Кіріктірілген циклдардың құрылымын ұйымдастыру.Циклдық алгоритмдерді орындайтын программа құру.ТР және Си программалау жүйелеріндегі модульдерді салыстыру
Презентация қосу
Кіріктірілген циклдардың
құрылымын
ұйымдастыру.Циклдық
алгоритмдерді орындайтын
программа құру.ТР және Си
программалау жүйелеріндегі
модульдерді салыстыру
Орындаған: Сәбиева Д.М ВТ-405
Тексерген: Жаксыгулова Д.Д
КІРІКТІРІЛГЕН
ЦИКЛ
• Си және басқа да программалау тілдерінде
сыртқы және ішкі циклдер болады,оларды
кіріктірілген циклдер деп атайды. Көп
жағдайда Си тілінде кіріктірілген циклдердің
маңызды тәсілі жоқ.Егер,бір цикл басқа
циклдың ішінде болса онда біріншісі сыртқы,
ал екіншісі ішкі деп аталады.Негізгі
циклдарды біз таблицамен жұмыс жасағанда
кезіктіреміз.Мысалы: 2*2=4 және т.б.
Кіріктрілген циклдердің
құрылымы.
• Ішкі циклды көрсету үшін S, ал сыртқы
циклды көрсету үшін F латын әріптерін
қолданады.Кез келген циклдың басында
for(int f=3; f<=10; f++) және for(int
s=1; s<=5; s++) командалары
көрсетіледі.Осы командадан кейін цикл
бір немесе одан да көп командаларды
орындай алады.Егер де цикл бірнеше
командалардан тұрса онда {...} жақша
қолданылыды.
Си программалау тіліндегі
модульдер
Жалпы модуль дегеніміз Си программалау
тілінде- алдын ала берілген мәтіндері бар жеке
файль және файлды сипаттайтын элеметтер
болып табылады.
Модуль 2 файлдан тұрады:алдын ала
берілгенкоды бар файл –source file,және атаушы
файл- header file.Алдын ала берілген коды бар
файл-айнымалылардың, тұрақтылардың
сипаттамаларын береді, ал атаушы файл –тек
басқа модульдер бірігуге тиісті модуль
элементтері үшін функцияның
прототиптерін,тұрақтылардың сипаттамасын
береді.Бағдарламаның басты модульі –MAIN
функциясынан тұрады.
ТР программалау жүйесіндегі
модульдер
• ТР прграммалау жүйесінде модуль-
құрамында сипатталу бөлімінің әр түрлі
компоненттері және көрсетуші бөлімінің
кейбір орындалатын операторлары бар
автономды (тәуелсіз) компилияцияланатын
программа бірлігі. Мұндағы Unit-қызметші
Мұндағы Unit-қызметші
сөз,модуль тақырыбының
Орындалу тәртібі: сөз,модуль тақырыбының
басталуы.
Unit <атау> басталуы.
<атау>-модулдің аты.
Interface <атау>-модулдің аты.
Interface-қызметші сөз,модульдің
<интерфейс бөлімі> Interface-қызметші сөз,модульдің
интерфейс бөлімінің басталуы.
Implementation интерфейс бөлімінің басталуы.
Implementation-қызметші
<орындалатын бөлімі> Implementation-қызметші
сөз,орындалатын бөлімнің
Begin сөз,орындалатын бөлімнің
басталуы.
<көрсету бөлімі> басталуы.
Begin-қызметші сөз,көрсету
end. Begin-қызметші сөз,көрсету
бөлімінің басталуы.
бөлімінің басталуы.
End –модульдің соңы.
End –модульдің соңы.

Ұқсас жұмыстар
Циклдық алгоритмдерді орындайтын программалар
Кіріктірілген циклдардың құрылымын ұйымдастыру. Циклдық алгоритмдерді орындайтын программа құру
Си тілінде кіріктірілген циклдерді орындаудың
TP және Си подпрограммаларды пайдалануды салыстыру. Ішкі программаларды пайдаланатын программалар құру. Модульдерді пайдаланатын программа құру
Pascal тілінде бағдарламалау
For циклдық операторы
ДК қолданбалы программалық қамтамасыздандырылу
Алгоритм және оның қасиеттері
ТР және СИ подпрограммаларды пайдалануды салыстыру
Алгоритм күрделілігі
Пәндер