Ақпаратты синхронды және асинхронды алмасу


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
АҚПАРАТТЫ СИНХРОНДЫ
ЖӘНЕ АСИНХРОНДЫ
АЛМАСУ
Ақпаратты тасымалдау синхронды және
асинхронды болуы ең бастысы процессор
шинасына байланысты
Жүйелік шинаның негізгі қызметі процессорлар
арасында және дербес компьютердің қалған
басқа да құрылғыларының арасында
информацияны жіберу болып табылады. Жүйелік
шинасы үш шинадан тұрады: басқару шинасы,
дерек шинасы, және адрес шинасы. Шиналар
бойынша басқару сигналдарын, деректерді ( сан,
символдар) жадтың ұяшық адресін және енгізу –
шығару құрылғысының нөмірін айналдырады.
Тізбектей тасымалдау кезінде екі жағдай
шешуші болуы мүмкін:
• таратқыш пен қабылдағыш биттерін
синхронизациялау;
• тасымалдау сеансының басталуын белгілеу.
Микропроцессорлық жүйеде ақпарат
тасымалдаудың үш әдісі бар:
асинхрондытер, сигналдар кез келген уақытта
тасымалданады;
синхронды, сигналдар уақыттың қатаң бір
периодтарында ған тасымалданады;
аралас, байттар асинхронды түрде тасымалданады, ал
байт ішіндегі биттер синхронды түрде тасымалданады.
АҚПАРАТТЫ АСИНХРОНДЫ АЛМАСУ

Асинхронды берілісте қосымша байланыс қажет
емес. Мұнда деректердің берілісі фиксирленген
ұзындықта (әдетте байттермен) үлкен емес
блоктармен жүзеге асады. Қабылдағышты
синхрондауға әрбір берілетін байт алдында
қосымша бит жіберіледі – стартбит, сосын
берілген байттан кейін – тағы бір қосымша бит –
стопбит. Синхрондау үшін стартбит пайдаланады. 
АҚПАРАТТЫ СИНХРОНДЫ АЛМАСУ

Синхронизациялау – бұл байланыс
протоколының бөлігі. Байланыс синхронизациясы
процесінде қабылдағыш пен таратқыш жұмысын
синхрондау қамтамасыз етіледі, сонда
қабылдағыш кірісімен келіп түсетін ақпараттық
биттердің таңдауды жүзеге асырады. 
Ең көп тарағандарға мынадай өзі
синхрондағыш кодтар жатады: 
• NRZ – коды (нольге қайтпайтын код): 
• RZ – коды (нольге қайтатын код); 
• Манчестер коды; 
• Деңгейді кезегімен инверсиялайтын биполярлы
код (мысалы, код AMI);
Синхронды беріліс тұрақты желіліктегі
импульстерді синхрондағыш (ИС) беріліс үшін
байланыстың қосымша желісінің болумен
өзгешеленеді. Таратқышпен байланыс желісіне
бит деректерді беру және қабылдағышпен
ақпараттық сигналдарды таңдау ИС пайда болған
сәттен жасалады. Синхронды берілісте
синхрондау сенімді түрде жүзеге асырылады,
алайда ол қымбаттау түседі – байланыстың
қосымша желісінің қажеттілігімен. 

Ұқсас жұмыстар
Асинхронды және синхронды ақпаратпен алмасу принциптері
Ақпаратпен алмасу принциптері мен режимдері
Информатика мұғалімі
Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар рөлі. Акт саласындағы стандарттар
Web-сайттардың қазіргі заманғы динамикалық мазмұнын жобалаудың құралдары
Жыныстық цикл
ІЛЕСПЕ АУДАРМА ТУРА АУДАРМА
Асинхронды электрқозғалтқышты қосқыш розетка көмегімен қосу өндірістік сабақ
Статор орамасы
Білімдендіру технологиясы
Пәндер