас жұмыстар
Шығармашыл белсенді тұлға мұғалім
Мұғалімнің әлеуметтікПедагогикалық портреті
Субъектілік қасиеттер құрылымы
Интербелсенді әдістері
МҰҒАЛІМНІҢ ЖЕКЕ ТҰЛҒАСЫ
Проблемалық оқыту және сын тұрғысынан ойлау технологиясы
ТҰТАС ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ПРОЦЕСС
Экрандық техникалық құралдар
Педагогикалық процестің заңдылықтары
Мұғалімнің құзыреттілігі
Пәндер