Операдциялық жүйелер


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Операдциялық жүйелер

Және оның
түрлері
Операдциялық жүйе компьютерді
басқаруға арналған қолданбалы
программалармен байланысы бар
нақты программа.
Операдциялық
жүйе
Яғни ОЖ-машина
жұмысын
басқаруға толық
жеңілдік беретін
жүйе. Ол осы үшін
арналған иілгіш
дискіге жазылып
қойылады.
Сондықтан ОЖ-
ныдискілік
операдциялық
жүйе немесе DOS
деп те атайды.
ОЖ-ның
функциясы
Операциялық жүйенің
функциясына кіреді:
Қолданушымен сұқбатты
жүзеге асыру; Еңгізу-шығару
және деректермен басқару;
Бағдарламалардың өндеу
процесін жоспарлау және
ұйымдастыру; Ресурстарды
орналастыру (оперативтік
жадпен кэш жадты,
процессорді, сыртқы
құрылымды);
Бағдарламаларды
орындалуға еңгізу; Бірнеше
көмекші операцияларды
қамтамасыз ету; Әр түрлі
сыртқы құрылымдар
арасында ақпараттарды
беру; Перифериялық
құрылымдарды
бағдарламалық қолдау
жұмыстары (дисплей,
пернетақта, диск
жинақтауыш, принтержәне
т.б.).
ОЖ-ның түрлері
Операциялық жүйені компьютердің
құрылымдарың басқару
бағдарламасының жалғасы дейміз.
ОЖ төрт негізгі түрі бар: Бір
пайдаланушылық бір есептік, олар
бір пернетақтаны қолдайды және
тек бір есеппен жұмыс істей алады;
Бір пайдаланушылық бір есептік
фондық мөрімен, негізгі есеппен
бірге қосымша есепті еңгізе алады
және ақпаратты мөрге бағыттайды.
Бұл көп көлемді ақпараттарды
мөрге жіберу жұмысың тездетеді.;
Бір пайдаланушылық көп есептік
,бір қолданушыға көп есептермен
жұмыс жасап,өндей алады.
Мысалы, бір компьютерге бірнеше
принтерлер қосуға болады және әр
қайсысы өз жұмысын атқарады; Көп
пайдаланушылық көп есептік, бір
компьютерде бірнеше
қолданушылармен бірнеше есептер
еңгізе алады.Осы ОЖ өте күрделі
және бірталай машиналық
ресурстарды керек етеді.
Файл (file – бума, десте) белгілі бір
атпен магниттік дискіде жазылған
біртектес ақпараттар жиыны. ОЖ
жұмысы үшін керекті мәліметтер
рөлін әртүрлі типтегі файлдар
атқарады. Файл бағдарламадан, не
оларға қажеті берілген сандар
тобынан, мәтінен тұруы мүмкін.
Әрбір файлдың файлдар
каталогында тіркелген өзіндік аты
болуы керек. Файлдың толық атауы
екі бөліктен тұрады: аты және типі.
Файлдың аты – 8 таңбаға дейінгі
әріптен басталатын сандар мен
әріптер жиыны, ал оның 3 таңбадан
аспайтын екінші бөлігі оның типі не
атының кеңейтілуі деп те айтылады.
Бір каталогта аттары бірдей
файлдар болмауы тиіс. Файлдың
типі кейде болмауы мүмкін.
Файлдың аты мен типі нүктемен
бөлінеді. Файлдың толық аты
латынның бас не кіші әріптерімен
беріледі (сандар да кіреді). Мысалы:
COMMAND.COM NORTON. EXE
GAME.BAS AIGUL.TXT. MARAT. DOC
MS DOS (Microsoft Disk
Operating System)
операциялық жүйесі —
16-разрядты
персональдық
компьютерлерде өте кең
таралған ОЖ. Ол келесі
негізгі модульдерден
тұрады (2 сурет):
Енгізу/шығару базалық
жүйе (BIOS); Алғашқы
қосылу блогі (Boot
Record); Енгізу/шығару
базалық жүйенің кенейту
модулі (IO.SYS); өндеуді
тоқтату модулі
(MSDOS.SYS); командалық
процессор
(COMMAND.COM); MS DOS
утилиттары.
WINDOWS6 UNIX6 LINUX ОПЕРАЦИЯЛЫҚ
ЖҮЙЕЛЕРІ Windows Операциялық жүйесі
Қазіргі кезде әлем бойынша көптеген
компьютерлер Microsoft фирмасының
Windows жүйесінде жұмыс жасайды.
Бірнеше көп қолданатын версияларын
қарап шығайық. Windows NT (NT — англ.
New Technology) — бұл жай графикалық
қабықша емес, ол операциялық жүйе.
Дербес компьютерлердің жаңа
модельдерінің мүмкіншілдіктерін
қолдананады және DOS жүйесінсіз
жұмыс істей алады. Windows NT — 32-
разрядты ОЖ. Ол қолданушыларға көп
міндетті атқаратын, көп процессорлық
қолдау, құпиялық, деректерді қорғау
және т.б. қамтамасыз етеді. Windows 95
универсальды жоғарғы өнімді көп
міндетті атқаратың және көп үздіксіз 32-
разрядты кең таралған желілік
мүмкіншілігі бар және графикалық
интерфесі бар операциялық жүйе.
Windows 95 — жеке бағдарламалар
арсындағы ақпараттармен алмасуды
іске асыратың және мәтіндік,
графикалық, дыбыстық және видео
ақпаратттарды өндеу, мультимедиямен
жұмыс жасау мүмкіндіктерін
қолданушыға қамтамасыз ететін
интеграцияланған орта.
Windows операдциялық жүйесы
Назарларыңызға рахмет!

Ұқсас жұмыстар
ДИСПЕРСТІ ЖҮЙЕЛЕРДЕГІ КЕҢІСТІКТІК ҚҰРЫЛЫМДАР
МЕДИЦИНАЛЫҚ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕ КЛАССИФИКАЦИЯСЫ
МЕДИЦИНАЛЫҚ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР
Коллоидтық химия
Зияткерлік ақпараттық жүйе
Базалық деңгейдегі медициналық ақпараттық жүйелер
ДИСПЕРСТІ ФАЗА ДИСПЕРСТІК ОРТА
АҚПАРТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРҒА БАЙЛАНЫСТЫ МАМАНДЫҚТАРДА «МӘЛІМЕТТЕР ҚОРЫ» БӨЛІМІН МЕҢГЕРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Жаңа ақпараттық технологиялар
ТЕРМОДИНАМИКАЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕР
Пәндер