Сайтқа презентация қосу

Алгоритом туралы түсінік Қасиеттері Есептеу процесі ұғымы Алгоритм күрделілігі Алгоритмнің уақытша күрделілігі Алгоритмнің теориялық күрделілігі

СРО №2
Орындаған: Тұрсынова Ақерке Т-311

Жоспар:
Алгоритом туралы түсінік Қасиеттері Есептеу процесі ұғымы Алгоритм күрделілігі Алгоритмнің уақытша күрделілігі Алгоритмнің теориялық күрделілігі

Алгоритм, алгорифм (ағылшынша: algorіthm, algorіsmus — Әл-Хорезмидің атынан шыққан) — бастапқы берілген мәліметтермен бір мәнде анықталатын нәтиже алу үшін қай амалды (жұмысты) қандай ретпен орындау қажеттігін белгілейтін есептерді (мәселелерді) шешу (математикалық есеп-қисаптар орындау, техникалық объектілерді жобалау, ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізу т.б.) тәсілдерінің дәл сипаттамасы. Алгоритм — математика мен кибернетиканың негізгі ұғымдарының бірі. Агоритмді орындау алгоритмдік процесс деп аталады. Жалпы Алгоритм деп алдын ала не істеу керек екені дәл көрсетілген есептеу процесін айтады. Есептеу процесі қандай болса да алғашқы мәндерден бастап, сол арқылы толық анықталған қорытынды шыққанша жүргізіледі. Алгоритм ұғымының алғышартына алгоритмдік процеспен қатар мүмкін болатын алғашқы деректер жиынтығының нұсқауы және қорытынды алуға байланысты жүргізілген процестің аяқталғандығын көрсететін ереже енеді. Белгілі бір бастапқы деректердің жиынына қолданылған Алгоритм тиянақты қорытындыға келмеуі немесе есептеу барысы аяқталмай тоқталуы мүмкін. Егер есептеу процесі белгілі бір қорытынды алумен аяқталса (не аяқталмай қалса), онда Алгоритм мүмкін болатын бастапқы деректерге қолданылады (не қолдануға болмайды) деп ұйғарылады.

Алгоритм — қазіргі математикада, оның ішінде электронды есептеуіш машинада қолданылатын негізгі ұғымдардың бірі. Белгілі бір теңдеу түбірінің жуық мәнін кез келген дәлдікпен табу оған арналған Алгоритммен есептеледі. Компьютердің кең қолданылуына байланысты Алгоритм жаңа мағынаға ие болды. Берілген есепті шешу барысында орындаушыға біртіндеп қандай әрекеттер жасау керектігін түсінікті әрі дәл көрсететін нұсқау да Алгоритм деп аталады. Алогритмді орындаушы — адам, ЭЕМ немесе робот. Әрбір нұсқау — бұйрық. Ал орындаушының жүзеге асыра алатын бұйрықтар жиыны бұйрықтар жүйесі деп аталады. Мысалы, у = (ax + b) (cx - d) функциясын есептеу ЭЕМ-да мынадай әрекеттерден құралады: а-ны x-ке көбейту R1 деп, оған b-ны қосу нәтижесі R2 деп, с-ны х-ке көбейту R3 деп, сх-тан d-ны алу R4 деп, R2-ні R4-ке көбейту у деп белгіленеді. Алгоритмнің бұйрықтары бірінен кейін бірі кезекпен орындалады. Бағдарлама Алгоритм тілінде жазу, бейнелеу мағынасын береді. Компьютерде Алгоритмнің сызықты, тармақты, циклді, логикалық, модельдік, параллельдік, тізбекті т.б. түрлері қолданылады

21-ші ғасырдың ортасына дейін алгоритм ұғымы есептеу әдістері ұғымымен теңестірілді. Есептеу әдістерінде қолданылатын арифметикалық, анализдік, тригонометриялық операциялардың орындалу алгоритм іспеттес болып жүрді. Ондай проблемаларды шешу үшін қосымша арнаулы дәлелдеулердің қажеті болмады. Ал 21-ші ғасырдың 2-ші жартысынан бастап сандық емес объектілерге қолданылатын алгоритмдерге қатаң формулировка берудің болмайтындығы белгілі болды. Лейбництің тұжырымдамасы бойынша алгоритмдік шешілмейтін есептер бар, сондықтан кез келген математикалық тұжырымдамалардың дұрыстығын дәлелдейтін алгоритм құрастыру қажеттігі туындады. Ол барлық теоремалардың дұрыстығын дәлелдейтін болуы керек.Анықтама. Әлдебір алгоритм көмегімен есептелетін функцияны есептелетін функция дейді.

Іс жүзінде алгоритм – функцияны беру әдісі. Ал функция таблица, схема, формула түрінде берілуі мүмкін. Бірақ кейбір процестерде бастапқы енгізілген немесе берілген деректер мен алынған нәтижедегі деректер арасындағы байланысты ұйымдастыратын функцияны құру қиын, күрделі. 1 – бағыт Рекурсивті функциялар – есептелетін функциялар ұғымымен байланысты. X және Y жиындары бар болсын. X жиынының кейбір элементтеріне Y жиынының элементтері сәйкес келсе, онда Y – те X – тен бөлшекті функция берілген дейді. Y жиынында сәйкес элементтері бар және X элементтерден құралған жиынның элементтер жиыны функцияның анықталу облысы деп аталады. X жиынында сәйкес элеметтері бар Y жиынының элементтер жиыны функцияның мәндер облысы деп аталады. Егер X –тен Y-тегі функцияның анықталу облысы X жиынымен беттессе, онда ол функцияны барынша анықталған деп атайды. Осы ұғымға және рекурсивті функцияға негізделіп алгоритмнің дәл анықтамасын құруға болады.

Кез – келген берілген деректерді (үзілісті, дискретті) әлдебір санау жүйесінде натурал сандармен кодтауға болады, онда Олардың барлық алмастыруы есептеу операцияларының тізбегіне келтіріледі, ал өңдеу нәтижесі солайынша бүтін сан болып қалады. Кез келген алгоритм берілген сандық функция үшін бірдей, оның мәнін есептейді, ал оның элементарлы қадамдары қарапайым арифметикалық және логикалық операциялар болады. Мұндай функциялар есептелетін функциялар деп аталады. Y(x,,,, x) функция класы бар болсын. Аргументтер бүтін, нәтижеде бүтін сан немесе аргументі де нәтижесі де дискретті болсын Y(x,,,, x) функциясы тимді есептелетін функция деп аталады, егер белгілі аргументтер мәндері бойынша оның мәнін есептейтін алгоритм бар болса. Әр түрлі түсінілетін процесстер үшін есептелетін функциялар тізімі (алгоритмнің барлық қасиеттерін қанағаттандыратын) кәдімгі математикалық терминмен жеңіл сипатталатын функциялар болса, рекурсивті деп аталады. Кез келген алгоритмдік модель, рекурсивті функция алгоритмнің элементарлы қадамын анықтауы керек, деректерді өңдеуге қажетті алмастыру тізбектерін қанағаттандыруы керек. Рекурсивті модельде мұндай элементарлы қадамдар қарапайым сандық функциялар деп аталады. S

Бұл сандар комбинациясынан күрделі функциялар құрылады: S(x)=x+1 (бір аргументті бір орынды функция) O(x,,,, x) =0 –n орынды нөлге теңбе теңдік функциясы. I(x,,,, x)=X (1) n орынды өз аргументтерінен 1 мәні теңбе теңді қайталану функциясы. Бұл функциялар барынша анықталған және интуитивті есептелетін функциялар. Бұл функцияларға қолданылатын қасиеттері бірдей барлық операциялар / операторлар қолданылады. Функцияларға осындай операторларды қолдану арқылы алынған бөлшек функцияларда бөлшекті рекурсивті функциялар деп аталады. Бөлшекті рекурсивті функциялар класы арифметикалық есептеулерді жүргізуге болатын функция кластарымен беттеседі.

Бір есепті шешу үшін тек жалғыз алгоритм емес бірнеше алгоритм құруға болатыны белгілі. Сондықтан есепті шешу үшін барлық алгоритмдердің ішінен ең тиімдісін құру қажет болады. Алгоритмді орындаушы-адам болған жағдайда алгоритмнің күрделігі логикамен байланысты, себебі, есепке құрылған алгоритмнің ішінде күрделі структура болса, одан қандай нәтиже алынатынын алдын ала болжау мүмкін емес, тек оны орындап болған соң нәтиженің дұрыстығы, бұрыстығы зерттеледі, ал орындаушы-машина болса, оған алгоритмнің структурасы қаншалықты күрделі екендігі әсер етпейді, себебі машина үшін белгілі нұсқаулар берілді, ол соны орындайды, мысалы: машинаға бәрібір – қосуды орындап жатыр ма азайтуды орындап жатыр ма, әйтеуір техникалық жабдығы дұрыс болса, алдына қойған проблема шешіледі. Немесе алгоритмді жазғанда қайталану операторын қолданбай ақ күрделі есепті шешудің өте көп қадамнан тұратын тізбекті структурасын қолдануға болады, ал машинаға бәрібір- циклды қолдандың ба, тізбекті қолдандың ба, бірақ есептеу уақыты, алынған нәтиже адамды қанағаттандырмауы мүмкін, сондықтан алгоритмнің күрделілігі деген ұғым қажеттілігі шығады.

Анықтама. Алгоритмнен туындаған есептеу процесі деп осы алгоритмді орындау барысында өткен тізбекті қадамдар алгоритмін айтады. Анықтама. Алгоритмнің күрделілігі – осы алгоритмді есептеу процесінде қолданылған элементарлы қадамдар саны. Анықтама. Алгоритмнің уақытша күрделілігі – оны орындауға қажетті Т уақыты. Ол элементарлы әрекеттер саны мен оны орындауға кеткен орташа уақыттың көбейтіндісіне тең:T=kt.t- уақыт орындаушы – машинадан тәуелді болса, алгоритмнің күрделілігі k-элементарлы әрекеттер тізбегінің санынан тәуелді. А алгоритмі бар болсын. Оған деректерді өңдеу көлемін көрсететін а параметрі табылсын. Оны (а) – есептің өлшемі дейді. Т арқылы алгоритмнің орындалу уақытын белгілесе, / -арқылы әлдебір n-нан тәуелді функцияны белгілейік. Анықтама. T(n) алгоритмінің өсу реті f(n) бар, немесе басқаша, алгоритмнің теориялық күрделілігі O*(f(n)) бар болады, егер c1, c2>0 тұрақтылары және барлық n<=n0 үшін

c2f(n) шарты орындалатындай n0 саны табылса. Мұндағы f(n) функциясы ең болмағанда n<=n0 үшін теріс емес болуы керек. Егер T(n) үшін T(n)<=cf(n) шарты орындалса, онда алгоритмнің теориялық күрделілігі O(n) болады. (n-нен үлкен «0» деп оқылады.). c1 f(n)
Алгоритм қасиеттері Алгоритмнің айқын, дәл өрнектелу қасиеті. Алгоритмде келтірілген барлық әрекеттердің мағынасы айқын, нақты анықталған болу керек. Онда қандай қадам көрсетілсе тек солар ғана орындалуы қажет. Есеп шығаруға керектің бәрі анықталуы және орындаушыға түсінікті әрі нақты болуы тиіс. Алгоритмнің үзіктілік қасиеті. Алгоритмнің үзік модульдерге бөлінуі, яғни алгоритмді бірнеше кішкене алгоритмдерге жіктеу мүмкін болу керек. Бұл қасиеті бойынша алгоритм аралық нәтиже беретіндей бірнеше ықшам бөліктерге, ал олар одан кіші қадамдарға бөлінеді, яғни мәселені шешу процесінің тізбегі жеке - жеке әрекеттер жіктеледі. Сондықтан алгоритмді, екі - үш бқлікке бөліп, оларды жеке қабылдай алатын дәрежеде жұмыс істелінуі қажет. Алгоритмнің нәтижелік қасиеті. Кез - келген алгоритмнің нәтижесі болу керек. Әрекеттердің шектеулі санынан кейін белгілі бір уақытта қорытынды нәтиже алуымыз қажет. Алгоритмнің жалпылық немесе ортақтық қасиеті. Алгоритм құрғанда белгілі бір жеке проблемаға қарсы ғана арналмай, осы тәріздес мәселелер шешуін толық қамтуға мүмкіндік беретіндей етіп құрылуы қажет. Алгоритмнің формальды орындалуы. Алгоритмді орындағанда орындаушы оныәр командасының мағынасын түсінуі де, түсінбеуі де мүмкін. Бірақ алгоритмнің әр командасы орындаушының нақты бір әрекетті орындауын талап етеді.

Алгоритм жазу жолдары Алгоритмді компьютерде орындау үшін оларды алдын - ала жазып алу керек. Жалпы жағдайда, алгоритм жазудың келесі түрлері қабылданған: Табиғи тіл Алгоритмдік тіл Программалау тілі Блок - схема

Алгоритмдерді талдаудың негізгі әдістері: Сөздік-формулалық (табиғи тілдерде); Құрылымды немесе блок-схемалар; Арнайы алгоритмдік тілдерді қолдану; Граф-схемалар көмегімен (граф – әр сызық екі нүктені қосатын, нүктелер мен сызықтар жиынтығы). Нүктелер шыңдар деп аталады, сызықтар – қабырғалар; Петри торының көмегімен. Бағдарламаны жасау алдында көбінесе сөздік-формулалық және блок-схемалық әдістер қолданылады. Кейде ассемблер сияқты төменгі деңгейдегі тілдерде бағдарламаны жасау алдында, бағдарлама алгоритмін кейбір жоғарғы деңгейдегі бағдарламалау тілінің конструкцияларын қолдана отырып жазады. Күрделі бағдарламалық жүйелер алгоритмдерінің бағдарламалық сипаттамаларын қолдану ыңғайлы. Мысалы, ОЖ жұмыс істеу принциптерін сипаттау үшін Алголға ұқсас жоғарғы деңгейдегі бағдарламалау тілі қолданылды

Сөздік-формулалық әдісте алгоритм әрекеттер тізбегін анықтайтын, құрамында формулалары бар мәтіндік түрде жазылады. Мысалы, келесі өрнектің мәнін анықтау қажет болсын: у=2а-(х+6).Сөздік-формулалық әдістпен бұл есептің алгоритмі келесі түрде жазылуы мүмкін: а және х мәндерін енгізіңіз. х және 6-ны қосу. а на 2-ге көбейту. 2а –дан (х+6) қосындысын азайту. Өрнектің есептелген нәтижесі ретінде у-ті шығару.


Пән: Математика, ГеометрияПәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь