Машина – автоматтардың жіктелуі. Машина автоматтар мен ағынды желілердің жіктелуі, автоматтардың орындаушы механизмдерінің сипаттамасы


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым Министрлігі
Семей қаласының Шәкәрім атындағы Мемлекеттік университеті
 
 
 

СӨЖ
Тақырыбы: «Машина – автоматтардың жіктелуі.Машина автоматтар мен
ағынды желілердің жіктелуі , автоматтардың орындаушы
механизмдерінің сипаттамасы »
 
 
 

 
Орындаған: Байғалиев С

Тобы:ТО-207

Тексерген: Абдилова Г.Б.
Жоспар
I. Кіріспе
1.1. Машина (франц. machіne, лат. machіna) –
механикалық қозғалысқа түсіп, энергия,
материал және ақпарат түрлендіруге
арналған құрылғы.
II.Негізгі бөлім
2.1. Машина бөлшектері – 1) машиналардың,
приборлардың, аппараттар мен тетіктердің,
т.б. одан әрі бөлшектеуге жатпайтын тұтас
тетігі
2.2. Машина-автоматтардың жіктелуі
III.Қорытынды
3.1.Қолданылған әдебиеттер
Машина (франц. machіne, лат.
machіna) – механикалық қозғалысқа
түсіп, энергия, материал және
ақпарат түрлендіруге арналған
құрылғы. Машинаның негізгі
міндеті – еңбекті жеңілдету және
оның жұмыс өнімділігі мен сапасын
арттыру үшін адамның өндірістік
қызметін ішінара немесе толықтай
алмастыру.
Ақпараттық машиналарға есептеуіш
машиналар мен құрылғылар, механикалық
интеграторлар, т.б. жатады.

Жұмыстық машиналар заттың
(материалдың, т.б.) пішінін, қасиетін,
күйін, орналасу қалпын өзгертуге
арналған.

Энергетикалық машиналар кез келген
энергия түрін механикалық энергияға
түрлендіреді.
е р і
е к т
л ш ң ,
б ө р д ы
и н а л а
а ш и н а
М маш ң ,
1 ) р д ы
[1] – л а е н а н
б о р р м о д
и т а . б .
пр р а т
ң , т (
п п а р д і у г е т і г і
а к т е к т е т е
т і е а с
те бө лш н т ұт
ә р і й т ы і к ,
т п а б і л е к ,
а
ж анда күп , ш . ) .
т . б
р , ,
Машиналар келесі элементтерден
тұрады:
Қозғалтқыш механизм (электрқозғалтқыш немесе бірнеше
қозғалтқыш).
Жетекті механизм (төмендеткіш және беріліс жүйелері –
тісті, буынтықты, таспалы, шынжырлы және т.б.).
Таратушы басқарушы білік (ТББ):
- ішінде орналасқан жұдырықшалар, олар орындаушы
механизмдерге немесе басқа қозғалыс түрлерін айналу
қозғалысына түрлендіретін механизмдерге қозғалыс береді
Берілісті орындаушы механизмдердің түрлері:
- рычагтар, тягалар, реектер, секторлар, олар таратушы
механизмдерден жұмысшы органдарға қозғалыс береді.
Жұмысшы орган (немесе жұмысшы органдар) яғни
технологиялық процестің операцияларын орындайтын
механизмдер, мысалы:
- құю, бөтелкелердің аузына қалпақшалар дайындау,
қалпақшалармен жабу және т.б.
Дана шикізаттарды тасымалдау механизмдері:
- өнімдер; бөтелкелер; қалпақшалар; орау фольгалары,
Әсер ету сипаты бойынша машиналар
келесідей бөлінеді:

Циклдық әрекеттегі бір позициялы машиналар

Ағынды өтпелі машиналар

. Үздікті-
Үздіксіз-ағынды
ағынды
машиналар
машиналар
ы н ы ң
с т а р с т а р
р к л а к л а
а л а « С »
а ш ин ж ә н е
М « П » : н ы
д е д ы н а
ішін ғы бола а ғ ы м ы
а рм а т а р м
т л а с с ы ө з
П » к о р га н
« е д і , с ш ы й
д і р ұ м ы а л м а
біл а н ы ң ж
е қ о з ғ
и н ін д
Маш ш е к т е р
г і л і б і р
и я е л
позиц а ішінде б алады. ы
и н р ы н н а н
маш я л ы қ о
а ғ ы м ы
о з и ц и т а р м
п л а с с
С » к т і н
« е д і , ң д е л е
і л д і р г а н ө
б о р мен
0 класс машиналары– бір позициялы циклдік өтпейтін
машиналар, онда:
• өңделетін объект (ӨО) үлкен болып табылады.
• және бір тұйықталған көлемде өңдеу процесі жүреді.
I класс машиналары – бұл өтпейтін машиналар, мұнда
жұмысшы органдарға өңделетін объекті енгізіледі және
содан соң беріледі. Бұл кезде жұмысшы орган бір немесе
бірнеше операцияны іске асыра алады.
II класс машиналары – бұл көп позициялы ағынды-толассыз
машиналар, мұнда өңделетін объектілер тоқтап
қозғалады. Тоқтаған кезде өңделетін объектілердің өңдеуі
жүреді.
«П» класс тармағы әткеншекті немесе сызықтық транспортер
машиналарын құрайды.
«С» класс тармағы объектілер жұмысшы органмен немесе өзімен
тасымалданады немесе арнайы механизмдермен (вакуум-
қармауыштармен) машиналарды құрайды.
ІІІ класты машиналар - өңделетін объектілер тоқтаусыз
қозғалады, толассыз-ағыны машиналар. Жұмысшы орган
объекті қозғалыстарының траекториясына көлденең қозғалысты
тудырады.
Осы кластың типтік машиналары болып сүтті, қышқыл сүт
өнімдерін, сыраны бөліп құюға арналған автоматтар табылады.
IV классты машиналар – даналық емес көлемді немесе
Пружина жасайтын машина
к от е р е т і н
за т т а р
Ұзын
машина
Тас кесетін
машина
Қолданылған әдебиеттер

1.1. Пелеев А.И. «Технологическое оборудование мясной промышленности».
М.: Пищевая промышленность, 1971.
1.2. Ш. Тілегенов, Күзембаев, Н. Өсеров «Тамақтану кәсіпорынының
жабдықтары» Ы. Алтынсарин атындағы Қазақтың білім академиясыны ң
Республикалық баспа кабинеті, 1999 ж., 253 бет.
1.3. Сурков В.Д., Липатов Н.Н., Золотин Ю.П. «Технологическое
оборудование молочной промышленности». М. «Легкая и пищевая
промышленность», 1983. – 431с.
1.4. Ивашов В.И. «Технологическое оборудование мясной промышленности»
Часть 1. М. Колос 2001 – 552 с.

Ұқсас жұмыстар
Ағынды желілердің жіктелуі. Тамақ өндірісі автоматтарының атқару механизмдерінің жіктелуі
Құрылымдық ұстанымға негізделген программалық жабдықтардың ерекшеліктері
Машина сенімділігінің негізгі теориясы
Тьюринг машинасы. Тьюринг тезисі және оның негіздемесі. Марковтың нормальды алгоритмы. Нормальдау принциптері және оның негіздемесі. Марковтың нормальды алгоритмі және Тьюринг машинасының композициясы
Компьютерлік желілер жайлы жалпы түсініктер
Компьютерлік желілердің жіктелуі
Макарон қамырын дайындауға арналған араластырғыш қондырғылар
*Компьютерлік желілер. Электронды пошта қызметі. Әлеуметтік желілер
Шешілмейтін алгоритмдер туралы тү сінік. Алгоритм кү рделілігі. Алгоритм тү сінігінің функция тү сінігімен байланысы. Алгоритмдік тіл жә не оны орындаушылардың сипаттамалары
Тьюринг машинасы. Тьюринг тезисі жә не оның негіздемесі. Марковтың нормальды алгоритмы. Нормальдау принциптері жә не оның негіздемесі. Марковтың нормальды алгоритмі жә не Тьюринг машинасының композициясы
Пәндер