Қазақстандағы қор биржасы
Презентация қосу
Қазақстандағы қор
биржасы

Орындаған:
Шәріпқали А.Ә
Тобы: ЭН-301
Биржа дегеніміз бұл –
ұйымдастырылған, дәйекті жұмыс
істейтін нарық, онда сұраныс пен
ұсыныстың негізінде ресми түрде
белгіленетін бағалар бойынша бағалы
қағаздар саудасы , стандарттар мен үлгілер
бойынша көтерме сауда немесе валюта
саудасы іске асырылады.
1993 ЖЫЛДЫҢ
15 ҚАРАШАСЫНДА
ҚАЗАҚСТАНДА ҰЛТТЫҚ
ВАЛЮТА – ТЕҢГЕ
ЕНГІЗІЛДІ.  
1993 ЖЫЛДЫҢ
30 ЖЕЛТОҚСАНЫНДА
"ҚАЗАҚ БАНКАРАЛЫҚ
ВАЛЮТА БИРЖАСЫ"
АТАУЫМЕН,
ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫ
Қ-ҚҰҚЫҚТЫҚ
ФОРМАСЫ ЖАБЫҚ
ТҰРПАТТАҒЫ
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ
РЕТІНДЕ ТІРКЕЛДІ.
ОСЫЛАЙША ҚАЗІРГІ
ҚАЗАҚСТАН ҚОР
АКЦИЯЛАР,
КОРПОРАТИВТІК ОБЛИГАЦИЯЛАР,
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
МЕМЛЕКЕТТІК БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ,
ШЕТЕЛДІК МЕМЛЕКЕТТІК БАҒАЛЫ
ҚАҒАЗДАР, ВЕКСЕЛЬДЕР, АВТОМАТТЫҚ
ЖӘНЕ ТІКЕЛЕЙ РЕПО ИНСТРУМЕНТТЕРІ,
ШЕТЕЛ ВАЛЮТАСЫ ҰЙЫМДАСТЫРЫЛҒАН
ҚАРЖЫ НАРЫҒЫНЫҢ ОПЕРАТОРЫ БОЛЫП
ТАБЫЛАДЫ.
Қазақстан қор биржасының
(KASE) стратегиялық
мақсаты - әлемдік
инвесторларға қауіп-қатері
төмен әр түрлі қаржы
инструменттерін жетілген
халықаралық тәжірибеге сәйкес
сатып, сапалы қосымша биржа
қызметтерін пайдалануға
мүмкіндік беретін, жетекші
өңірлік қаржы орталығы ретінде
қалыптасу
"Қазақстан қор биржасы" АҚ (бұдан
әрі – Биржа) 2011–2013 жылдарға даму
стратегиясы Биржаның аталмыш кезеңдегі
негізгі даму бағыттарын анықтап, Биржа өз
алдына қойған мақсаттардың

2011–2013 жылдарға негізгі стратегиялық даму
бағыттарын анықтауда, Биржа төменде берілген
қағидаларға жүгінеді:

Қазақстандық қор нарығын дамыту мемлекет
масштабындағы мәселе болып табылады және
дамудың негізгі позициялары бойынша барлық
уәкілетті мемлекеттік органдар мен қаржылық
ұйымдардың, соның ішінде Биржаның, өзара
келісімін талап етеді.
Биржа, диверсификациялау және
бәсекелеске қабілеттігін арттыру
арқылы, экономиканың тұрақты
және баланстандырылған өсуінің
мемлекеттік стратегиясын жүзеге
асыруға.
Биржа Алматы қаласы өңірлік
қаржы орталығының сауда-саттық
алаңының операторы болып
табылады, оның көздеген мақсаты
2020 жылға дейін азиялық өңірдегі
жетекші халықаралық аймақтық
қаржы орталықтарының ондығына
Биржа коммерциялық ұйым болып
табылады, сондықтан қаржылық
тұрақтылықты және бизнестің
үздіксіздігін сақтай отырып, пайда
табысын максимизациялауды
мақсат етеді.
Биржа, қызметтері Қазақстан қор
нарығын дамытуға бағытталған
мемлекеттік мекемелермен, жеке
ұйымдармен және қоғамдық
бірлестіктермен біріге отырып,
қаржылық секторды дамытуға
жұмсалатын күш-жігердің тиімділігі
мен келісімділігін арттыру
мақсатында, осы күш-жігерлерді
біріктіруге ниеттенеді.
KASE ИНДЕКСІ: 947,13 0,68 %
KASE ИНДЕКСІНІҢ
МӘНІ, ОСЫ ИНДЕКСТІ
ЕСЕПТЕУГЕ АРНАЛҒАН
ӨКІЛЕТТІ ТІЗІМГЕ
ЕНГІЗІЛГЕН АКЦИЯЛАР
БАҒАСЫНЫҢ,
ОЛАРДЫҢ
ЭМИТЕНТТЕРІНІҢ
КАПИТАЛҒА
АЙНАЛУЫН ЖӘНЕ
ЕРКІН АЙНАЛЫСТАҒЫ
(FREE FLOAT) ОСЫ
АКЦИЯЛАР САНЫН
ЕСКЕРІП, ӨЗГЕРУІН
КӨРСЕТЕТІНІН ЕСКЕ
САЛАМЫЗ. БІР
KASE Индексінің мәні, осы
индексті есептеуге арналған
өкілетті тізімге енгізілген
акциялар бағасының, олардың
эмитенттерінің капиталға
айналуын және еркін
айналыстағы (free float) осы
акциялар санын ескеріп, өзгеруін
көрсететінін еске саламыз. Бір
номиналды акцияның KASE
Индексінің мәніне ықпалы 15 %-
дан аспауы тиіс.

Ұқсас жұмыстар
Қор биржасының инфрақұрылымы
Әлемдік нарықтағы қор биржасы
БИРЖА ТҮРЛЕРІ
Өзін-өзі реттеу ұйымдары
Түрі Еншілес компания
Үндістан Ұлттық Қор биржасы
Гонконг қор биржасы
Қаржы рыногы және қор биржасы
Қазақстан қор биржасының даму тенденциялары
ЖАПОНИЯ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР НАРЫҒЫ
Пәндер